KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
CHP Milletvekillerinin Kars ziyareti
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
CHP Milletvekillerinin Kars ziyareti
2016-04-22 - 13:46
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 CHP Milletvekillerinin Kars ziyareti

CHP MÝLLETVEKÝLLERÝNE VALÝ ÖZDEMÝR GAZÝ KARS MADALYASI TAKDÝM ETTÝ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Öztürk Yýlmaz ile Ýstanbul Milletvekili Barýþ Yarkadaþ bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak için havayolu ile Kars’a geldi. Burada partililer tarafýndan karþýlanan Öztürk ve Yarkardaþ Kars Valiliðini ziyaret etti. Ziyaret anýsýna Vali Günay Özdemir þehrin gazilik madalyasýnýn plaketini hediye etti. Vekiller Kars’a gazilik unvanýnýn verilmesi için TBMM’de çalýþma yapacaklarýný söyledi.

CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý, Ardahan Milletvekili ve Musul eski Baþkonsolosu  Öztürk Yýlmaz ile Barýþ Yarkadaþ Kars Valisi Özdemir ile gerçekleþen kýsa ziyaret programýnýn ardýndan, Ýl Baþkanlýðýnda partililere seslendi. Ýkili gündemi deðerlendirdi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Öztürk, kendisinin CHP milletvekili olmayan bütün doðu illerinin fahri milletvekili olduðunu belirtti. Yarkardaþ ise ziyaret programý çerçevesinde bir araya geldikleri Vali Özdemir’in kendilerine Gazi Kars’ýn madalyasýný takdim ettiðini aktardý. Basýn mensuplarýna ve partililere madalyayý gösteren Yarkardaþ; “Bende bu madalyayý meclisteki odamda Atatürk fotoðrafýnýn hemen yanýna koyacaðým. Tabi Kars bizim memleketimiz bu baðlamda Kars’ýn her türlü sorunlarýyla mücadele etmekte bizim görevimiz.” dedi.

CHP 500’E YAKIN ÇOCUÐU MECLÝSTE AÐIRLAYACAK

23 Nisan etkinliklerine deðinen Yarkardaþ; çocuk bayramýnýn iktidar tarafýndan unutturulmaya çalýþýldýðýný ileri sürdü. Yarkardaþ; “ Ama biz 23 Nisan’ý bize armaðan eden ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý’ný kutlamamýza vesile olan Atatürk’ü ve silah arkadaþlarýnýn hatýralarýnýn silinmesine hiçbir koþulda izin vermeyeceðiz. Yarýn Genel Baþkanýmýzýn talimatý ile önce 15:30’da grup salonumuzda 500’e yakýn çocuðu aðýrlayacaðýz. Ardýndan meclis bahçesinde genel baþkanýmýz ve milletvekillerimizin katýlý ile bir resepsiyon düzenleyeceðiz. Tabi kutlama çocuk bayramý olduðu için çocuklara uygun kutlama olacak.” diye konuþtu.

10 BÝNLERCE ÇOCUK TEHLÝKE ALTINDA

Çocuklarýn büyük bir tehlike ve tehdit altýnda olduðunu iddia eden Yarkardaþ;  “Özellikle Ensar Vakfýnda ortaya çýkan taciz ve tecavüz vakalarýnýn ardýndan bu tip kurumlarda hiçbir denetime tabi olmayan 10 binlerce çocuðun olduðu görülüyor. Bakýn rakamý bilerek söylüyorum. 10 binlerce çocuðun bu tür kurumlarda hiçbir denetime tabi olmayan evlerde güya öðrenim ve öðretim adý altýnda bir anlamda rehin alýndýklarýný görüyoruz. Son taciz vakasý ile tehlikenin boyutu ortaya çýkmaya baþladý. Bu durum karþýsýnda ne yapmalýyýz? Arkadaþlar imkanlar dahilinde bir öðrenciyi okutmalý, burs vermeli ve öðrencilerimizin bu tür eðitim kurumlarýna gitmemesini saðlamalýyýz.”

Çocuklarýn karþýlaþtýðý tehlikenin yalnýzca bunlar olmadýðýný ifade eden Yarkardaþ; “Gazeteci arkadaþlara göstermek istiyorum. Meclise bir teklif verdim, Türkiye Baðýmlýlýkla Mücadele Enstitüsü kurulsun, þu anda bizim tespitimize göre, baðýmsýz kuruluþlarla yaptýðýmýz araþtýrmalara göre, uyuþturucu madde kullanma yaþý 23-24 yaþýn altýna kadar indi. Ve ne yazýk ki saðlýk bakanlýðýna yaptýðýmýz tüm baþvurular sonuçsuz kaldý. Bu sabah meclise verdiðim kanun teklifi ile nüfusu 400 bin altýnda yerlerde de uyuþturucu ile mücadele edile bilmesi için gerekli kurumlarýn açýlmasýný istedik.” þeklinde konuþtu.

Konuþmalarýn ardýndan Öztürk ve Yarkardaþ partililerle sohbet etti. Ýkili buradaki programýn ardýndan ise Ardahan’a geçti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 8565 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır