KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir
Anasayfaya Dn Tm Saðlýk Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir
2017-08-25 - 12:29
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir

Saðlýk Sen Kars Þubesi Baþkaný Hasan Yazýcý, Harakani Devlet Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Mehmet Paþa’nýn hasta yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðrayarak darp edilmesi olayýný kýnadý.

Saðlýk Sen Þube Baþkaný Hasan Yazýcý yönetiyle birlikte yaptýðý basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:

“Harakani Devlet Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Mehmet Paþa, hasta yakýnlarýnýn saldýrýsýna uðrayarak darp edilmiþtir. Doktorumuz Mehmet Paþa’ya geçmiþ olsun, diyor; saldýrýyý ve saldýrýnýn faillerini þiddetle kýnýyoruz.

Saðlýkta þiddet, ülkemizin gündemini sürekli meþgul eden ve bir türlü çözülemeyen kangren sorunlarýndan biri haline gelmiþtir. Gerekli fiziki tedbirlerin yaný sýra þiddetin önlenmesini saðlayacak caydýrýcý yasal cezai müeyyideler hayata geçmedikçe þiddetin önlenmesi mümkün deðildir.

Saðlýk-Sen olarak þiddetin önlenmesine yönelik birçok çalýþtay yaptýk, yetkili kurumlarla görüþtük, önerilerimizi sunduk. Bu önerilerimizden birisi, hastanelerin fiziki güvenliklerinin saðlanmasý, daha önce þiddet uygulayan kiþinin saðlýk hizmetini güvenlik güçleri nezaretinde almasýný saðlamaktýr. Bunun yaný sýra, saðlýkta þiddet uygulayanlar tutuklu yargýlanmalý, 6 aylýk bir süre için sosyal güvenlik harcamalarý devlet tarafýndan karþýlanmamalýdýr. Bu süre zarfýnda saðlýk hizmetleri ücretli olarak sunulmalýdýr.

Saðlýkta þiddetin önlenmesinde en önemli unsur ise, milletimizin bilinçlenmesi, þiddete karþý tavýr almasý, saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlara karþý durmasý olacaktýr. Þiddete uðrayan saðlýk çalýþanlarý da bizim ailelerimizdir. Kimimizin annesi, kimimizin babasý, teyzesi, amcasýdýr. Onlar, içimizden biridir. Tek gayesi halka saðlýk hizmeti sunmak olan savunmasýz saðlýk çalýþanlarýna þiddet göstermek; acizliktir. Hastalýklý bir ruh halidir, tedavi edilmesi gerekmektedir.

Bu duygu ve düþüncelerle Uzman Doktor Mehmet Paþa’ya yapýlan saldýrýyý bir kez daha kýnýyor ve lanetliyor, doktorumuza geçmiþ olsun, diyor; katýlýmýnýzdan dolayý da siz deðerli basýn mensuplarýna teþekkür ediyorum.”

 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1247 Defa Okundu

YORUMLAR

Saðlýk Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ta Dünya Yürüyüþ Günü Dünya Emzirme Haftasý Saðlýk Sen: Saðlýk Çalýþanýna Þiddet Uygulamak, Hastalýklý Bir Ruh Halidir Saglýk Sen’den kan baðýþý Ýftar sonrasý kan baðýþý kampanyasý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý Kars’ta 31 Mayýs Dünya Tütünsüz Günü Etkilikleri Türkiye Hane Halký Saðlýk Araþtýrmasý Hemþirelerimizin Günü Kutlu Olsun Saðlýk Ýçin Hareket Et Günü Dünya Aþý Haftasý Saðlýk -Sen’den yýlýn hekimine ziyaret

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır