KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Saðlýk Ýçin Ýþ Yeri Egzersizleri Eðitimi Düzenlendi
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Saðlýk Ýçin Ýþ Yeri Egzersizleri Eðitimi Düzenlendi
2016-11-15 - 11:57
IÐDIR
Facebook'ta Paylas

 Saðlýk Ýçin Ýþ Yeri Egzersizleri Eðitimi Düzenlendi

Yaþam kalitemizin düþmemesi için neler yapýlmasý gerektiðine dair bilgiler edinilmesinin, hem bireysel hem de kamu hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi açýsýndan fayda saðlayacaðý düþüncesi ve amacýyla Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün katkýlarýyla “Saðlýk Ýçin Ýþ Yeri Egzersizleri”  konulu eðitim Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü konferans salonunda düzenlendi.

Kurum Müdürleri Kasým Aydoðdu ve Hakan ARAS’ ýnda katýlým saðladýðý eðitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü sportif eðitim uzmanlarý Mehtap Biçici ve Fethiye Samancý tarafýndan verildi.

Ýþyerlerinde gerek ayakta gerekse de oturarak yapýlabilecek 12 adet basit hareketin uzun vadeli kazanýmlarýný vurgulayan uzmanlar bilgilerini ve tecrübelerini hem teorik he de uygulamalý olarak paylaþtýlar

Ýl Müdürlüðü personellerinin bireysel geliþimine katký saðlayan eðitim plaket takdimi ve teþekkür konuþmalarýnýn ardýndan son buldu.

Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, “Bilindiði üzere kamu çalýþanlarý aðýrlýklý olarak masa baþý diye tabir edilen çalýþma sistemi ile iþlerini yürütmekte. Uzun yýllar bu þekilde çalýþýlmasý nedeniyle insan bedeninde olumsuz durumlar oluþmakta.” dedi.

(UA-BA-S) IÐDIR (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - SERDAR ÜNSAL

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 635 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır