KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Stadý Olmayan Ýlde 2017-2018 Yýlý Amatör Futbol Sezonu baþladý
Anasayfaya Dn Tm Spor Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Stadý Olmayan Ýlde 2017-2018 Yýlý Amatör Futbol Sezonu baþladý
2011-03-27 - 12:12
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Stadý Olmayan Ýlde 2017-2018 Yýlý Amatör Futbol Sezonu baþladý

Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Baþkaný Burhan Taþ, “Ýlimizde Federasyonumuza üye toplam 16 Amatör takýmýn mücadele etmesi gereken sezonda normalde stadý olmayan tek il olmamýza karþýn elimizde bulunan ve tek semt sahasý olan Halit paþa sentetik sahasýnda soyunma odalarýnýn bu yýlda yapýlamamasý sebebiyle Amatör ligleri oynatamama durumuna gelmiþ durumdayýz. Sporcularýmýzýn soyunma odasý olmamasý sebebiyle saðlýksýz bir ortamda spor yapmalarýný kendilerinden beklememizde doðru deðildir.” dedi.

MEVCUT SEMT SAHASININ SOYUNMA ODASI YOK

Mevcut semt sahasýnýn soyunma odasýnýn olmadýðýný da belirten Taþ, “Konuyla ilgili olarak konuþtuðumuz yetkililerden soyunma odalarýný yapacak olan firmanýn iflas ettiði ve iþi býraktýðý söylenmektedir kaba inþaatý bitmiþ olan soyunma odalarýnýn ince iþçiliði inanýyorum ki ilimiz idarecilerinin katkýlarýyla kýsa bir sürede bitirilip sezona yetiþtirilebilir kanaatindeyim. Öyle afaki rakamlara gerek kalmaksýzýn ilimiz imkânlarýyla bu sorun giderilebilir.” diye konuþtu.

AÞILMAYACAK SORUN DA DEÐÝL

Taþ daha sonra þunlarý söyledi:

“2017-2018 Amatör Futbol Sezonunda Ýlimizinde aralarýnda bulunduðu ve ilimizi Kars36 sporun temsil edeceði Bölgesel Amatör Ligi toplam da 160 takýmýn katýlýmýyla önümüzdeki günlerde baþlayacak ayrýca Ziraat Türkiye Kupasý müsabakalarýda ilimizde oynanacak ancak ne yazýktýr ki bu müsabakalarý oynatabileceðimiz semt sahasý olmasýna raðmen söz konusu sahada soyunma odalarý bulunmamaktadýr. Konteyner içerisinde soyunma yapýlmasýna TFF ve müsabaka hakemleri müsaade etmemektedir.Tff yetkilileri ile yaptýðýmýz inceleme sonucunda 11 Aðustos Tarihine kadar soyunma odasý eksikliklerinin ve saha ya giriþ ve çýkýþlardaki noksanlýklarýn tamamlanmasý halinde bu sahada müsabaka oynanmasýna müsaade edeceklerini belirttiler. Aslýnda bu sorun aþýlmayacak boyutta deðildir Sayýn Valimizin talimatlarý ve destekleriyle bu sorun çözülecektir. Bu konuda yetkililerimizin konuya duyarlý olacaklarýna inancýmýz tamdýr. Aksi taktirde Amatör ligi oluþturamayacaðýz ve ilimizde Amatör Futbol Ligi olmayacak duruma gelmiþtir.3 yýldýr sabýrla beklediðimiz ve çözümün beklediðimiz sahadaki sorunlarýn çözüme kavuþturulmasý Spor camiasý olarak yetkililerden arz ve talebimizdir. Bizler kocaman bir aileyiz gençlerimize saðlýklý bir ortamda spor yaptýrmak ve gençlerimizi kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak hepimizin ortak görevidir düþüncesiyle sorunlarýmýza el atýlmasýný sabýrsýzlýkla beklemekteyiz. Saygýlarýmla Tüm Spor Camiasýna duyurulur.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1079 Defa Okundu

YORUMLAR

Spor Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ýn Spor Bülteni Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor maçý Kars’ta Kick Boks Þampiyonasý Kars36 Spor’un Çatýksu Gençlikspora attýðý goller Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor’u 4-0 maðlup etti Kars36 Spor’un Elektriðini Kestiler! Avrupa Þampiyonu Tuðrulhan Erdemir baba ocaðýnda Kars36 Spor Kulübü Baþkaný Muharrem Yýldýz Ardahan maçýný deðerlendirdi Kars’ýn demir Yumruðu Tuðrulhan Erdemir final maçýna çýkacak Kars36Spor’un Baþarý Serüveni Tuðrulhan Erdemir yarý finale yükseldi Kazanan Kars Oldu!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır