KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kültürel Miras istatistikleri
Anasayfaya Dn Tm Turizm Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kültürel Miras istatistikleri
2015-11-12 - 13:06
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kültürel Miras istatistikleri

Türkiye Ýstatistik Kurumu ( TÜÝK ) Kars Bölge Müdürlüðü, Kültürel Miras istatistiklerini kamuoyuyla paylaþtý.

Kültürel Miras Ýstatistikleri önceki yýllarda “Kültür Ýstatistikleri” yayýnýnda yer almaktayken, sonuçlarýn kamuoyuna daha erken ve ayrýntýlý ulaþtýrýlmasý amacýyla 2015 yýlýndan itibaren haber bülteni olarak yayýmlanacaktýr. Bu haber bülteninde, kültürel miras istatistikleri alanýnda 2010-2014 dönemine ve 2014 yýlýna iliþkin ayrýntýlý sonuçlara yer verilmektedir.

TÜRKÝYE GENELÝNDE MÜZE SAYISI 2014 YILINDA 392’YE ULAÞTI

Türkiye genelinde müze sayýsý 2014 yýlýnda 392’ye ulaþtý. Bunlarýn 192’si Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü bünyesinde, 200 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldý. Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðü bünyesindeki müzelerin 63’ü Arkeoloji ve tarih, 44’ü Etnografya ve antropoloji, 85’i ise genel müze olarak faaliyet gösterdi.

MÜZE SAYISI %12 ARTTI

Müze sayýsý geçen yýla göre %12, son beþ yýlda ise %17,4 arttý. Son beþ yýlda özel müzelerin sayýsý %34,2, Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na baðlý müzelerin sayýsý ise %3,8 arttý. Özel müzelerin toplam müze sayýsý içerisindeki payý %51 olarak gerçekleþti.

YILLARA GÖRE MÜZE SAYILARI, 2010-2014

KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI’NA BAÐLI MÜZE SAYISI %2,7 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na baðlý müze sayýsýnda son beþ yýlda gerçekleþen artýþ %3,8 oldu. Müze sayýsý, 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %2,7 artarak 192 oldu.

KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI’NA BAÐLI MÜZELERDEKÝ ESER SAYISI %1,3 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na baðlý müzelerdeki eser sayýsý son beþ yýlda %3,9 arttý. Müzelerdeki eser sayýsý, 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %1,3 artarak 3 217 173 oldu.

KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI’NA BAÐLI MÜZE VE ÖREN YERÝ ZÝYARETÇÝ SAYISI %0,8 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na baðlý müze ve ören yeri ziyaretçi sayýsý son beþ yýlda %18,7 arttý. Müze ve ören yeri ziyaretçi sayýsý, 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %0,8 artarak 29 799 790 oldu.

BAKANLIÐA BAÐLI MÜZE VE ÖREN YERÝ ZÝYARETÇÝLERÝNÝN %79,5’Ý ÜCRET ÖDEDÝ

Türkiye’de 2014 yýlýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na baðlý müzeleri ve ören yerlerini ziyaret edenlerin %79,5’i ücretli müzeleri ziyaret etti. Ziyaretçilerin %20,5’i ise ücret ödenmeyen müzeleri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na baðlý müzelerde eser, müze ve ören yeri ziyaretçi sayýsý, 2010-2014

ÖZEL MÜZE SAYISI %22,7 ARTTI

Özel müze sayýsýnda son beþ yýlda gerçekleþen artýþ %34,2 oldu. Özel müze sayýsý, 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %22,7 artarak 200 oldu.

ÖZEL MÜZELERDE MEVCUT ESER SAYISI %4,9 ARTTI

Özel müzelerdeki eser sayýsý son beþ yýlda %31,1 arttý. Özel müzelerde mevcut eser sayýsý, 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %4,9 artarak 374 393 oldu.

ÖZEL MÜZE ZÝYARETÇÝ SAYISI %4,2 ARTTI

Özel müze ziyaretçi sayýsý son beþ yýlda %47 arttý. Özel müze ziyaretçi sayýsý, 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %4,2 artarak 8 131 778 oldu.

MÝLLÝ PARKLARIN ALANI %3,9 AZALDI

Milli parklarýn alaný son beþ yýlda %5,9 azaldý; 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %3,9 azalarak 814 762 hektar oldu. Tabiat parký sayýsý son beþ yýlda %402,5 ve tabiat parký alaný %30,1 arttý. 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre tabiat parký sayýsý %6,3 ve alaný %7,9 arttý. 2014 yýlýnda tabiat parký sayýsý 201 ’e ve alaný 96 963 hektara yükseldi.

TABÝAT KORUMA ALANLARININ BÜYÜKLÜÐÜ %0,8 ARTTI

Tabiat koruma alanlarýnýn büyüklüðü son beþ yýlda %33,6 arttý. 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre %0,8 artarak 64 208 hektar oldu. Tabiat anýtý sayýsý son beþ yýlda %6,7 ve tabiat anýtý alaný %20,4 arttý. 2014 yýlýnda 2013 yýlýna göre tabiat anýtý sayýsý deðiþmedi ve alaný %0,1 arttý.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3066 Defa Okundu

YORUMLAR

Turizm Kategorisine Ait Diğer Haberler

Arslan, Berlin Fuarý’nda Kars’ýn Turizmi Büyük Kale’de masaya yatýrýldý Kars Turizminde Son Durum! Kültürel Miras istatistikleri SERKA, bölgenin yöresel ürünlerini YÖREX fuarýnda tanýttý Sarýkamýþ, kýþ turizmine hazýrlanýyor Tarihe Deðer Hotel Katherina Sarayý Turizmciler: Saldýrýyý Lanetliyoruz. Turizm Evrenseldir TÜRSAB, Kafkasya Turizm’de buluþtu Kars-Kafkasya Turizm Seyahat Acentesi hizmette Bir Bildiri Üzerinden Kars’a 870 Turist Geldi Kars’ýn Turizmi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır