KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ merkezi açýldý
Anasayfaya Dn Tm Tanýtým Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ merkezi açýldý, Atakan Emekçi
2015-09-20 - 01:13
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Karslýlarýn TEM Alýþ Veriþ merkezi açýldý

Kars’ta iþletmeciliðini Atakan Emekçi’nin yaptýðý TEM Alýþ Veriþ Merkezi ( AVM ) Ortakapý Mahallesi Faikbey Caddesi Karabað Otel, Önder Gazetesi karþýsýnda açýldý. 2 katlý AVM’nin ilk katý süpermarket ikinci katý da züccaciye bölümü þeklinde hizmet verecek olan TEM AVM, büyük ilgi gördü.

TEM AVM’nin açýlýþýna Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Adem Burulday, Oda baþkan yardýmcýsý Lokantacýlar ve Fýrýncýlar Oda Baþkaný Subutay Kýlýç, Yusufpaþa Mahallesi Muhtarý Erol Sara, AVM Sahibi Atakan Emekçi, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Merkez Camii Ýmamý Ömer Uzgur’un duasýyla baþlayan açýlýþta kurban kesildi ve ‘hayýrlý olsun’ dileklerinde bulunuldu.

Açýlýþta bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, “Þehrimizde bu tür iþyerlerini açmak bizleri mutlu etmekte. Dolayýsýyla bu tür iþyerleri amayý Allah bizlere nasip edince daha da mutlu oluyoruz. Bu iþyeri bugün Kars’ta açtýðýmýz ikinci iþyeri oldu. Bu demektir ki ilimizde bir canlýlýk vardýr, güzellikler vardýr. Umuyoruz ki Allah daha güzel günleri gösterir hep birlikte. Allah hayýrlý ve uðurlu etsin. Bol kazançlý hayýrlý müþteriler diliyoruz.” dedi.

Konuþmanýn ardýndan kurdele kesilerek açýlýþ yapýldý, AVM’nin iki katýda gezilerek ürünler görüldü. Kentin en iþlek ve kalabalýk caddesi üzerinde açýlan ve özellikle de Karslýlarýn açmýþ olduðu TEM AVM, ziyaretçilerin büyük beðenisini kazandý ve ilgi gördü. Karslýlar, arýk büyük AVM’lerin kentlerinde hemþehrileri tarafýndan açýlýyor olmasýnýn önemine vurgu yaptýlar ve bu tür iþyerlerinden alýþ veriþ yapacaklarýný söylediler.

Ýþyeri sahibi Atakan Emekçi de, “Bizler büyük bir heyecan ve istekle hemþehrilerimizin hizmetine sunmak için bu AVM’yi açtýk. Bunun için çok mutluyuz ve gururluyuz. En büyük mutluluðumuz ise ilimizi yerli AVM’lerle tanýþtýrmak oldu. Bilindiði gibi burada kazanýlan para buraya yatýrýlacak ve böylelikle bir katma deðer de saðlanmýþ olacaktýr. Bunlar önemli adýmlardýr. Ýnsanýn doðup büyüdüðü memleketine yatýrým yapmasý ve bu yatýrýmlarýný burada kalýcý kýlmasý kentimizin de geliþmesi ve kalkýnmasýnda önemli bir adým olmuþ olacaktýr. Bizlerin hemþehrilerimizden isteiðimiz; kendi hemþehrilerinin atmýþ olduðu bu adýma destek vermeleridir ve bizlerde bu destekleri bekliyoruz. Ýnþallah daha iyi olacak ve kentimiz daha güzel yerlere gelecektir. Ben buradan Kafkas haber Aöansý aracýlýðýyla bütün hemþehrilerime ilgi, alaka ve desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum.” diye konuþtu.

Emekçi ayrýca, tüm Kars halkýnýn ve Ýslam aleminin yaklaþmakta olan mübarek Kurban Bayramý kutladý.

M.H.Ö Organizasyon tarafýndan gerçekleþtirilen açýlýþta vatandaþlara sýcak çorba, sucuk, çay ve soðuk içecek ikramlarýnda bulunuldu.

TEM AVM haftanýn her günü gece saat 02.00’ye kadar açýk kalacak. 10 personelin istihdam edildiði TEM AVM’nin ilk katýndaki süpermarkette manav reyonunun yanýnda tüm mutfak ihtiyaçlarý bulundurulmakta ve ikinci katýndaki zücaciye bölümünde de zengin malzeme çeþidi yer almakta.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI - BEDÝR ALTUNOK


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6751 Defa Okundu

YORUMLAR

Tanýtým Kategorisine Ait Diğer Haberler

Cihan Otomotiv’de Kasým Ayý Fýrsatlarý Ögel Kardeþler’de kýþ Lastiði dönemi baþladý Cihan Otomotiv’de Ekim Ayý Fýrsatlarý Kars’ta Massey Ferguson’dan Tarla Günleri Özel Eylül Anaokulu Masal Cafe Hizmete Açýldý Giyim Dünyasý’nda okul satýþlarý baþladý Sahibinden Satýlýk Apartlar Ögel Kardeþlerde Yaz ve Bayram Fýrsatlarý Cihan Otomotiv’de Aðustos Ayý Fýrsatlarý Kafkasya Turizmi Tanýyalým Aytemiz Oruçoðullarý Petrol2 hizmete açýldý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır