KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NE GÜZEL ARMAÐAN !...

  Prof. Dr. Yavuz ÖZTÜRKLER

          yavuzozturkler@kha.com.tr
         NE GÜZEL ARMAÐAN !...
NE GÜZEL ARMAÐAN !...
 
“Çocuk gönlüm kaygýlardan azade
Yüzlerde nur, ekinlerde bereket
At üstünde mor kaküllü þehzade
Unutmaya baþladýðým memleket.
 
Þakaðýmda annemin sýcak dizi
Kulaðýmda falcý kadýnýn sözü
Göl baþýnda padiþahýn üç kýzý
Alaylarla Kaf daðýna hareket..”
 
Orhan Veli’nin bu güzel þiirinde bana göre iki mýsra çocuk kalbini en etkili þekilde anlatýr…
 
“Çocuk gönlüm kaygýlardan azade”…, ve “Alaylarla Kaf daðýna hareket…”
 
Evet, kalpleri iðrenç hesaplardan uzak, Külkedisi’nin balkabaðý arabasýna binerek Kaf daðýna hareket ettiler…
 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramýný kutlamak için ülkemize geliyorlar…
 
Tüm dünya çocuklarýyla buluþmanýn, minicik bedenlerini kaplayan maharetlerini biran önce sunmanýn heyecanýyla…
 
Yazýk ki, kendilerini bekleyen tuzaklardan ve tehlikelerden habersiz…
 
Dünyanýn birçok yerinde fiziksel ve ruhsal eziyetlere maruz kalan akranlarýný bilmeden ...
 
Masalsý dünyalarýna dalacaklar…
 
O hesapsýz, art niyetsiz kalpleri dünyanýn en güzel bayramlarýndan birinde atacak…
 
Savaþlarýn, çocuk tecavüzlerinin gündemden düþmediði ve daima çirkin dolaplarýn döndüðü bu acýmasýz dünyaya birkaç günlüðüne de olsa saflýk, temizlik ve renk katacaklar…
 (…)
 
Kuþkusuz tüm bayramlarýmýz güzel ve anlamlýdýr.
 
Bayram çocuklarýn olunca bayramýn havasý da baþka oluyor…
 
Dünyanýn tek çocuk bayramý, Mustafa Kemal Atatürk ve yüce meclisinin sadece çocuklara deðil tüm insanlýða armaðanýdýr.
 
Onlara minnettarýz…
 

Tüm dünyanýn ve ülkemizin bu güzel bayramý kutlu olsun…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 13025 Defa Okundu
2011-04-22

SON YAZILARI

Yüzyýlýn En Büyük Lideri Hayvanlar Makine Deðil Sarýkamýþ… Acil’en Önemli Çarþýdan AVM’ye…. Hayvancýlýk Ýþsizliði Azaltabilir Mehmet Akif’i Anlatmak … Kentlerde Baþýboþ Köpek Sorunu Bir kadýnlar günü daha geçti derken… Eleþtiri 2

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır