KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖðRETMEN...

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         ÖðRETMEN...

 Öðretmen...

Öðretmek dünyanýn en zor iþidir.

Öðretmek bilgi, özveri, sabýr ve insan sevgisi ister…

Öðretmenin öðrencisi arasýnda kurduðu bað toplumun geleceðine uzanan yolun baþlangýcýdýr.

Öðretmen bireyin hayatýnda ilk derin izleri býrakan en etkili“örnek kiþilik”tir.

Gelecekteki bireyin þekillenmesi sürecinde ilk düðmeyi o ilikler…

Körpe dimaðlara ilk kývýlcýmý o çakar…

Onun etkisi bir ömür boyu sürer…

Onun aðzýndan çýkan bir söz bir öðrencinin yaþamýný deðiþtirebilir, o öðrenci ise bir toplumun hayatýný deðiþtirebilir.

Günümüzde, geliþmiþ ülkelerde en çok tartýþýlan konularýn baþýnda “öðretmen kalitesi” gelmektedir.

Yapýlan araþtýrmalara göre:

Eðitim iþi daha çok öðretmen odaklýdýr…

En iyi öðretmen öðrencilerinin öðrenmesinde üç kat daha fazla faydalýdýr…

Eðitimde sýnýfýn fiziksel koþullarý, müfredat ve öðrenci baþýna harcanan para gibi faktörlerden ziyade “öðretmen” daha fazla etkilidir…

Ünlü Amerikan düþünür ve tarihçisi Henry Adams’a göre:

“Bir öðretmen sonsuzluðu etkiler, onun etkisinin ne zaman duracaðý asla bilinmez” …

Umarýz öðretmenler gününde bu hususlar daha çok önemsenir ve vurgulanýr…

Öðretmenin deðerinin ve öneminin sadece öðretmenler gününde deðil her zaman bilinmesi dileðiyle, tüm öðretmenlerimizin öðretmenler gününü kutluyor, yaþamýma deðer katan tüm öðretmenlerimin ellerinden öpüyorum…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5646 Defa Okundu
2014-11-24

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır