KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
1-7 Aralýk Acil Saðlýk Hizmetleri Haftasý
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
1-7 Aralýk Acil Saðlýk Hizmetleri Haftasý
2016-12-05 - 13:36
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 1-7 Aralýk Acil Saðlýk Hizmetleri Haftasý

Acil Saðlýk Hizmetlerinin tanýtýmý ve halkýn farkýndalýðýný artýrabilmek amacý ile 1-7 Aralýk tarihleri arasýnda kutlanan “112 Acil Saðlýk Hizmetleri Haftasý” kapsamýnda Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Zafer Yýlmaz yazýlý açýklamada bulundu.

Acil saðlýk hizmetlerinin amacýnýn vatandaþlara haftanýn 7 günü 24 saat ücretsiz olarak en kýsa sürede ulaþmak olduðunu vurgulayan Dr. Zafer Yýlmaz, þunlarý kaydetti:

“Ýlimizde 15 acil saðlýk hizmetleri istasyonu, 32 ambulans ve profesyonel ekiple acil çaðrýlara merkezde ulaþým oraný %97’nin üzerine çýkarýlmýþtýr.

Acil saðlýk hizmetleri ekiplerimiz, tüm bu hizmetleri hýzlý ve saðlýklý bir þekilde yerine getirebilmek için canla baþla çalýþýrken 112 çaðrý merkezine yapýlan asýlsýz çaðrýlar, arayan kiþilerin doðru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi, vb nedenlerle maalesef ambulanslarýn vakalara ulaþmasýný zorlaþtýrmaktadýr. Ýlimizde 2016 yýlýnda çýkýlan vaka sayýsý 22 bin 644 tür. Bunlarýn haricinde toplam 335,265 asýlsýz çaðrýlar alýnmýþtýr. Vatandaþlarýmýzýn bu konuda daha duyarlý olmalarýný özellikle rica ediyoruz. Lütfen 112’yi gereksiz meþgul etmeyin. Ayný zamanda ilimizden son bir yýl içinde 81 hasta saðlýk bakanlýðýna ait hava ambulanslarýyla diðer þehirlerdeki hastanelere nakledilmiþtir.

 “Acil Saðlýk Hizmetleri Haftasý” dolayýsýyla bir kez daha vurgulamak isterim ki acil durumlarda saniyeler çok önemlidir. Ambulansa ait siren sesi duyulduðunda ya da tepe lambasý yanarken görüldüðünde yol verilmesi hayati önem taþýmaktadýr. Trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda özen gösterilmemesi, zamanla yarýþan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi olan hastayý zamanýnda tedavi merkezine yetiþtirmesine engel olmaktadýr. 112 acil çaðrý hattýnýn gereksiz yere meþgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte ambulanslarýn geçiþ önceliðine özen gösterilmesi konularýnda toplumsal farkýndalýðýn artýrýlmasý amacýyla “Yaþama Yol Ver” projesi ilimizde de sürdürülmektedir.

Bu vesile ile tüm Acil saðlýk hizmetlerinde üstün çaba ve gayretle, fedakârca çalýþan arkadaþlarýmýn ve meslektaþlarýmýn 1-7 Aralýk “Acil Saðlýk Hizmetleri Haftasýný” kutlarým dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 650 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır