KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bu defa Türkler yaptý: En büyük dokunmatik tablet
Anasayfaya Dn Tm Teknoloji haberleri Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bu defa Türkler yaptý: En büyük dokunmatik tablet
2011-12-17 - 10:00
ÝSTANBUL
Facebook'ta Paylas

Bu defa Türkler yaptý: En büyük dokunmatik tablet 

Android iþletim sistemini dev bir dokunmatik ekrana aktaran özel bir sistem geliþtiren ARDIC, dünyada bir ilke imza attý.
 
Tamamen Türk personellerin çalýþtýðý firma, bu baþarýsýyla ülkemizdeki teknolojiyi gözler önüne serdi. TÜBÝTAK MAM Gebze Yerleþkesi’nde bulunan Ardýc ARGE Bilgi ve Teknoloji Çözümleri A.Þ, dünyada bir ilke imza atarak dünyanýn en büyük Android tabletini geliþtirdi. 65 inç ebadýnda olan bu tablet sayesinde TV ekranýndan oynarmýþçasýna dokunmatik bir þekilde oyun oynanabilecek, çizim yapýlabilecek, film, izlenebilecek. Küçük bir tableti adeta dev ekrana çeviren Ardýc’ýn bu baþarýsý, ülkemizdeki teknolojik geliþmeleri de gözler önüne sererek ülkemizi dünyaya duyurabilecek özelliðe sahip.
 
65 ÝNÇ EKRAN BOYUTU
Ardýc’ýn geliþtirdiði prototip 10 inçlik bir Android; Honeycomb tabanlý cihazýn 1080p desteði bulunan 65 inçlik LCD ekrana baðlanmasýyla oluþturuldu. Ekran üzerinde iki parmak kullanýlarak basit iþlemler gerçekleþtirilebiliyor. Þirketin ürettiði tablette NVIDIA Tegra 2 iþlemci, 1 GB RAM, 16GB flash hafýza, çift kamera, HDMI, USB, microSD yuvalarý ve 3G ile WiFi baðlantýsý bulunuyor. Bir istasyona yerleþtirilen tabletin ekrana baðlanmasý sýrasýnda video ve ses için HDMI, dokunmatik ekran için de USB kullanýlýyor.
 
30 PERSONELÝN EMEÐÝ
Biliþim teknolojileri alanýnda ARGE faaliyetleri yürütmek üzerine kurulan þirket, yaklaþýk 3 yýllýk sýký bir çalýþma sonrasýnda bu ürünü ortaya çýkardý. 30 personeliyle sýký bir çalýþma sonrasýnda bu ürünün ortaya çýktýðýný belirten Ardýc Genel Müdürü Hülya Karaerkek Kahveci, Android iþletim sistemi üzerinde yapýlan birçok deðiþikliðin tamamen yerli üretimi olmasýndan dolayý duyduðu gururu aktardý. Kahveci baþarýlý çalýþmayý þu þekilde özetledi; “Kendimize ait bir iþletim sistemi var. Daha baþka ne yapabiliriz diye düþündük. Bir tableti akýllý ekrana baðladýk ve tablet üzerinden yaptýðýmýz iþlemlerin hepsini büyük ekranlara dokunarak direk dokunmatik hale getirdik.”
 
DÝKKAT ÇEKMEYE BAÞLADI
Çalýþma süresinde personelin dahi dinlenme amacýyla oyun oynadýðýný dile getiren Kahveci, “Arkadaþlarýmýz bile sýkýldýklarýnda üzerinde oyun oynuyorlardý. Güzel bir þey çýktý ortaya. Ýnsanlarýn ilgisini çekecek mi diye video çektik. Videomuzu yayýnladýk. Dünyaca tanýnmýþ teknoloji sitelerden birinin dikkatini çekti. ‘Yayýnlayabilir miyiz?’ diye izin istendi. Yayýnlandý ve gördük ki dünyanýn ilgisini çekti. Pozitif tepki gördü. Deðiþik öneriler de geldi. Oteller kullanmak için bilgi aldý. Hastaneler, eðitim kurumlarý ve hatta evde kullanmak isteyenler bile bize danýþtý, bilgi aldý” dedi.
 
TÜRK ÜTERÝM GURURU
Kahveci, Tablet PC’den televizyona görüntü aktardýðý izlenimine kapýlanlar için, “Eðer öyle olsaydý ekran üzerine dokunarak iþlem yapamazdýnýz. Bu diðer sistemlerde yapýlabilecek bir þey deðil.” Þeklinde bir yaklaþým sergiledi. Cihazýn daha iyi geliþtirilmesi konusuna da deðinen Kahveci, “Yapýlacak iþbirliði sonucunda kablosuz kullanýlabilecek hale de getirilebilir. Teknolojinin ülkemizde nerelere getirilebileceðini gözler önüne seren bir çalýþma. Bu ürün tamamen yerli bir üründür. Türk gençliði her þeyi yapmaya muktedirdir. Yeter ki önleri açýlabilsin” þeklinde konuþtu.
 
HER ÞEY PARMAK UCUNDA!
Genel Müdür Hülya Karaerkek Kahveci ile yapýlan söyleþinin ardýndan ürününün tanýtýmýna geçen ekibimize, firmanýn yazýlým Mühendisi Ercan Baran Android’i görsel olarak tanýtý. Bu tablet sayesinde oyun oynayabilir, radyo dinleyebilir, grafik çizebilir, film izleyebilirsiniz. Bir bilgisayarda yapmak istediðiniz bütün her þeyi bu ürün üzerinde dev ekranda dokunmatik bir þekilde gerçekleþtirebilirsiniz.
(OY-BA-S) ÝSTANBUL (KHA) - OSMAN YILMAZ
 
 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6206 Defa Okundu

YORUMLAR

Teknoloji haberleri Kategorisine Ait Diğer Haberler

Her Þey Yeni Nesil Doblo’da On-line itibarýnýzý karalatmayýn! Ford Otosan 50 Yýllýk Ar-Ge deneyiminin baþyapýtýný tüm dünya için üretti Pirelli’den sýcak kampanya Gençler, Ücretsiz Ýnterneti Çok Sevdi Geleceðin tasarýmcýlarý 2. Anadolu cam afiþ tasarým yarýþmasý’nda buluþtu Trend Micro, Heartbleed’in Türkiye ve dünyadaki verilerini açýklýyor Düþler ve Umutlar 3.Bölüm Fragmaný izle full (5 Nisan Cumartesi) Yasaklý Sitelere ve Youtube’ye Nasýl Girilir? DNS Ayarlarý Nasýl Deðiþtirilir? bjk karabük maçý canlý izle lig tv den canlý izle ANLIK Bugünün saraylýsý full 20.bölüm fragmaný izle “Teknoloji Baðýmlýlýðý” masaya yatýrýlacak

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır