KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Yaþlýlýkta her ilaçla bir bardak su iç!
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yaþlýlýkta her ilaçla bir bardak su iç!
2017-01-24 - 15:57
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Yaþlýlýkta her ilaçla bir bardak su iç!

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

65 yaþ ve üzeri kiþilere su tüketimini artýracak öneriler

Yaþlýlýkta her ilaçla bir bardak su iç!

Vücut fonksiyonlarýndaki deðiþikliklere ve vücuttaki su oranýnýn düþmesine baðlý olarak, yaþlýlarda su ihtiyacý günlük iki litreyi buluyor. Ancak susama hissinin azalmasý ve unutkanlýk gibi nedenlerle su tüketimi çoðu zaman olmasý gereken miktarýn altýnda kalýyor. Su kaybýnýn yaþamsal faaliyetler için tehlike arz ettiðini söyleyen Waternet Saðlýklý Yaþam Uzmaný Diyetisyen Canan Aksoy, 65 yaþ ve üzeri kiþilerde su tüketimini artýracak önerilerde bulundu.

Oksijenden sonra en önemli yaþamsal öge olan su ihtiyacý; kiþiye, yaþa, fiziksel aktiviteye, fizyolojik duruma ve sosyal yaþantýya göre deðiþiklik gösteriyor. Vücut fonksiyonlarýndaki deðiþiklikler, metabolizma hýzýnýn ve vücuttaki su oranýnýn düþmesi nedeniyle yaþlýlýkta günde iki litre su içilmesi gerektiðini söyleyen Waternet Saðlýklý Yaþam Uzmaný Diyetisyen Canan Aksoy, çoðu kiþinin bu miktarýn altýnda kaldýðýný belirtti.

TÜÝK’in 2015 yýlý verilerine göre ülkemizde 6 buçuk milyona yakýn 65 yaþ ve üzeri kiþi yaþadýðýný hatýrlatan Diyetisyen Canan Aksoy, yaþlýlýk dönemini daha rahat geçirmek ve yaþamsal faaliyetleri sürdürebilmek için yeterli miktarda su içilmesi gerektiðinin altýný çizdi.

DEMANS VE ALZHEÝMER HASTALARINA DÝKKAT!

Yaþlýlýk döneminde metabolizma hýzýnýn düþmesiyle beraber su tüketiminin azaldýðýný ifade eden Aksoy, bu durumun fazla kilo, diyabet, kalp-damar hastalýklarý, tansiyon, yüksek kolesterol gibi saðlýk sorunlarýna yol açtýðýný vurguladý. Aksoy, sözlerini þöyle sürdürdü, "Yaþýn ilerlemesi ile birlikte vücuttaki su oraný da düþer ve su kaybý artar. Normalde su kaybý arttýðý zaman susama duygusu sayesinde kaybedilen su yerine konabilir. Ancak yaþlýlýk döneminde susama hissi azalýr. Demans ve alzheimer hastalarý ise su içmeyi unutabilir. Bu durumlarda su tüketimine daha çok dikkat etmek gerekir.”

Su tüketiminin azalmasýnýn yaþamsal fonksiyonlar için tehlike arz ettiðini söyleyen Diyetisyen Canan Aksoy, “Vücut suyunun yüzde 10’u yitirildiðinde yaþam tehlikeye girer, yüzde 20 oranýnda azalma ise ölümle sonuçlanýr. Bu nedenle yaþlýlarýn, özellikle hastalýklarý nedeniyle unutkanlýk yaþayanlarýn su tüketimi mutlaka gözlenmelidir” dedi.

 “ÝLACI YUTACAK KADAR DEÐÝL, BÝR BARDAK SU ÝÇÝN”

Günlük su ihtiyacýnýn alýnan kaloriye göre belirlendiðini söyleyen Canan Aksoy, bu durumu bir örnekle açýkladý, “1500 kalori alýyorsanýz günde 1,5 - 2 litre su içmeniz gerekir. Yeterli su alýp almadýðýnýzý, idrara çýkma sayýnýzý ve idrarýn rengini kontrol ederek de takip edebilirsiniz. Yetiþkin bir birey günde 6 - 7 kere idrara çýkýyorsa ve idrar rengi açýk sarý veya soluk sarý renkteyse yeterli su tüketimi vardýr.”

65 yaþ ve üzeri kiþilerde ortalama iki litre suyun ideal olduðunu söyleyen Waternet Saðlýklý Yaþam Uzmaný Diyetisyen Canan Aksoy, “Bu yaþlardan itibaren düzenli ilaç kullanýmýnda artýþ görülüyor. Sadece ilacý yutacak kadar deðil, her tablette bir bardak su tüketildiði takdirde, günlük su ihtiyacýnýn önemli bir bölümü karþýlanacaktýr” diye konuþtu. Canan Aksoy ayrýca, su ihtiyacýnýn saðlýklý bir þekilde karþýlanmasý için birtakým tavsiyelerde bulundu:

Sabah uyandýðýnýzda ve gece yatarken su içmeyi alýþkanlýk haline getirin.

Su, yaþam içeceðidir. Çay, kahve gibi içecekler su yerine geçmez. Hatta idrarda artýþ yaparak, vücudun daha fazla sývý kaybetmesine yol açar.

Suyun tadýný sevmiyorsanýz içine bir dilim limon, taze nane, salatalýk veya çubuk tarçýn atarak lezzetlendirebilirsiniz.

Su içmeyi unutuyorsanýz hatýrlatýcý notlar yazabilirsiniz.

Sývý tüketimini artýrmak için ýhlamur, nane, kekik gibi bitki çaylarý içebilirsiniz

Günde yaklaþýk 8-10 bardak su tüketmeyi unutmayýn!

Ýlaç kullanýyorsanýz, ilaç ile birlikte 1 bardak su içebilirsiniz.

Ýçtiðimiz sularda bile bulunabilen aðýr metallerden kurtulmanýn en kolay yolu arýtýlmýþ su tüketmektir. Saðlýklý suyun arýtýlmýþ ve iyi koþullarda saklanmýþ olmasý gerekir. En iyi saklama koþulu da, cam þiþedir.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 621 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır