KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü
2017-05-11 - 22:00
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan bulaþýcý olmayan hastalýklarýn önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararlarý konusunda toplum bilincini oluþturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek, saðlýklý davranýþlarý ve yaþam tarzlarýný teþvik etmek için 10 Mayýs günü “Saðlýk için Hareket Et Günü” olarak belirlenmiþtir.

Hareketsiz yaþam modern toplum için en önemli saðlýk problemi durumundadýr. Meme ve kolon kanserinin yaklaþýk 1/4 ‘nün .diyabetin ve iskemik kalp hastalýðýnýn 1/3’nün ana nedeninin fiziksel hastalýk olduðu tahmin edilmektedir.

Bu kapsamda Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Gençlik Spor ve Ýl Saðlýk Müdürlüðü  tarafýndan organize edilen 10 Mayýs  Dünya Saðlýk Ýçin Hareket Et Yürüyüþü Programý Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Serhat KARAKAYA’nýn, Þube Müdürlerinin  ve personellerin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir.

Programda Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Serhat KARAKAYA yaptýðý basýn açýklamasýnda; fiziksel aktivitenin, kas ve eklemleri kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleþen herhangi bir bedensel hareket olarak tanýmlandýðýný ifade etti.

Kronik hastalýklarýn ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel inaktivitenin (hareketsizlik), dünya genelindeki ölüme neden olan risk faktörleri sýralamasýnda dördüncü sýrada yer aldýðýný aktaran KARAKAYA, þunlarý kaydetti:  Saðlýðýn korunmasý ve geliþtirilmesi için haftada 150 dakikalýk (haftanýn 5 günü 30 dakikalýk) orta þiddette bir egzersiz yetiþkinler açýsýndan yeterlidir. 1-4 yaþ arasý çocuklar, gün içinde farklý þiddetlerde toplam 180 dakikalýk fiziksel aktivite yapmalýdýrlar. Günlük yaþamý mümkün olduðunca aktif geçirmek saðlýklý bir yaþamýn ilk adýmýdýr. Daha fazla yarar elde edebilmek ve saðlýðý koruyup geliþtirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapýlmalý ve yaþamýn bir parçasý haline getirilmelidir." dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 459 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır