KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Çocuklarýnýzla TV izlemek yerine, basketbol oynayýn, yürüyüþe çýkýn
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çocuklarýnýzla TV izlemek yerine, basketbol oynayýn, yürüyüþe çýkýn
2016-12-27 - 13:43
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Çocuklarýnýzla TV izlemek yerine, basketbol oynayýn, yürüyüþe çýkýn

KAFKAS HABER AJANSI

Obezite; günümüzde hem çocuklar, hem de yetiþkinler için endiþe verici boyutlara ulaþmýþ durumda. Þu anda çocuklarýmýzýn %20-25’i obez olarak sýnýflandýrýlýyor. 10 yýl önce diyabet, yüksek tansiyon ve osteoartrit gibi hastalýklar çocuk hastalarda hemen hiç bilinmezken þimdi bunlarý görüyoruz.

Peki ne yapmalý?

Obezite & Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coþkun, çocuklarda obeziteyi önlemek ve tedavi etmek için yapabileceklerimiz hakkýnda önemli bilgiler verdi.

ÇOCUKLARA DAHA BÜYÜK PORSÝYON VERMEYÝN

“Son 30 yýlda yemek yeme tarzýmýzdaki önemli deðiþim çocuklarýn daha büyük porsiyonlar ve atýþtýrmalýk yiyeceklerle þekerli içeceklere daha fazla baðýmlý olmasýna sebep olmaktadýr. Daha saðlýklý ve gerekli besinlerden mahrum ederek daha çok þeker verilen bebeklerde, bu tür gýdalara karþý bir tercih geliþtiðini bilmekteyiz.

MEÞRUBATLAR ÝKRAM OLARAK KALSIN

Oldukça yakýn dönemlere kadar nadir birer “ikram” olan meþrubat vs þekerli içecekler, beslenmemizin temel dayanaðý haline gelmiþtir. Büyük porsiyonlar da ayrý bir problemdir. Daha çok yemek verilen çocuklar, aþýrý yemek yemeye eðilim göstermektedir. Ýyi bir temel kural, porsiyon baþýna 10 gramdan fazla þeker içeren gýdalardan kaçýnmaktýr.

TATLI YA DA ATIÞTIRMALIK YERÝNE MEYVE VERÝN

Beslenme ile ilgili bir diðer müdahale de daha fazla meyve ve sebze yenmesini teþvik etmektir. Meyve kasesinin dolu olduðundan emin olun ve tatlý ya da atýþtýrma yerine düzenli olarak meyve verin. Buzdolabýnýzdaki meyve ve sebzelerin hep çocuklarýnýzýn rahat eriþebileceði biçimde yer aldýðýna emin olun.

AÝLECEK EGZERSÝZ YAPIN

Yaþam tarzýmýzla ilgili çocukluk obezitesine katkýda bulunan bir baþka büyük fark da daha az egzersizdir. Yetiþkinler olarak yeterince aktif deðiliz. Bir aile olarak egzersiz yapmak ve birlikte oynamak aile baðlarýný güçlendirmenin yanýnda genel aktivite düzeyimizi artýrmak için de önemli rol oynamaktadýr. Çocuklarýnýz ile birlikte TV izlemek yerine, birlikte basketbol oynayýn, yürüyüþe ya da gezmeye çýkýn.

YAÞAM TARZI DEÐÝÞMELÝ

Çocuðunuz olmasý gerektiðinden fazla kilolu ise baþlamak için en iyi yol, size en yakýn çocuk hastanesini arayarak kilolu çocuklarýn tedavisi için mevcut imkanlarýný sormaktýr. Çocukluk obezitesi problemi yaygýn bir hale gelmiþ olduðundan, bunu ele alan programlarda da geliþme söz konusudur.

Obeziteyi önlemek ve tedavi etmek için yapabileceðimiz her þeyi yapmak zorundayýz. Bu, hepimiz tarafýndan önemli bir kararlýlýk ve yaþam tarzý deðiþiklikleri gerektirmektedir. Ancak çocuklarýmýz için en iyisi neyse onu isteriz ve bu da bazý seçimler yapmak anlamýna gelmektedir. Ýyi haber, deðiþimin yalnýz çocuklarýmýz için deðil, ayný zamanda bu çocuklarýn yaþamlarýnda bulunan büyükler için de yarar saðlayacaðýdýr.”

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 619 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır