KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Altýn yumurta sayesinde anne oluyor
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Altýn, yumurta, sayesinde, anne, oluyor
2017-02-15 - 19:47
MERKEZ
Facebook'ta Paylas

 Altýn yumurta sayesinde anne oluyor

KAFKAS HABER AJANSI

Twetter sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfasýmýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Yedi yýllýk evli olan Çetin çiftinin çocuk özlemi beþ aþýlama tedavisinden sonra ilk tüp bebek denemesinde son buldu. Ýzmir’de yaþayan çift, Ýstanbul’da gördükleri tedavi sonucunda ‘altýn yumurta’ sayesinde müjdeli haberi aldý

Ýzmir’de yaþayan yedi yýllýk evli Iþýl(30)-Erkan(33) Çetin çiftinin bebek sahibi olabilmek için gitmedikleri doktor kalmadý. Açýklanamayan kýsýrlýk tanýsý ile altý yýlda tam beþ kez aþýlama tedavisi gören Çetin çifti, bir türlü anne-baba olamýyordu. Ýzmir’in hemen hemen tüm hastanelerinde çeþitli tedaviler uygulanmakla beraber sonuç hep olumsuzdu. Bir gün Iþýl Çetin, kayýnvalidesi ile birlikte televizyonda Tüp Bebek Uzmaný Op. Dr. Seval Taþdemir’i izledi. Ve o an karar verdi: “Evet, bizim de gideceðimiz doktor Op. Dr. Seval Taþdemir!” dedi. Hiç vakit kaybetmeden Ýzmir’den Ýstanbul’a Ferti-Jin Kadýn Saðlýðý ve Yardýmcý Üreme Teknikleri Merkezi’ne geldiler.

POLÝPLER ALINDI, BAÐIÞIKLIK AÞISI YAPILDI

Ferti-Jin Kadýn Saðlýðý ve Yardýmcý Üreme Teknikleri Merkezi Klinik Direktörü, Kadýn Hastalýklarý, Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Op. Dr. Seval Taþdemir, açýklanamayan kýsýrlýk tanýsýnýn doðru olduðunu belirterek detaylý incelemeler yaptý. Ayrýca rahim içerisinde polipler vardý. Tüp bebek öncesinde histeroskopi ile yani kameralý sistemle rahim içerisindeki polipler alýndý. Iþýl Çetin’e tüp bebek tedavisi öncesinde üç ay boyunca baðýþýklýk aþýsý tedavisi yapýldý. Sonrasýnda çift tüp bebek tedavisine alýndý. Tüp bebek tedavisinde mikro enjeksiyon tekniði ve sperm seçiminde de mikroçip tekniði kullanýldý. Iþýl Çetin’den elde edilen yumurtalardan bir tane saðlýklý yumurta (altýn yumurta) elde edildi. Bu saðlýklý altýn yumurta, eþinden elde edilen kaliteli spermle birleþtirildi. Elde edilen saðlýklý embriyoya, anne rahmine yerleþtirmeden önce embriyonun dýþ kabuðunun inceltilmesi yöntemi uygulandý, sonra transfer yapýldý. Heyecanlý bekleme süreci baþladý.

11 HAFTALIK HAMÝLE

Tam 10 gün sonra müjdeli haber aile ile paylaþýldý. Iþýl Çetin hamileydi. Gitmedikleri doktor kalmayan ve beþ kez baþarýsýz aþýlama deneyimi yaþamýþ olan aile yýlýn ilk günü aldýklarý bu haberle sevinçten havalara uçtu. Genç yaþta evlenmelerine raðmen anne-baba olamayacaklarý korkusunu yaþayan Çetin çifti bebeklerini kucaklarýna alacaklarý günü iple çekiyor. Þuan 11 haftalýk hamile olan Iþýl Çetin yaþadýklarýný þu sözlerle anlatýyor: “Ýstanbul’a geldiðimizde Ýzmir’de uygulanan tüm tedavilerin boþuna zaman kaybý olduðunu anladýk ve üzüldük. Ama asla pes etmedik. 2017’nin ilk günü müjdeli haberimizi aldýk. Bizim hayattaki en büyük hediyemiz; 11 haftalýk miniðimiz. Þimdi cinsiyetini öðrenmek için bekliyoruz. Yedi yýldýr çocuk özlemi çekiyoruz; kýz ya da erkek olmasý önemli deðil, yeter ki saðlýklý bir çocuðumuz olsun. Tüm çocuk özlemi çeken aileler kesinlikle pes etmesinler, iyi doktor ve merkezi seçip anne-baba olmaktan asla vazgeçmesinler. Aile olmanýn anlamýný, önemini bebeðimizle birlikte artýk çok daha iyi anlayabileceðiz. Bizim sevgilimiz; miniðimiz, bebeðimiz. Çok mutluyuz. Allah çocuðu olmayan herkese anne-baba olabilmeyi nasip etsin.”

OP. DR. SEVAL TAÞDEMÝR: “AÝLELERÝN EN BÜYÜK AÞKLARI, ÇOCUKLARIDIR”

Ferti-Jin Kadýn Saðlýðý ve Yardýmcý Üreme Teknikleri Merkezi Klinik Direktörü, Kadýn Hastalýklarý, Doðum ve Tüp Bebek Uzmaný Op. Dr. Seval Taþdemir ise tedavi sürecini þu sözlerle anlatýyor: “Hastamýzýn yaþý genç olduðu için avantajlýydý. Bize gelmeden önce beþ kez aþýlama tedavisi görmüþtü. Ancak biz hem histeroskopi ile rahimdeki polipleri aldýk, hem de baðýþýklýk aþýsýný yaptýk. Sonrasýnda tüp bebek tedavisine aldýk. Hastamýz þu anda 11 haftalýk hamile ve gebeliði sorunsuz bir þekilde saðlýkla devam ediyor. Hamilelik haberini verirken de, hamilelik sürecinde de biz de hastalarýmýz kadar heyecanlý oluyoruz. Bebeklerini saðlýkla kucaklarýna alacaklarý günü bekliyoruz. Ailelerin en büyük aþklarý, çocuklarýdýr. Çocuk sevgisini yaþayamayan ailelere, ‘Asla pes etmeyin’ diyorum.”

(BA-BA-S) MERKEZ (KHA) KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 799 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır