KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Turizminde Son Durum!
Anasayfaya Dn Tm Turizm Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Turizminde Son Durum!
2015-11-27 - 14:41
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Kars Turizminde Son Durum!

Kars Oteller ve Lokantacýlar Derneði (KARSOD) Baþkaný Halit Özer, Kars’ýn turizm açýsýndan ülkede yaþanan olaylara endeksli düþüþ yaþadýðýný ve bu piyasanýn artýrýlmasý noktasýnda izlenebilecek yollar hakkýnda açýklamalar yaptý.

Sarýkamýþ’ta yaþanan olaya iliþkin de açýklamalarda bulunan Özer, burada açýlan yaranýn sarýlmasýnýn önemli isimleri aðýrlamaktan geçtiðini belirtti. Özer konu hakkýnda þunlarý söyledi;
“Sarýkamýþ bilindiði üzere turizm adýna bölgenin çok önemli bir noktasýdýr. Kars ve bölgesine hitap etmenin dýþýnda dünyaya açýlabilen bir özelliðe sahiptir. O bölgede yaþanan bir terör saldýrý sonucunda ülke genelinde Sarýkamýþ’ta terör olaylarýnýn hakim olduðu algýsý yaratýldý. Tabi orada yaþanan o olayýn asýl nedeni neydi, nasýl bir terör saldýrýsýydý henüz tam olarak bilinmiyor ama çok þükür ki korkulan olmadý telesiyejler zarar gördü ama daha büyük bir felaket yaþanmadý. Bu algýyý ülke genelinde yýkmak çok kolay olmayabilir ama yaralarýn sarýlmasý adýna bilindiði üzere geçen ay telesiyejlerin ihalesi yapýldý ve inþallah bu kýþ sezonuna yetiþecektir. Sarýkamýþ’tan Kars’a, Kars’tan bölgeye, bölgeden de ülkeye bu yaralarýn en çabuk þekilde nasýl sarýlabileceðini bizlere soracak olursanýz, bizler Sarýkamýþ’ýn bu kýþ sezonunda çok özel isimleri aðýrlayarak çeþitli etkinlikler düzenleyerek Sarýkamýþ’taki insanlarýn huzurunu, turizme yansýtmak gerekmektedir. Bölgeye hala kar yaðmadýðý için kayak sezonu açýlmadý bu nedenle de rezervasyonlar çok iç açýcý deðil. Aralýk ayý sonuna kadar iyi olmasýný bekliyoruz. Bu çaðrýya da ülkemiz insanlarýnýn kulak vermesi çok önemli olmasýnýn dýþýnda uçak seferleri ve fiyatlarýnýn da bununla iliþkili olmasý çok önemlidir. Kars’a yapýlacak gece uçuþlarýyla, Uçuþlarýn, Cuma ve Pazar dönüþleri gerçekleþtirerek hafta sonu turizmine de destek saðlanabilir.”

Türkiye ile Rusya arasýndaki gerilimin bölgemizde doðuracaðý sonuçlara da deðinen Özer, “Bu konular sadece bizim bölgemizi deðil ülkemizi etkileyen ve derinden üzen konulardýr. Tabi bu gerilimler bizleri etkileyecektir. Çünkü turizm öyle bir döngüdür ki Japonya’da yaþanan bir olumsuz durum Kars’ýn Sarýkamýþ ilçesini bile etkileyebilecek bir çark niteliðindedir. Bu sonuç özellikle Antalya bölgesini de etkilemeye baþladý ve bilindiði üzere Rus futbol takýmlarýnýn o bölgedeki kamplarýný ivedilikle iptal ettiði, Rusya Futbol Federasyonu tarafýndan Antalya’daki bütün rezervasyonlarýn geri çekildiði, kamp yapan takýmlarýn geri çekildiði bir gerçekle karþýlaþtý. Turizm döngüsünün bütün sýkýntýlarý taþarak bu bölgelere de gelecektir. Ümit ediyoruz ki bu sýkýntýlar biran önce giderilir ve ülkemiz refah içerisinde güzel turizmli günler geçirir.” temennisinde bulundu.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3798 Defa Okundu

YORUMLAR

Turizm Kategorisine Ait Diğer Haberler

Arslan, Berlin Fuarý’nda Kars’ýn Turizmi Büyük Kale’de masaya yatýrýldý Kars Turizminde Son Durum! Kültürel Miras istatistikleri SERKA, bölgenin yöresel ürünlerini YÖREX fuarýnda tanýttý Sarýkamýþ, kýþ turizmine hazýrlanýyor Tarihe Deðer Hotel Katherina Sarayý Turizmciler: Saldýrýyý Lanetliyoruz. Turizm Evrenseldir TÜRSAB, Kafkasya Turizm’de buluþtu Kars-Kafkasya Turizm Seyahat Acentesi hizmette Bir Bildiri Üzerinden Kars’a 870 Turist Geldi Kars’ýn Turizmi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır