KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Akýlcý Ýlaç Kullaným Toplantýlarý Devam Ediyor
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Akýlcý Ýlaç Kullaným Toplantýlarý Devam Ediyor
2017-03-07 - 22:46
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Akýlcý Ýlaç Kullaným Toplantýlarý Devam Ediyor

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Enfeksiyon hastalýklarý, halk saðlýðý açýsýndan önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle baþarýnýn saðlandýðý bir alandýr. Bununla birlikte gerek toplumda gerekse hastanede kazanýlan enfeksiyon hastalýklarý akýlcý olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanýlmasý sonucu tedavi edilememekte ve belki de hasta kaybedilmektedir. Uygun antimikrobiyal tedavi; sað kalým, komplikasyon ve kronikleþmenin önlenmesi, hastalýk þiddet ve süresinin kýsaltýlmasý açýsýndan önemlidir.

Hekimlerin elektronik ortamda reçeteleme davranýþlarýnýn analiz edilmesine imkan saðlayan “Reçete Bilgi Sitemi (RBS)”nden yararlanýlarak, birinci basamakta 2011 yýlýnda düzenlenmiþ reçeteler deðerlendirildiðinde; toplam 439.539.673 kutu ilacýn reçete edildiði ve bunun %12,71 oranýyla 55.878.010 kutusunun antibiyotiklerden oluþtuðu tespit edilmiþtir. Düzenlenmiþ reçetelerin maliyet analizleri yapýldýðýnda ise genel maliyetin % 14,14’ünü antibiyotikler oluþturmaktadýr. Bu durum ülkemizdeki ilaç tüketiminde önemli bir yeri olan antibiyotiklerin akýlcý kullanýmýnýn önemini göstermektedir.

2014-2017 Akýlcý Ýlaç Kullanýmý ve Antibiyotik Kullanýmý ile ilgili olarak Kars Harakani Devlet Hastanesi uzman hekimlerine yönelik Kars Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr.Serhat Karakaya’nýn katýlýmlarýyla 2014-2017 AÝK Ulusal Eylem Planý kapsamýnda bilgilendirme toplantýsý yapýldý.

Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr.Sedef BaþgönüL sunumunda Akýlcý Ýlaç Kullanýmýna yönelik bilgilerin yanýnda ayrýca Kars Ýlinde antibiyotik kullaným oranlarýnýn uzman hekimlerde yýllara ve branþlara göre karþýlaþtýrmalý istatistiksel bilgilere de yer verildi. Uzman hekimlere yapýlan bilgilendirme toplantýsý sonunda daha duyarlý ve özverili olma konusunda isteklerini ileten, uzman doktorlarýmýzdan soru ve görüþlerini alan Akýlcý Ýlaç Ýl Koordinatörümüz Dr.Serhat Karakaya çalýþmalarýn devam edeceðini belirterek katýlýmcýlara teþekkürlerini iletti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6889 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır