KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GEZ PARKý OLAYLARý ANýSýNA

  Tuncer Kýrhan

          tkirhan@hotmail.com
         GEZ PARKý OLAYLARý ANýSýNA

Gezi Parký Olaylarý Anýsýna

Gezi Parký eyleminin birinci yýlýnda, olaylar hayatýný kaybeden Mehmet Ayvalýtaþ (20), Abdullah Cömert (22), Ethem Sarýsülük (26), Ýrfan Tuna (47), Mustafa Sarý (27), Selim Önder (88) ve Ali Ýsmail Korkmaz (19) Berkin Elvan’ýn (14)  ve  13 Mayýs 2014 tarihinde tedavi gördüðü Mersin’de yaþamýný yitiren Mehmet  Ýstif’in ve Soma Madenlerinde ‘fýtrat’ örtüsü altýnda sorumsuzluk nedeniyle canlarýný veren 301 madencinin aziz hatýrasýna.

GEZÝ PARKI - 2013

Bir  Haziran sabahý akýncýlar gibi aktýlar,

Yeditepe’nin dört bir yanýndan Taksim’e,

Avuçlarýnda Marmara’nýn serinliði,

Alev olup direndiler despotizme karþý,

Özgürlük aþýðý çevreciler,

On binlerdi  yüz bin oldular,

Çapulcu diye aþaðýlanýrken,

Sevgi saçtýlar yüreklerinden,

Dünya alem duydu feryadý,

Bir usta sultan duymadý.

Günlerce direnip güçlendiler,

Sevgi çemberi içinde büyüdüler,

Özgürlük fidaný diktiler yüreklere,

“Biberi bal meydaný dar ettik”

Diyerek dünya gündemini belirlediler.

Nakýþ gibi iþlediler dileklerini,

Bin bir renkli çiçekle,

“Betonlaþmaya hayýr”

Diyerek þahlanýp dað oldular,

Kitaplar okuyup þiirler yazdýlar,

Ay ýþýklý gecelerde,

Fidanlar diktiler  topraða,

 Umut dolu destan yazdýlar duvarlara,

Karasýyla beyazýyla alýyla,

Sevgiyi mizahla iþlediler ustaca,

Bir gecede kurdular engelleri,

Taþtan demirden kaleleri.

Zehirli gaz altýnda soluklanýnca,

Göz kapaklarýný nöbete koydular,

Þiirler okuyup þarkýlar söylediler,

 Dokuz can verdiler canlarýndan,

 Kimi gözünden kimi kolundan oldu,

 On binlerdi  yüz bin olup taþtýlar,

Mahþerin atlýsý olup aktýlar,

Sarý kýrmýzýlar kanaryalar,

Çarþý gurubu siyah beyazlar,

Kaynayýp karýþtýlar ayný potada,

 Sakarya gibi kývrým kývrým aktýlar,

Taksim den Kýzýlay a,

Haber saldýlar ak güvercinlerle,

Adana dan Eskiþehir’e Ýzmir e,

 Antalya dan Kars’a,

Bir Pazar uðradýlar saldýrýya,

Iþýk olup aktýlar karanlýða,

Bir üveyik olup uçtular umuda,

 Karanfil olup açtýlar ovalardan,

Ülkenin dört bir yanýna.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16687 Defa Okundu
2014-05-31

SON YAZILARI

Okullar Açýlmýþken Dil Üzerine Öðütler Katar Feraset ve Ahlak Tarihi Süreçte Türk Kadýn Haklarý Terör ve anayasa deðiþikliði Dilimiz Türkçe Orta Doðu Cehennemi Milli Takým Hezimeti Daha Ne Kadar Þehit, Ne Kadar Acý… Teokrasi ve Demokrasi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır