KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Saðlýklý Diþler Ýçin 10 Önemli Ýpucu
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Saðlýklý Diþler Ýçin 10 Önemli Ýpucu
2016-12-22 - 16:49
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Saðlýklý Diþler Ýçin 10 Önemli Ýpucu

KAFKAS HABER AJANSI

Güzel ve saðlýklý diþlerin, estetik avantajlarýnýn yaný sýra genel vücut saðlýðýmýza da olumlu etkisi olduðunu vurgulayan Bakýrköy Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Selma Kurtoðlu, “ Ýhmal edilen küçük bir çürük; kalp-damar hastalýklarýna, romatizmaya, ülsere, böbrek ve karaciðer sorunlarýna hatta kansere bile neden olabilmektedir. Aðýz ve diþ saðlýðýnýn öneminin farkýndalýðýnda olan ülkelerde diþ hekimine 6 ayda bir gitme zorunluluðu varken ülkemizde böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte 2 yýlda bir diþ hekimine gidilmektedir. Ýleride oluþabilecek sistematik rahatsýzlýklarýn önüne geçebilmek için aðýz ve diþ bakýmýný düzenli yapmak, koruyucu ve önleyici tedavileri yaptýrmak esastýr. “diye konuþtu.

Bakýrköy Hospitadent Diþ Hastanesi Baþhekimi Dt. Selma Kurtoðlu, aðýz ve diþ bakýmýnda saðlýklý diþlere sahip olmak için 10 altýn kuralý sýraladý.

1-) Sabah ve akþam diþleri fýrçalamak, diþ ipi kullanmak ve aðýz gargaralarý ile diþlerin detaylý tam temizliðini yapmak.

Diþ ipi çok yaygýn olmamakla beraber diþ temizliðini tamamlayan iþlemdir. Diþler ne kapar iyi fýrçalansa da ara yüzler ve protezlerin altý diþ ipi yardýmýyla temizlenir. Yapýlan istatistiklere göre plaðýn aðýzdan uzaklaþtýrýlmasýnda diþ fýrçalamanýn etkisi %66iken plaðýn aðýzdan uzaklaþtýrýlmasýnda diþ ipinin rolü %34 olmaktadýr. Günde 1 defa mutlaka diþ ipi kullanýlmalýdýr.

2-) Dengeli beslenme aðýz ve diþ saðlýðý açýsýndan oldukça önemlidir.

Beslenmede ilk prensip vücut için gerekli hertürlü protein vitamin , mineral ,karbonhidrat gibi tam besinlerin dengeli bir þekilde alýnmasýdýr. Bu dengeyi bozacak her türlü alýþkanlýk genel saðlýðýmýzý nasýl olumsuz etkiliyor ise diþ saðlýðýmýzý da olumsuz etkileyecektir.

3-) Fýndýk, ceviz gibi sert besinler diþlerle kýrýlmamalýdýr.

4) Havuç, elma gibi lifli ve çok sert besinleri yemek bir nevi diþ fýrçasý görevi üstlenerek, diþleri temizler ve güçlendirir.

5) Þeker,çikolata lokum gibi gýdalardan sonra diþlerin özellikle fýrçalanmasý veya bol su ile çalkalanmasý gerekmektedir.

6) Özellikle çocukluk çaðýnda diþlerin çýkmasý ile birlikte azý diþlere fissür örtücü uygulanmasý çürükleri önlemektedir.

7) Þekersiz sakýz çiðnemek diþlerin temizlenmesine yardýmcý olur.

8) Asitli içecekler yerine doðal meyve sularý veya maden sularý tercih edilmelidir.

9) Düzenli diþ hekimine giderek, belirli aralýklar ile panoramik röntgen çektirerek çürük kontrolü yapýlmalýdýr.

10) Flor uygulamasý ile diþleri güçlendirmektedir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – ÖZEL HABERKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 988 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır