KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GADDAR ÜNVERSTEL!...

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         GADDAR ÜNVERSTEL!...

Gaddar Üniversiteli!... 

Yazmamak için çok direndim…
 
Ama dayanamadým…
 
Birkaç gün öncesindeki hayvanlarý koruma gününe inat, yarýnýn büyüklerinden biri olmaya ramak kalmýþ olan(!)bir üniversite öðrencisinin hasta bir kediden nasýl hýnç aldýðýna þahit olduk.
 
Bir yanda, iki –üç kilogram aðýrlýðýnda hasta, iç güdüleriyle hareket eden bir kedi, zavallý bir hayvan, diðer yanda, köpeðinin yüzünü týrmalayan zavallý bir kedinin kafasýný ezerek öldüren bir insan(!).
 
Düþünen bir beyne, hisseden bir ruha sahip(!) bir insan…
 
Bir insan belki can düþmaný, ýrz düþmaný ve vatan düþmaný birini ancak böyle öldürebilir.
 
Üniversiteli gencin yüzünde bir gangster veya Frankeþtayn görüntüsü yoktu…
 
Drakula’ya hiç benzemiyordu… Bizden biriydi…
 
Ama içinde bilinçsizce kabaran vahþeti acýmasýz katilleri aratmayacak kadar dehþet vericiydi.
 
Üniversiteli genç gözaltýna alýndý ve caydýrýcý olmayan 300 TL’lik komik bir ceza ile serbest býrakýldý, yaptýklarýndan piþman deðildi.
 
Üniversiteli genç,dünya kurulalý beri süregelen kedi-köpek kavgasýna noktayý koymuþ, köpeðinin yüzünü týrmalayan bir kediye bunun bedelini canýyla ödetmiþti.
 
Bu çýldýrmýþlýðýn, vahþetin ve gaddarlýðýn kaynaðýný psikologlar daha iyi bilir.
 
Dünya Hayvanlarý koruma günü (4 Ekim) ile Dünya Ruh Saðlýðý Günü’nün(10 Ekim) ayný hafta içinde olmasý da ilginç bir tesadüf…Bu günleri iyi deðerlendirmek lazým.
 
Bazýlarýmýz, “Caným, insanlarýn deðerinin olmadýðý bir dünyada, nedir bu hayvanlara acýma duygusu?” diyebilir…
 
Oysa, ünlü Hint devlet adamý Mahatma GANDÝ:
 
“Bir toplumun ahlaki geliþmiþliðini ve uygarlýk seviyesini anlamak istiyorsanýz hayvanlara nasýl muamele ettiðine bakmak yeterlidir” demiþtir.
 
O vahþet bir hortlamaya görsün, karþýsýndaki kedi veya bir çocuk olabilir, fark etmez…
 
Toplumda kesik baþlar, çocuk katliamlarý, annesini kesen gençler çýkmýyor mu?…
 
Biz derslerde, boðalara mutlaka burun halkasý takýlmasý gerektiðini öðretiyoruz. Çünkü boðalarýn öldürme içgüdüsüne sahip olduðunu ve mutlaka zapt-ý rapt altýnda olmasý gerektiðini vurguluyoruz.
 
Peki gaddar bir üniversite öðrencisi için öneriniz ne olabilir?...
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3920 Defa Okundu
2010-10-13

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır