KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý
2017-03-19 - 19:04
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, 81 ilde insanlarýn hayatýný kolaylaþtýrmak adýna bütün projeleri, tek tek hayata geçireceklerini belirterek, "Çalýþma arkadaþlarým adýna bunun sözünü sizlere veriyorum." dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale otoyolu temel atma töreni̇ için Lapseki ilçesi Þekerkaya mevkisinde tören düzenlendi.

18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deni̇z Zaferi̇'ni̇n 102. yýlý dolayýsýyla Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törene katýlan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, buradan Lapseki'deki tören alanýna telekonferans sistemi ile baðlandý.

Lapseki'de bulunan Baþbakan Binali Yýldýrým'a seslenen Erdoðan, projede emeði geçenlere, Koreli ve Türk firmalara teþekkür ederek, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale otoyolu temel atma töreninin hayýrlý olmasýný diledi.

1915 Çanakkale Köprüsü 'tarih tüpü' ile ölümsüzleþecek

Baþbakan Yýldýrým da Çanakkale'de tarihi bir gün yaþandýðýný belirterek, "Çanakkale geçilmez dedirten ecdadýmýzdan aldýðýmýz güçle Çanakkale'yi Cumhuriyetimizin 100. yýlýna taþýyacak o büyük eserin, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini sizlerin huzurlarýnda atýyoruz. Ülkemize, Çanakkale'ye, milletimize hayýrlý olsun." diye konuþtu.

Yýldýrým, 1915 Çanakkale Köprüsü için dünya barýþýna dikkati çekmek amacýyla hazýrlanan tarih tüpünün sunulmasýnýn ardýndan þunlarý söyledi:

"Tüp temele býrakýlacak. Bu köprünün kanýtý olarak bu tarihi ana þahitlik ettiniz, þahit misiniz? Geleceðin temelini atýyoruz. Türkiye'nin temelini atýyoruz. 1950'de Kore ile Türkiye'nin, Kore Savaþý'nda dostluðumuzun temelini attýk. Bugün de Türkiye'nin, Kore'nin geleceðinin, kalkýnmasýnýn, refahýnýn, iki ülkenin dostluðunun temelini Cumhuriyetin 100. yýlýna doðru daha saðlam bir þekilde atýyoruz. Kore ile Türkiye ortak yapýmý 1915 Çanakkale Köprüsü'yle bu dostluðu daha da güçlendiriyoruz. Hayýrlý uðurlu olsun."

Baþbakan Yýldýrým ile Bakan Arslan’ýn da içine not býraktýðý tüp, yüklenici firma çalýþanlarýnca 1915 Çanakkale Köprüsü'nün koordinatlarýný belirleyen nirengi noktasý temeline atýldý.

UDH Bakaný Arslan

Bakan Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu temel atma töreninde yaptýðý konuþmada, sadece bakan olarak deðil, bakanlýktaki 100 bin kiþi adýna Çanakkale Zaferi'nin kutlandýðý bugünde, þehitleri rahmet, minnet ve saygýyla yâd ettiðini söyledi.

Çanakkale ve Sarýkamýþ'ýn, gözlerini kýrpmadan þehit olunmasý nedeniyle önemli olduðunu dile getiren Arslan, bunun için bu vatan topraklarýnýn, imar edilmesi ve kalkýndýrýlmasý için Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðinde, Baþbakan Binali Yýldýrým'ýn önderliðinde bu projeyi olduðu gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Arslan, Baþbakan Yýldýrým'ýn bakanlýðý döneminde, onun bürokratlýðýný yapma þansý yakaladýðýný ifade ederek, þunlarý kaydetti:

"Yýl 2003 veya 2004 Baþbakanýmýzla yine buradaydýk. Sayýn Baþbakanýmýz, dedi ki 'Elbette ki Çanakkale geçilmez, eðer düþmanýn gözü varsa, gözünü oymak pahasýna yol vermedik, vermeyeceðiz. Ama burada kalmamak lazým. Çanakkale'yi ulaþtýrmak lazým, projeleri tek tek hayata geçirmek lazým.' Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da sadece Çanakkale'nin deðil, ülkemizin 81 ilinde insanýmýzýn hayatýný kolaylaþtýrmak adýna bütün projeleri, tek tek hayata geçireceðiz. Çalýþma arkadaþlarým adýna bunun sözünü sizlere veriyorum. 1915 Çanakkale Köprümüz Çanakkale'ye, ülkemize, bölgemize ve insanýmýza hayýrlý, uðurlu olsun."

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1792 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır