KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

UTANç DUYUYORUZ MANDELA…

  

          
         UTANç DUYUYORUZ MANDELA…

Utanç Duyuyoruz Mandela…

Mandela, yetmiþ bir yaþýnda;

Siyah renkli bir avukat.

27 yýl vataný ve insanlarý uðrunda hapislerde yattý.

1963 yýlýndan beri tutuklu idi. Þimdi serbest.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde beyazlarýn, siyah derili insanlarý, insan görmemesi üzerine Mandela:

“Biz de insanýz. Ýnsanlar; renk, din, ýrk ve düþünce ayrýlýklarýna göre ayrýma tabi tutulmasýnlar. Kardeþçe yaþasýnlar.” dediði için, Mandela’nýn 27 yýlýný beyaz renkli insanlar çaldýlar.

Mandela’nýn yýllarýnýn hapiste geçmesine göz yumanlar bugün insan haklarý yarýþýnda olan milletlerdir. Çünkü, Mandela’nýn tutuklandýðý yýllarda o milletlerin menfaatleri onu icap ettiriyordu. 

Bu milletlerin bugün yüzleri Mandela’ya bakýnca kýzarmaz. Ama bizler utanç duyuyor ve Mandela’nýn karþýsýnda saygýyla eðiliyoruz.

Mandela; mevkii, serveti reddederek ömrünün en verimli yýllarýný halkýna feda etti.

27 yýl bir insan ömrünün yarýsý eder.

Ne olur Ankara’daki ALTI MÝLLETVEKÝLÝMÝZ de bir ay, bir hafta veya bir günlerini de Kars’ýn sorunlarýna ayýrsalar.

27 yýllarýný hapislerde de geçirmelerini istemiyoruz.

Ankara’da yaldýzlý bir masa baþýnda da olabilir...

(Bu yazý Serhat Kars Gazetesinde 16 Þubat 1990 yýlýnda yayýnlanmýþtýr.)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 25546 Defa Okundu
2013-12-14

SON YAZILARI

KALBÝMÝZDESÝN Biz de Kars’tan ne diyelim? Yerin Cennet olsun, Süleyman BABA… Seçim tilkileri ve usta tilkilerden, yeni tilkilere nasihatler Türkiye düþmanlarýna karþý; yýkýlmaz kale olan sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan, Kars’a hoþ geldiniz… Adaylardan buz pateni yapanlar ve karakucak güreþenler… Adaylarýmýzdan sesi güzel olup, Halep þehrini kimler aðlattý? Utanç Duyuyoruz Mandela… Rektörlük yüce bir makamdýr Cüce’nin hikayesi

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır