KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kar Spor Haberleri
Anasayfaya Dn Tm Spor Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kar Spor Haberleri
2017-07-18 - 13:35
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kar Spor Haberleri

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

KARS GENÇLÝK HÝZMETLERÝ VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ HAFTALIK FAALÝYET PROGRAMI

15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI CÝMNASTÝK ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ

Cimnastik Ýl Temsilciliðinin 2017 yýlý faaliyet programýnda yer alan 15 Temmuz Demokrasi þehitleri anma programý kapsamýnda Cimnastik Ýl Birinciliði müsabakalarý 14 Temmuz 2017 tarihinde saat 17.00’da baþlamak üzere Ýlimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda 15 sporcunun katýlýmýyla yapýlmýþtýr.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI BÝLARDO ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ

Bilardo Ýl Temsilciliðinin 2017 yýlý faaliyet programýnda yer alan 15 Temmuz Demokrasi þehitleri anma programý kapsamýnda Bilardo Ýl Birinciliði müsabakalarý 15-16 Temmuz 2017 tarihinde saat 19:30’da baþlamak üzere Arkadaþým Bilardo Spor Tesisleri’nde 16 sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI FUTBOL TURNUVASI

Futbol Ýl Temsilciliðinin 2017 yýlý faaliyet programýnda yer alan 15 Temmuz Demokrasi þehitleri anma programý kapsamýnda Futbol Turnuvasý  14-15 Temmuz 2017 tarihlerinde Ýlimiz Halit Paþa Sentetik Futbol Sahasýnda yapýlmýþ olup dereceler;

1.Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Futbol Takýmý

2.Kafkas Üniversitesi  Futbol Takýmý

3.Gazeteciler Futbol Takýmý

3.Esnaflar Futbol Takýmý  þeklindedir.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI DAÐCILIK ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ

Daðcýlýk Ýl Temsilciliðinin 2017 yýlý faaliyet programýnda yer alan 15 Temmuz Demokrasi þehitleri anma programý kapsamýnda Daðcýlýk Týrmanýþý  15 Temmuz 2017 tarihinde saat 07.00’da baþlamak üzere Ýlimiz Yahni Daðlarý’nda gerçekleþtirilmiþtir.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI SATRANÇ ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ

Satranç Ýl Temsilciliðinin 2017 yýlý faaliyet programýnda yer alan 15 Temmuz Demokrasi þehitleri anma programý kapsamýnda Satranç Ýl Birinciliði müsabakalarý 13-14 Temmuz 2017 tarihinde saat 10.00’da baþlamak üzere  Ýlimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda 23 sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI GÜREÞ ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ

Güreþ Ýl Temsilciliðinin 2017 yýlý faaliyet programýnda yer alan 15 Temmuz Demokrasi þehitleri anma programý kapsamýnda Güreþ Ýl Birinciliði müsabakalarý 12 Temmuz 2017 tarihinde  saat 10.00’da baþlamak üzere Ýlimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda  17 sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI ATLETÝZM ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ

Atletizm Ýl Temsilciliðinin 2017 yýlý faaliyet programýnda yer alan 15 Temmuz Demokrasi þehitleri anma programý kapsamýnda Atletizm Ýl Birinciliði müsabakalarý 15 Temmuz 2017 tarihinde saat 10.00’da Ýlimiz Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadyumu’nda yapýlmýþtýr.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI BASKETBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ

Basketbol Ýl Temsilciliðinin 2017 yýlý faaliyet programýnda yer alan 15 Temmuz Demokrasi Þehitleri Anma Programý kapsamýnda Basketbol  Ýl Birinciliði müsabakalarý 13 Temmuz 2017 tarihinde saat 11.00’da baþlamak üzere  Ýlimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda 14 sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI YÜZME GÖSTERÝLERÝ

Yüzme Ýl Temsilciliðinin 2017 yýlý faaliyet programýnda yer alan 15 Temmuz Demokrasi Þehitleri Anma Programý kapsamýnda Yüzme Gösterileri 16 Temmuz 2017 tarihinde saat 11.00’da baþlamak üzere  Ýlimiz Yarý Olimpik yüzme Havuzu'nda 18 sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI SARIKAMIÞ

-Genç Kýzlar Voleybol Müsabakasý 13-14 Temmuz 2017 tarihleri 10:00-17:00 saatleri arasýnda Þehit Fikret Gündüz Ortaokulu Spor Salonunda yapýlmýþtýr.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI SARIKAMIÞ

-Tekerlekli Kayak Yarýþmasý 12 Temmuz 2017 saat 09:00’da Orman Ýþletmesi Fidanlýk Þefliðinde baþlayarak Kazým Karabekir Saðlýk Meslek Lisesi Önünde sona ermiþtir.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI SARIKAMIÞ

-Kurumlar arasý Futbol Müsabakasý 11-15 Temmuz 2017 tarihleri 20:00-24:00 saatleri arasýnda Spor Ýlçe Müdürlüðü Halý Saha Tesislerinde yapýlmýþtýr.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI SARIKAMIÞ

-Tenis  Müsabakalarý 15 Temmuz 2017 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasýnda Sarýkamýþ Kortlarýnda  yapýlmýþtýr.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI KAÐIZMAN

15 Temmuz Demokrasi Þehitlerini Anma Voleybol Müsabakalarý 11-16 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda Kaðýzman Ýlçemizde gerçekleþtirilmiþtir.

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI KAÐIZMAN

15 Temmuz Demokrasi Þehitlerini Anma Futbol Müsabakalarý 11-16 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda Kaðýzman Ýlçemizde gerçekleþtirilmiþtir.      

-15 TEMMUZ DEMOKRASÝ ÞEHÝTLERÝ ANMA PROGRAMI KAÐIZMAN

15 Temmuz Demokrasi Þehitlerini Anma Masa Tenisi Müsabakalarý 11-16 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda Kaðýzman Ýlçemizde gerçekleþtirilmiþtir.         

-YILDIZLAR,GENÇLER VE BÜYÜKLER TÜRKÝYE KICK BOKS ÞAMPÝYONASI-

20-26 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda Niðde'de yapýlacak olan Þehit Astsubay Kýdemli Baþçavuþ Ömer Halisdemir  Türkiye Büyükler,Gençler ve Yýldýzlar Kýck-Boks Þampiyonasýna ilimizi temsilen  11 sporcu  katýlacaktýr.

DAÐCILIK TIRMANIÞI :

16 Temmuz 2017 tarihinde Daðcýlýk Ýl Temsilciliði'nin faaliyet programýnda yer alan Kýsýr Daðý Zirve Týrmanýþý 11 sporcunun katýlýmýyla 3200 metre zirveye toplam 26 km yürüyüþ mesafesi ile ulaþýlmýþtýr.

GENÇLÝK MERKEZÝ FAALÝYETLERÝ:

15 TEMMUZ DEMOKRASÝ  ÞEHÝTLERÝNÝ  ANMA PROGRAMI /MUÐLA

14-16 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda 81 ilden gençlerimizin katýlýmý ile Marmaris'te gerçekleþtirilmiþ  olup Ýlimizi temsilen 10 öðrenci katýlmýþtýr.

GENÇLÝK KAMPLARI/BOLU/ALADAÐ:

07-15  Temmuz 2017 tarihleri  arasýnda 14-15 Yaþ grubu kýz öðrenciler için Bolu-Aladað'da gençlik kampý 35 gencimizin katýlýmý ile düzenlenmiþ  olup 2.Bolu -Aladað gençlik kampý baþvurularý 12-20 Aðustos tarihlerinde gerçekleþtirilecektir. Katýlmak isteyen gençlerimizin Ýsmail Aytemiz Gençlik Merkezi'ne baþvurmasý gerekmektedir.

GENÇLÝK KAMPLARI/KASTAMONU/YOLKONAK:

28 Haziran-06 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda Kastamonu/Yolkonak'ta 3.Dönem 18-22 Yaþ Erkek  Grubu  Doða Kampý 44 gencimizin katýlýmý ile gerçekleþtirilmiþtir.

GENÇLÝK KAMPLARI /KASTAMONU/YOLKONAK:

17-24  Haziran 2017 tarihleri arasýnda Kastamonu/Yolkonak'ta 16-17 Yaþ Ramazan Kampý 44 kýz öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir.Ýkinci 16-17 Yaþ Kýz Kampý 05-13 Eylül 2017 tarihleri arasýnda Antalya'da gerçekleþtirilecektir. Katýlmak isteyen gençlerimizin Ýsmail Aytemiz Gençlik Merkezi'ne baþvurmasý gerekmektedir.

GENÇLÝK KAMPLARI/HATAY/ÝSKENDERUN:

4.Dönem Kýz Kampý 07-15 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda  12-13 Yaþ Kýz Grubu 40 gencimizin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir.

GENÇLÝK KAMPLARI /OSMANÝYE/ASLANTAÞ

4.Dönem Erkek Kampý 07-15  Temmuz 2017 tarihleri arasýnda  16-17  Yaþ Erkek Grubu 40 gencimizin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir.

GENÇLÝK KAMPLARI /ÝZMÝR:

16-24 Temmuz 2017 tarihleri arasýnda Gençlik Kampý Ýzmir'de gerçekleþtirilmekte olup Ýlimizden 45 gencimiz katýlmýþtýr.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI



KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 720 Defa Okundu

YORUMLAR

Spor Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ýn Spor Bülteni Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor maçý Kars’ta Kick Boks Þampiyonasý Kars36 Spor’un Çatýksu Gençlikspora attýðý goller Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor’u 4-0 maðlup etti Kars36 Spor’un Elektriðini Kestiler! Avrupa Þampiyonu Tuðrulhan Erdemir baba ocaðýnda Kars36 Spor Kulübü Baþkaný Muharrem Yýldýz Ardahan maçýný deðerlendirdi Kars’ýn demir Yumruðu Tuðrulhan Erdemir final maçýna çýkacak Kars36Spor’un Baþarý Serüveni Tuðrulhan Erdemir yarý finale yükseldi Kazanan Kars Oldu!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır