KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ONLARA LAYýK MýYýZ?...

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         ONLARA LAYýK MýYýZ?...

Onlara layýk mýyýz?... 

Kars VHO Baþkaný Prof. Dr. Yavuz Öztürkler’in, “Onlara layýk mýyýz?...” yazýsý:
 
Sisli bir Gelibolu sabahýnda büyük kumandan Gazi Mustafa Kemal, þanlý ve kahraman 57.alaya þöyle sesleniyordu:
 
“Ben size ölmeyi emrediyorum”…
 
57.alayýn sancaðý son eri þehit olana kadar teslim edilmemiþti.
 
Onlar canlarýný feda ettiler...
 
Gelecek nesiller hür vatanlarýnda huzur içinde yaþasýnlar diye…
 
Namusumuz ve onurumuz düþmana teslim edilmesin diye…
 
Kanlarýyla tarihe imza attýlar…:
 
 “Çanakkale Geçilmez!” diyerek…
 
Yarýn 18 Mart …
 
Çanakkale þehitlerimiz anýlacak…
 
Tüylerimiz diken diken olacak, gözlerimiz dolacak…
 
Bu anlamlý günleri ne kadar sýk yapsak þehitlerimizi ne kadar ansak azdýr.
 
Ama…
 
Asýl sorgulamamýz gereken bugünlerin ardýndan neler yaptýðýmýzdýr…
 
Vatan ve millet için ne kadar çalýþtýðýmýzdýr…
 
Vatanýmýzýn çýkarlarýný bireysel basit çýkarlarýmýzýn ne kadar üstünde tuttuðumuzdur…
 
Ve kýsaca þehitlerimize ne kadar layýk olduðumuzdur…
 
Ünlü þair Orhan Veli bir þiirinde bizlere þöyle gönderme yapmaktadýr:
 
“Neler yapmadýk þu vatan için
 
Kimimiz öldük kimimiz nutuk söyledik.”
 
Mehmet Akif, bir þiirinde kendini acýmasýzca eleþtirerek þehitlere þöyle haykýrmaktadýr:
 
“Ey!Bu toprakta birer naaþ-ý periþan   býrakýp
 
Yükselen ruhlar kafilesi! Sakýn yeryüzüne bakýp
 
Sanmayýn þehitlik þevkiyle coþan bir kan var…
 
Bizde leþten daha hissiz, daha kokmuþ can var”
 
Ýstiklal marþýmýzýn yazarý kendini böyle acýmasýzca eleþtirirken, biz þehitlerin huzurunda ne kadar kendimizi eleþtiriyoruz?
 
Her gece baþýmýzý yastýða koyarken soruyor muyuz kendimize:
 
“Þehitlerimize layýk mýyýz?... “diye…
(BA-BA-S) KARS( KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6347 Defa Okundu
2011-03-18

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır