KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Büyük Birlik Partisi (BBP) Türkiye Geneli Aday listesi - Büyük Birlik Partisi (BBP) Türkiye Geneli Aday listesi haberleri
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Büyük Birlik Partisi (BBP) Türkiye Geneli Aday listesi - Büyük Birlik Partisi (BBP) Türkiye Geneli Aday listesi -Büyük Birlik Partisi (BBP) Türkiye Geneli Aday listesi - Büyük Birlik Partisi (BBP) Türkiye Geneli Aday listesi - Büyük Birlik Partisi (BBP) T
2011-04-12 - 18:42
KARS
Facebook'ta Paylas

Büyük Birlik Partisi (BBP) Türkiye Geneli Aday listesi 

Büyük Birlik Partisi (BBP) 24. dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri Türkiye Geneli aday listesi:
 
Adana
 
1 Ahmet ÞAHiN
2 Rýfat ÖREK
3 Mustafa Þahin
4 Ülkü Dilek Kartal
5 Abdullah Süðar
6 Fatma Gezer
7 Elif Tuygun
8 Bahadýr Özön
9 Mehmet AKTAÞ
10 Soner Özkozanoðlu
11 Ümmü Gülsüm Durhasan
12 Arif Özler
13 Zübeyde Gündoðdu
14 Hüseyin Zengin
 
Adýyaman
1 Nihat Komþu
2 Mehmet Ali
3 Yusuf Söylemez
4 Ziya Kaygusuz
5 Kadir Öner
 
Afyon
1 Cemil Çoker
2 Abdullah Karadað
3 Kadir Canbay
4 Orhan Meral
5 Mustafa Çýnar
 
Aksaray
1 Servet Karatay
2 Bekir Oruç
3 Seyhan Aral
 
Amasya
1 Ali Kurt
2 Nurhan Çolak
 
Ankara 1.Bölge
1 Yalçýn Topçu
 
Ankara 2.Bölge
1 Mustafa Destici
 
Antalya
1 Rasim Küçük
2 Orhan AK
3 Kazým Dursun
4 Alper Köleoðlu
5 Þehmuz Birol
6 Selma Kýþ
7 Fecri Öngören
8 Mesut Erdi
9 Kürþat Günaydýn
10 Ayþena Çin
11 Recep Köken
12 Ahmet Has
13 Eyüp Koçak
14 Hasan Almaz
 
Ardahan
1 Abdullah Topçu
2 Sinan Yýldýrým
 
Artvin
1 Hüseyin Baðdatlý
2 Öner Aydýn
13 Osman Özarslan
 
Aydýn
1 Ali Ýhsan Yýlmaz
2 Abdulbaki Bozdemir
3 Fatma Tabak
4 Yýlmaz Výcýr
5 Cengiz Denek
6 Erkan Dinç Çoban
7 Hüseyin Akgül
 
Aðrý
1 Salih Girgin
2 Erhan Bayram
3 Ayhan Zariç
4 Hüseyin Akdemir
 
Balýkesir
1 Zekai Çakýr
2 Barýþ Aybaþlý
3 Hüseyin Karagöz
4 Zeki Akýn
5 Þeref KAfa
6 Ýsmail Yýlmaz
7 Cemalettin Ateþ
9 Ahmet Duman
 
Bartýn
1 Ahmet Yalçýn
2 Murat Gülmez
 
Batman
1 Recep Er
2 Ecevit Bayralý
3 Medeni Orhan
4 Þebahattin Gün
 
Bayburt
1 Emre Yalçýn
 
Bilecik
1 Hasan Uslu
2 Hüseyin Hüsnü Avcý
 
Bingöl
1 Cemal Eðin
2 Tahsin Bayram
3 Cezayir Genç
 
Bitlis
1 Cengiz Ekin
2 Zübeyir Uysal
3 Ýkramettin Bayav
 
Bolu
1 Durmuþ Ali Öz
2 Hasan Yaðýn
3 Filiz Koç
 
Burdur
1 Durmuþ Demir
2 Abdurahman Sarý
3 Murat Dinler
 
Bursa
1 Ekrem Alfatlý
2 Salih Uçak
3 Ülkü Sonkil Armutçu
4 Yakup Ayýþýk
5 Mualla Kaymak
6 Mehmet Sýddýk Türkoðlu
7 Ayþenur Sevim
8 Müzeyyen Toprak
9 Ramazan Çakýr
10 Orhan Özden
11 Zekiye Bilen
12 Selahattin Bayram
13 Abdülaziz Özkýlýç
14 Adil Özek
15 Ýsmail Aslan
16 Ýlknur Çimen
17 Mehmet Selçuk Erginay
18 Mehmet Gebeþ
 
Çanakkale
1 Ethem Hýrçýn
2 Yaþar Çýnar
3 Mustafa Melih Namlýoðlu
4 Hüseyin Bilici
 
Çankýrý
1 Murat Çiftçi
2 Durhan Pýnarcý
 
Çorum
1 Mustafa Özaslan
2 Ramazan Kýlýç
3 Munise Bozok
4 Mustafa Koçak
 
Denizli
1 Mehmet Efe
2 Hüseyin Sarý
3 Süleyman Oruç
4 Fatma Karaca
5 Namýk Selçuk
6 Bekir Giritoðlu
7 Halil Ýbrahim Yýlmaz
 
Diyarbakýr
1 Mehmet Dadak
2 Yasin Öztemel
3 Hayrar Doðan Pekçetin
4 Ali Pamuk
5 Yaþar Karakaþ
6 Rýdvan Akyüz
7 Zülküf Yaðýz
8 Ahmet Kaymaz
9 Fatih Dere
10 Cemal Yaþar
11 Çelebi Beggi
 
Düzce
1 Bayram Bilgin
2 Kürþad Kalay
3 Hakan Oktay
 
Edirne
1 Arif Köroðlu
2 Recep Mermer
3 Sezgin Merdan
 
Elazýð
1 Mustafa Selami Ekici
2 Mehmet Hanifi Batý
3 Erdal Gökmen
4 Leyla Kömürcü
5 Fethi Saydam
 
Erzincan
1 Erdal Taþkýn
2 Þahmettin Kýlýç
 
Erzurum
1 Hüseyin Faruk Þahin
2 Ýsmet Yiðit
3 Hakan Akgün
4 Ali Kürþat Bilgin
5 Abamüslüm Kalkan
6 Yener Gözütok
 
Eskiþehir
1 Yusuf ziya Akdoðan
2 Kadir Kýlýnçal
3 Muhsin Baþaran
4 Leman Baþol
5 Hasan Akyýldýz
6 Tuðba Arýcý
 
Gaziantep
1 Ýhsan Kaya
2 Ahmet Çavuþ
3 Adil Turnalar
4 Ýsmail Kaya
5 Yunus Seyhan
6 Yýlmaz Özkan
7 Vakýf Orhan
8 Hayali Küçük
9 Adem Karakurt
10 Ercan Sarýkayalý
11 Mehmet Demir
12 Hakan Kaya
 
Giresun
1 Ömer Anaç
2 Haydar Uzun
3 Erkan Ersan
4 Murat Öksüz
 
Gümüþhane
1 Hamdi Daltaban
2 Tayyar Parlak
 
Hakkari
1 Fehim Taþtan
2 Hüseyin Salýk
3 Mehmet Yücel
 
Hatay
1 Halil Akkaya
2 Ahmet Gündüzalp
3 Hüseyin Yunus
4 Metin Yeþilkaya
5 Nazmi Kalkar
6 Mevlüt Atabek
7 Halil Yazgeç
8 Ýsmail Göyce
9 Fatih Özer
10 Ahmet Yýldýzoðlu
 
Isparta
1 Erdoðan Yeþilkaya
2 Ayþegül Acar
3 Ýsmail Yusuf Atasaðun
4 Yusuf Iþýk
 
Ýstanbul 1.Bölge
1 Ahmet Türk
2 Muhittin Açýcý
3 Özer Güneþ
4 Cemal Can
5 Abdullah Genç
6 Müjdat Durak
7 Hasan Güngörmez
8 Canip Yýldýz
9 Bülent Taþ
10 
11 Kadir Akpýnar
12 Cengiz Demirci
13 Yaþar Sayan
14 Selma Özlü
15 Ahmet Yýlmaz
16 Erdal Dalcý
17 
18 Kamil Karataþ
19 Gürbüz Önder
20 Ayhan Arslan
21 Zihni Kurtoðlu
22 Hasan Hüseyin Çelikkaya
28 Latif Ayaz
29 
30 Seyit Korkusuz
 
Ýstanbul 2.Bölge
1 Bayram Karacan
2 Ekrem Dörtbudak
3 Cafer Sadýk Doðan
4 Muharrem Çelik
5 Asim Deniz
6 Sabri Temtek
7 Selim Ethem Mican
8 Cihan Þerbet
9 Mesut Yegengil
10 Can Solum
11 Hasan Balbay
12 Adem Yamaç
13 Alaattin Köse
14 Mürvet Doðan
15 Selahattin Keleþ
16 Meral Venedik
17 Esengül Bakan
18 Sinan Çayýr
19 Songül ayaz
20 Tülay Kýzýlarmut
21 Gürsel Yýlmaz
22 Ayþe Paskütancý
23 Kenan Helvalý
24 Gazi Ýþler
25 Birol Uçar
26 Mehmet Tali
27 Süleyman Þen
 
Ýstanbul 3.Bölge
1 Tuna Koç
2 Ahmet Rüþtü Çelebi
3 Remzi Akkoyun
4 Ýrfan Bulut
5 Suzan Çelik
6 Türkan Karabulut
7 Abdülkadir Kalay
8 Ayhan Gökçe
9 Mehmet Cem Özer
10 Ziya Karaca
11 Kader Atasoy
12 Zafer Erel
13 Hamit Cilalý
14 Durmuþ Aslan
15 Sancar Kaya
16 Aslan Baykara
17 Sevki Cay
18 Halil Saka
19 Mustafa Çýrakkatý
20 Cemal Tavlacý
21 Bülent Daðdeviren
22 Mahsen Uçan
23 
24 Abdülkadir Karahan
25 Ömer Kavran
26 Mustafa Taþ
27 Nuri Dost
28 
 
Ýzmir 1.Bölge
1 Ýbrahim Uzun
2 Vahap Usman
3 Ýsmail Gider
4 Mehmet Özcan
5 Ziynet Aydýn
6 Hüseyin Erenli
7 Talip Tekyýldýrým
8 Ali Demirgöz
9 Ahmet Kuzucu
10 Mustafa Çakmak
11 Ýsmail Mergen
12 Hayrettin Durur
13 Ali Aydýn
 
Ýzmir 2.Bölge
1 Vural Turan
2 Mehmet Altaylý
3 Mehmet Hopa
4 Hacý Ýbrahim Kireþçi
5 Cahit Aguþ
6 Sibel Çýnar
7 Ayþe Serap Uslu
8 Ahmet Takmaz
9 Gürhan Aðbulak
10 Erkan Budak
11 Sedat Güngör
12 Nizamettin Yýlmaz
 
Iðdýr
1 Halide Demirel
2 Filiz Akýn
 
Kahramanmaraþ
1 Remzi Çayýr
2 Ali Alagöz
3 Alife Özgül
4 Musa Göktaþ
5 Feridun Özdemir
6 Nedat Türk
7 Bülent Kaya
8 Fatma Kuþçu
 
Karabük
1 Hüdayet Malakçý
2 Þenol Diktepe
 
Karaman
1 Hüseyin Arý
2 Durmuþ Ataþ
 
Kars
1 Selahattin Yýldýz
2 Muhittin Timur
3 Gürkan Iþýk
 
Kastamonu
1 Ahmet Yelis 
2 Galip Yaman
3 Satýlmýþ Külçe
 
Kayseri
1 Kadir Hikmet Beyazit
2 Ömer Faruk Gunca
3 Ramazan Silay
4 Hikmet Tamer
5 Halil Çýklacevik
6 Þeref Özer
7 Nurþen Þahin
8 Vahdi Köroðlu
 
Kilis
1 Seydo Yýldýrým
2 Mehmet Korkmaz
Kocaeli
1 Elvan Þahin
2 Bayram Kurtaran
3 Semistan Subaþý
4 Ferammuz Çakmak
5 Ali Rýza Ayman
7 Vedat Yýldýrým
8 Hasan Cebeci
10 Hasan Hüseyin Dede
11 Mehmet Korkmaz
 
Konya
1 Osman Seçkin
2 Osman Balcý
3 Veysel Karakaþ
4 Adýgüzel Çalýk
5 Murat Çetin
6 Necati Çivlik
7 Havva Yýldýz
8 Mehmet Torun
9 Ali Osman Soydoðan
10 Hüseyin Altun
11 Arzu Çimi
12 Özcan Kurt
13 Hüseyin Doðan
14 Ahmet Polat
 
Kütahya
1 Mehmet Sarý
2 Harun Karaaslan
3 Ýsmail bozyiðit
4 Mehmet Cemal Tanrýkulu
5 Hasan Söyler
 
Kýrklareli
1 Ahmet Ali Kaplan 
2 Hayati Örencik
3 Ferruh Özdemir
 
Kýrýkkale
1 Hamza Halýcýoðlu
2 Osman Yýldýz
3 Halil Günel
 
Kýrþehir
1 Ozan Gürhan
2 Celalettin Gökmen
 
Malatya
1 Ramazan Keltaþ
2 Selahattin Tuncal
3 Ali Rýza Ulutaþ
4 Abdullah Deðer
5 Hüseyin Ulukaya
6 Bilal Yýlmaz
 
Manisa
1 Tuncay Özfidan
2 Hakan Fatih Ocalioglu
4 Sevim Kuran
4 Niyazi Özer
5 Nedim Gerçek
6 Sadi Çakan
7 Recep Öçay
8 Hasan Hüseyin Harman
9 Leyla Ýbaþ
10 Mehmet Savaþçý
 
Mardin
1 Erdal Bilen
2 Abdurrahman Kýzýlboða
3 Murat Kýrmýzýoðlu
4 Sevim Ýleli
5 Mehmet Kadiroðlu
6 Tahsin Kocaer
 
Mersin
1 Kaptan Kartal
2 Oðuz Uysal
3 Bestami Yýldýrým
4 Sinan Kýlýç
5 Hatice Kurt
6 Adnan Çobansarý
7 Bektaþ Adýgüzel
8 Muhammet Eyceoðlu
9 Kemal Can
10 Özge Öztürk
11 Durdu Beyazýt
 
Muðla
1 Ramazan Yýlmaz
2 Zeynel Abidin Gezici
3 Yalçýn Tüzün
4 Gürsel Yüksel
5 Adem Göçmen
6 Yüksel Orer
 
Muþ
1 Abdullah Alptekin Has
2 Mehmet Aslan
3 Fevzi Bayram
4 Selahattin Aran
Nevþehir
1 Sefer Tavukçu
2 Emir Kabaktepe
3 Erdal Bayram
 
Niðde
1 Bünyamin Karataþ
2 Hasan Hüseyin Gezer
3 Hacý Ahmet Kýlýnç
 
Ordu
1 Metin Gündoðdu
2 Erol Özkan
3 Perihan Ersoy
4 Tuncer Usta
5 Celal Sayan
6 Selim Önal
 
Osmaniye
1 Ýsmail Gümüþ
2 Aslan Düz
3 Süleyman Özer
4 Abdülkadir Yeþildemir
 
Rize
1 Nusret Kaya
3 Muhittin Ayrýlmýþ
 
Sakarya
1 Hasan Eminoðlu
2 Þahin Bayraktar
3 Nurettin Gerçek
4 Ekrem Özkan
5 Musa Atmaca
6 Orhan Simit
7 Salih Kahraman
 
Samsun
1 Mehmet Karabacak
2 Þahin Polat
3 Bilal Mürtezaoðlu
4 Rasim Kani
5 Fatih Ay
6 Süleyman Demir
7 Murat Aydýn
8 Mehmet Çelebi
9 Bayram Candan
 
Siirt
1 Ýhsan Uzun
2 Muhdi Tarhan
3 Murat Veysi Gökmen
 
Sinop
1 Ali Doðan
2 Ahmet Çetin
 
Sivas
1 Çetin Aygün
2 Hikmet Kuzu
3 Hatice Bilgin
4 Ahmet Karaman
5 Þeref Aðca
 
Tekirdað
1 Salih Küpelioðlu
2 Ýsmihan Tunç
3 Bekir Ökten
4 Mehmet Kula
5 Murat Yýldýz
6 Zafer Güler
 
Tokat
1 Rüstem Ergen
2 Hasan Koç
3 Faruk Babur
4 Hacý Mustafa Bora
5 Nadire KErimoðlu
 
Trabzon
1 Mehmet Korkut
2 Yavuz Aðýralioðlu
3 Yýlmaz Þen
4 Mustafa Aksoy
5 Haþim Aykurt
6 Mahmut Güler
Tunceli
1 Nusret Özfidan
2 Ýlhan Dinç
 
Uþak
1 Tuncer Kurucu
2 Hatice Ergüven
3 Turgay Eser
 
Van
1 Nihat Güleç
2 Mehmet Taþ
3 Muhammer Çolakoðlu
4 Hasan Arýkýz
5 Vahyedin Gökbürü
6 Orhan Ergün
7 Zülfükar Karayýlan
8 Zühtü Tahtacý
 
Yalova
1 Server Coþar
2 Talip Bayburtlu
 
Yozgat
1 Selahattin Þenliler
2 Durak Arýkan
3 Mustafa Çýtak
4 Ethem Yücel
 
Zonguldak
1 Ahmet Pulat
2 Nizamettin Halýcýoðlu
3 Sefer Eren
4 Gamze Özmen
5 Serkan Günaydýn
 
Þanlýurfa
1 Ýsa Bucak
2 Mahmut Karaoðlan
3 Fadýl Yüksel
4 Mehmet Ýsa Elçi
5 Cumali Kolkara
6 Halil Gümer
7 Ali Baþak
8 Mehmet Özgürcü
9 Ahmet Yasin Kaplan
10 Bekir Kolkara
11 Ahmet Keseroðlu
12 Mehmet Kolkara
 
Þýrnak
1 Hacý Güneþ
2 Yahya Aydoðdu
3 Kemal Durmaz
4 Fatih Çaltý



Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5821 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır