KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYVANLAR MAKNE DEðL

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         HAYVANLAR MAKNE DEðL

 Hayvanlar Makine Deðil

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Prof.Dr.Yavuz Öztürkler’in, “Hayvanlar Makine Deðil” yazýsý:

10 bin yýl önce hayvanlarý hayatýmýza kattýk,

Ama onlarý bir canlý varlýk gibi göremedik…

21.yüzyýlda hayvanlar birçok geliþmiþ ülkede “Duygulanabilen Canlýlar” olarak kabul görürken biz onlara eziyet çektirmeye devam ediyoruz.

“4 Ekim Hayvanlarý Koruma Günü” dolayýsýyla,  belki  hayvanlarý bir günlüðüne konuþacaðýz ama ardýndan hayvanlar yine makus kaderleriyle baþ baþa kalacaklar.

Onlar Makine deðiller…

Hayvanlar duygulu ve sadýk canlýlardýr…

Sizi görünce sevinerek üstünüze atlayan ve ayaklarýnýzýn altýna serilen köpeðinizi

Stresinizi ve olumsuz enerjinizi alan kedinizi

Klasik müzikle daha çok süt veren inekleri nasýl duygusuz kabul edebilirsiniz ki?

Hayvanlar da haklarý olan, refahý saðlanmasý gereken ve duygulanabilen masum varlýklardýr.

Hayatýmýzýn olmazsa olmaz parçalarýdýr.

Doðrusu hayvanlarý sadece bir gün deðil her gün korumak ve onlarýn refahýný yükseltmek için katký vermek gerekir.

Dünyanýn hayvanlar için korkunç bir yer olmamasý için her birimiz bir þeyler yapabiliriz.

4 Ekim Hayvanlarý Koruma Gününe kayýtsýz kalmayabiliriz.

Hayvanlar için en azýndan bugün için bir farkýndalýk ortaya koyabiliriz.

Örneðin, bugün hayvanlarý koruma günü olduðunu facebook veya twitter’de paylaþabilir, bir günlüðüne de olsa onlarý sayfamýza taþýyabiliriz.

Yada  imkaný olanlarýmýz bugünün anlamýna binaen sokaktan bir hayvaný sahiplenerek ve aþýlatarak bahçelerinde veya evlerinde bakmaya baþlayabilirler. Böylece hem toplum saðlýðýna hizmet etmiþ, hem de bir hayvaný sokak eziyetinden kurtarmýþ oluruz.

Onlar için bir günlüðüne de olsa bayram olsun.

4 Ekim Hayvanlarý Koruma Günü kutlu olsun.

www.yavuzozturkler.net

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3192 Defa Okundu
2017-10-04

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır