KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Okullarda aþý kampanyasý
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Okullarda aþý kampanyasý
2016-10-27 - 15:47
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Okullarda aþý kampanyasý

MÝNÝKLERÝN AÞI KORKUSU!

Kars’ta 8. sýnýf öðrencilerine difteri tetanos aþýsý, 1. sýnýf öðrencilerine de 4’lü karma ve kýzamýk aþýsý yapýldý.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn “Aþýlý Çocuk Saðlýklý Çocuk” sloganýyla her yýl devam ettirdiði aþý kampanyasýna bu yýl da start verildi. Kars Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü ekipleri okullardaki aþý kampanyasýna baþladý.

Özellikle birinci sýnýf öðrencileri ailelerinin de katýlýmýyla aþý yapýlabildiler. Çocuklar önce korktuklarý aþýlarý yapýlýnca hiç de korkulacak bir þey olmadýðýný gördüler. Önce aðlayan çocuklarý aþý vurulduklarýnda seslerini kesip bu defa da sevinmeye baþladýlar.

Kars Kafkas Üniversitesi Kalkýnma Vakfý Ortaokullarý ve Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu’nda da öðrencilere aþýlarý yapýldý. Aþý sýrasýnda minik öðrencilerin korkularý yüzlerine yansýrken bazý öðrenciler ise çýðlýk atarak aðlamaya baþladý. Saðlýk ekiplerinin özel çabasý ve ailelerin de desteði ile iðnelerini vurulan minikler daha sonra aþýnýn hiç de korkulacak bir þey olmadýðýný söylediler.

Yapýlan aþý çalýþmalarýný yerinde takip eden Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Mehmet Kan, “Þu anda 1 ve 8’inci sýnýflara rutin yapýlmasý gereken aþýlarý gerçekleþtiriliyor. 1. Sýnýf öðrencilerimize 4’lü karma aþý dediðimiz difteri, boðmaca tetanos aþýsý yapýlýrken, 8’inci sýnýf öðrencilerimize ise difteri tetanos aþýsý yapýlýyor. Aþý koruyucu etkisiyle saðlýðýn olmazsa olmaz koþuludur. Çünkü aþý yapýlmayan çocuk sadece kendisi için deðil ailesi ve bulunduðu ortamlar için tehdittir. Bu aþýlamalarýn çocukluk çaðýnda yapýlmasý hastalýklarýn bir nevi kontrol altýna alýnmýþ olmasý anlamý taþýyor.” dedi.

Öðrencilerin önceden aþý olacaklarýný bildikleri için psikolojik olarak korkuya kapýldýklarýný söyleyen Dr. Kan, bu durumun büyükler için de söz konusu olduðunu belirterek, saðlýk için bu korkuyu yenmenin önemini de vurguladý.

 

 (UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5016 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır