KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý
2017-06-01 - 00:24
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Boy ve kilo deðerleri kullanýlarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiðinde; 15 yaþ ve üstü obez bireylerin oraný 2014 yýlýnda %19,9 iken, 2016 yýlýnda %19,6 oldu. Cinsiyet ayrýmýnda bakýldýðýnda; 2016 yýlýnda kadýnlarýn %23,9’unun obez, %30,1’inin ise obez öncesi olduðu görüldü. Erkeklerde ise bu oranlarýn sýrasýyla, %15,2 ve %38,6 olduðu gözlendi.

Vücut kitle indeksinin cinsiyete göre daðýlýmý, 2014, 2016

Çocuklarda 0-6 yaþ grubunda, en fazla üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü

Son 6 ay içinde, 0-6 yaþ grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalýk türleri incelendiðinde; üst solunum yolu enfeksiyonu 2014 yýlýnda %41,9 iken, 2016 yýlýnda %42,6 olarak gerçekleþti. Bunu 2016 yýlýnda sýrasýyla; %32,3 ile ishal, %11,1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, %9,2 ile bulaþýcý hastalýklar ve %7,3 ile aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý izledi.

Çocuklarda 7-14 yaþ grubunda, en fazla aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý görüldü

Son 6 ay içinde, 7-14 yaþ grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalýk türleri incelendiðinde; aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý 2014 yýlýnda %24,6 ve 2016 yýlýnda %23,4 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu 2016 yýlýnda sýrasýyla; %13,6 ile göz ile ilgili sorunlar, %7,9 ile enfeksiyöz hastalýklar, %5,8 ile cilt hastalýklarý ve %3,3 ile beslenme ile iliþkili hastalýklar izledi.

Bel bölgesi problemleri 15 yaþ ve üstü bireylerde en fazla görüldü

Son 12 ay içerisinde 15 yaþ ve üstü bireylerde en çok görülen hastalýk türleri incelendiðinde; bel bölgesi problemleri 2014 yýlýnda %33 iken, 2016 yýlýnda %27,1 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu 2016 yýlýnda sýrasýyla; %18,1 ile boyun bölgesi problemleri, %15,8 ile hipertansiyon, %10,8 ile alerji ve %9,1 ile þeker hastalýðý izledi.

Her gün tütün kullanan bireylerin oraný %26,5 oldu

Her gün tütün kullanan bireylerin oraný 2014 yýlýnda %27,3 iken, 2016 yýlýnda %26,5 oldu. Bu oran 2016 yýlýnda erkeklerde %40,1; kadýnlarda ise %13,3 oldu.

Her gün tütün kullanan bireylerin cinsiyete göre daðýlýmý, 2014, 2016

Yataklý tedavi hizmeti alan 15 yaþ ve üstü bireylerin oraný %11,3 oldu

Son 12 ay içerisinde, yataklý tedavi hizmeti alan bireylerin oraný 2014 yýlýnda %11,6 iken, 2016 yýlýnda %11,3 oldu. 2016 yýlý verileri yaþ grubuna göre incelendiðinde; %26,5 ile 75 yaþ ve üstü bireyler ilk sýrayý alýrken, bunu %20,5 ile 65-74 yaþ grubundaki bireyler takip etti.

Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklý tedavi hizmeti alan bireylerin cinsiyet ve yaþ grubuna göre daðýlýmý, 2014, 2016

Bireylerden 15 yaþ ve üstü olanlarýn %2,6’sý grip aþýsý

 Son 12 ay içerisinde, grip aþýsý olan bireylerin oraný 2014 yýlýnda %3,3 iken 2016 yýlýnda %2,6’ya düþtü. 2016 yýlýnda kolestrol ölçümü yaptýranlarýn oraný %36,7, kan þekeri ölçümü yaptýranlarýn oraný %39,7 oldu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4098 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır