KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Spor Haberleri
Anasayfaya Dn Tm Spor Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Spor Haberleri
2017-10-20 - 22:08
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars Spor Haberleri

KARS GENÇLÝK HÝZMETLERÝ VE SPOR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ HAFTALIK FAALÝYET PROGRAMI AMATÖR SPOR HAFTASI

Halkýmýzý düzenli fiziksel aktivitelere özendirmek, ülke genelinde sporun yaygýnlaþmasý bireylerde spor kültürünün arttýrýlmasý yetenek taramasý yapýlarak çocuk ve gençlerimizin baðlý olduklarý kulüplerin halka tanýtýlmasý, müsabaka tecrübesinin kazandýrýlmasý, amatör spor branþlarýna gerekli desteðin verilmesi, spora katýlýmýn üst seviyeye çýkarýlmasý ve Ýl Spor Merkezlerine kayýt yaptýran çocuklarýn kaynaþmasýný saðlamak amacýyla 09-15 Ekim 2017 tarihleri arasýnda Amatör Spor Haftasý Etkinlikleri yapýlmýþtýr. Bu kapsamda Ýlimizde çeþitli branþlarda spor müsabakalarý ve gösterileri yapýlmýþtýr.

AMATÖR SPOR HAFTASI KUTLAMA ETKÝNLÝKLERÝ

13 Ekim 2017 Cuma günü Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda Ýlimiz Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardýmý ve çeþitli etkinlikler yapýlmýþtýr.

HALK OYUNLARI GÖSTERÝLERÝ

Amatör spor haftasý programý kapsamýnda Halk Oyunlarý Gösterileri 14 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 10:00 da Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü salonunda 32 sporcunun katýlýmýyla yapýlmýþtýr.

GÜREÞ MÜSABAKALARI

Amatör spor haftasý programý kapsamýnda Güreþ Ýl Birinciliði Müsabakalarý 14-15 Ekim 2017 Cumartesi-Pazar günü saat 09:00 da baþlayarak 28 sporcunun katýlýmýyla ilimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda yapýlmýþtýr.

MASA TENÝSÝ MÜSABAKALARI

Amatör spor haftasý programý kapsamýnda Masa Tenisi Ýl Birinciliði Müsabakalarý 12 Ekim 2017 Perþembe günü saat 09:00 da Ýlimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda yapýlacaktýr.

CÝMNASTÝK GÖSTERÝLERÝ

Amatör spor haftasý programý kapsamýnda Cimnastik Gösterileri 11 Ekim 2017 Çarþamba günü saat 17:00 da Ýlimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda yapýlmýþtýr

BADMÝNTON MÜSABAKALARI

Amatör spor haftasý programý kapsamýnda Badminton müsabakalarý 14-15 Ekim 2017 Cumartesi- Pazar günü saat 09:30 da Baþlamak üzere Ýlimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda 40 sporcunun katýlýmýyla gerçekleþmiþtir

HENTBOL MÜSABAKALARI

Amatör spor haftasý programý kapsamýnda Hentbol Ýl Birinciliði Müsabakalarý 12 Ekim 2017 Perþembe günü 14:00-17:00 saatleri arasýnda 14 Kýz ve 18 Erkek sporcunun katýlýmýyla Ýlimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda yapýlmýþtýr.

VOLEYBOL MÜSABAKALARI

Amatör spor haftasý programý kapsamýnda Voleybol Ýl Birinciliði Müsabakalarý 14 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 11:00 da 12 Kýz ve 26 Erkek sporcunun katýlýmýyla Ýlimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda yapýlmýþtýr.

DART MÜSABAKALARI

Amatör spor haftasý programý kapsamýnda Dart Ýl Birinciliði Müsabakalarý 13 Ekim 2017 Cuma günü saat 10:00 da Ýlimiz Ýsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayý'nda yapýlmýþtýr.

ATLETÝZM MÜSABAKALARI

Amatör spor haftasý programý kapsamýnda Atletizm Ýl Birinciliði Müsabakalarý 11 Ekim 2017 Çarþamba günü saat 14:00 da Ýlimiz Halit Paþa Sentetik Sahasý çevresinde yapýlmýþtýr.

SARIKAMIÞ AMATÖR SPOR HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ

Sarýkamýþ ilçelerimizde amatör spor haftasý faaliyetleri kapsamýnda Futbol,Kort Tenisi, Voleybol, Atletizm ve Masa Tenisi Müsabakalarý gerçekleþtirilmiþtir.

GENÇLÝK MERKEZÝ FALÝYET PROGRAMI

Ýlimiz Gençlik Merkezi Müdürlüðünün faaliyet programý;

-09 Ekim 2017 Pazartesi günü Þehirler ve Kültürler Yörelerimiz Projesi kapsamýnda Ani Ören Yeri, Kars Kalesi, Hasan Harakani cami ve Türbesi gezileri merkez ÝMKB Lisesi öðrencilerinin katýlýmýyla 13.10.2017 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir.

-12 Ekim 2017 Perþembe günü Þehirler ve Kültürler Yörelerimiz programý kapsamýnda 11 Ekim 2017 tarihinde Erzurum Ýline Gazi Kars Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Kýz Grubu gezileri 80 öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. Ýyilik aðacý projesi kapsamýnda Kýzýlay da gönüllü gençlerimizle birlikte 13 Ekim 2017 kan baðýþý yapýlmýþtýr.

-Kitap okuma halkasý proje kapsamýnda okullarýmýzda gençlerimiz ile kitap okumalarýna ve kritiklerine devam etmektedir.

-Kiþisel geliþim atölyemiz kapsamýnda düzenlemiþ olduðumuz drama kurslarýmýz devam etmektedir.kursiyer olmak için 14-29 yaþ arasý tüm gençlerimiz Kars gençlik

merkezimize bekliyoruz.kurslarýmýz ücretsizdir Boks Federasyonu Baþkanlýðýnýn düzenlemiþ olduðu Genç Bayanlar Dünya Þampiyonasý hazýrlýk faaliyetleri Milli Takým Hazýrlýk Kampý 13 Ekim-02 Kasým 2017 tarihleri arasýnda Kastamonu ili Kadý Daðý Milli Takýmlar Hazýrlýk Kamp Eðitim Merkezi'nde yapýlacaktýr. Söz konusu kampa Ýlimizi temsilen Cansel OLTU katýlmýþtýr

-Eðitim Kültür ve Araþtýrma Genel Müdürümüz Hüzeyfe Yýlmaz 2018 Ocak Ayýn da yapýlacak olan 103. Yýlýnda Sarýkamýþ Þehitlerimizi Anma Yýl Dönümü Etkinlikleri Kapsamýnda Ýlimize gelerek Tören alanýnda Ýncelemelerde bulundu.

Sarýkamýþ Ýlçemizde bulunan Tören alanýnda Ýncelemelerde bulunan Genel Müdürü Hüzeyfe Yýlmaz'a Sarýkamýþ Kaymakamý Yusuf Ýzzet Karaman ve Ýl Müdürümüz Gürsel Polat eþlik etti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 260 Defa Okundu

YORUMLAR

Spor Kategorisine Ait Diğer Haberler

Kars’ýn Spor Bülteni Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor maçý Kars’ta Kick Boks Þampiyonasý Kars36 Spor’un Çatýksu Gençlikspora attýðý goller Kars36 Spor, Çatýksu Gençlikspor’u 4-0 maðlup etti Kars36 Spor’un Elektriðini Kestiler! Avrupa Þampiyonu Tuðrulhan Erdemir baba ocaðýnda Kars36 Spor Kulübü Baþkaný Muharrem Yýldýz Ardahan maçýný deðerlendirdi Kars’ýn demir Yumruðu Tuðrulhan Erdemir final maçýna çýkacak Kars36Spor’un Baþarý Serüveni Tuðrulhan Erdemir yarý finale yükseldi Kazanan Kars Oldu!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır