• 18 Eylül 2019 Çarşamba

Çetin Nazik’ten Kars’a 36 proje

"Çetin Nazik’ten Kars’a 36 proje"

MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’in Kars için hazırladığı 36 projeyi kapsayan İş Planı.

Çetin Nazik’ten Kars’a 36 proje

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Haberin videosunu izlemek için linke tıklayınız: https://www.facebook.com/kafkashaberajansi/videos/386442935244389/

MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’in Kars için hazırladığı 36 projeyi kapsayan İş Planı.

Çetin Nazik iş planı ve stratejilerini şöyle sıraladı:

Engelli bireylerimiz için yapılacaklar

Engelli istihdamının yetersizliği, kent mekanlarını kullanamamaları, sosyal yaşama katılımında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracağız.

Dezavantajlı grupların bütün kentsel hizmetlerden eşit koşullarda yararlanmasını sağlayacağız.

Ebeveynlere yönelik eğitim programları oluşturacağız.

İstismara karşı çalışmalar yapacağız.

Mevcut mekanların özürlülerinde kullanabileceği duruma getireceğiz.

Okul çağında olanların okula devam etmeleri için çalışmalar yapacağız.

Engellilerin ticari faaliyetler yapabilecekleri işyerleri kuracağız.

Kadınlar için yapılacaklar

Kadın örgütlerinin kent konseyine katılımının sağlanması ve kadın meclislerinin kurulmasını sağlayacağız.

Kadın örgütlerinin yerel meclisleri izlemesinin ve yerel ihtisas komisyonlarına katılımını sağlayacağız.

 Belediyelerde kadın-erkek eşitlik birimlerini kuracağız.

Belediye ve il özel idaresi stratejik planlarının hazırlanma ve uygulama sürecine kadın

Örgütlerinin katılımını sağlayacağız.

Kadınların kentsel hizmetlere yönelik gereksinim ve isteklerini ortaya çıkaracak kamuoyu yoklamaları/anketler yaptıracağız.

 Kadınların gereksinimlerine yönelik kentsel hizmetlerin tanımlanmasını sağlayacağız.

 Kadınların kamusal alanı kullanımını kolaylaştıracak düzenlemeleri yapacağız.

Kentsel planlama, toplu konut alanı ve kentsel dönüşüm projelerinin yapımında cinsiyete duyarlı bir plan ve proje yaklaşımının benimsenmesi için çalışacağız.

 Kamu kurumları ve yerel yönetim birimlerinde başvuru ve hizmet sunum kayıtlarının cinsiyet ayrımlı hale getirilmesi için faaliyet göstereceğiz.

Şiddete uğrayan kadınlara hizmet sunan kamu görevlilerinin eğitilmesini sağlayacağız.

 Kadınların kadına yönelik şiddetle mücadele ve yasal haklar konusunda bilgilendirilmesi için çalışmalar yapacağız.

 Erkeklere kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları yapacağız.

 Orta öğretime devam eden kız öğrencilerin barınma olanaklarının arttırılması için projeler geliştireceğiz.

Üniversite öğrencilerinin temel sağlık bilgileri konusunda bilgilendirilmesini sağlayacağız.

Mobil ekipler aracılığıyla mahallelerde kadın ve kız çocuklarının genel sağlık taramasından geçirilmesi ve sağlık eğitimlerinin mahallelere götürülmesi çalışmaları yapacağız.

 Engelli kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz bakım hizmeti geliştireceğiz.

 İş başvurularında ve işe alımlarda cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması için bilinçlendirme ve bilgilendirme kampanyaları düzenleyeceğiz.

 Kadınlara yönelik istihdam garantili mesleki eğitim, beceri ve kapasite gelişim programlarının arttırılmasını sağlayacağız.

Eğitim için yapılacaklar

Okur yazar oranının %100 seviyesine çıkaracak ve okullarımızdaki niceliksel ve niteliksel olanakları iyileştireceğiz.

Çocuk ve gençlik eğitim merkezleri oluşturacağız.

Yeni okul yapımı için çalışmalar yapacağız.

Var olan okullara teknolojik derslik destekleri vereceğiz.

Eğitim parkları oluşturacağız.

Teknopark kurulması için çalışmalar yapacağız.

İş geliştirme merkezi kuracağız.

Ekonomi için yapılacaklar

Mahallelerde kadın el emeğini değerlendiren üretime yönelik çalışmalar yapacağız.

Kalifiye iş gücünün yaratılması için meslek edindirme kursları düzenleneceğiz.

Üniversite öğrencilerine yönelik toplumsal projelerde yarı zamanlı iş olanakları yaratacağız.

Geleneksel teknikleri canlandıracak kurslar düzenleyeceğiz (Ahşap oymacılığı, taş işçiliği vb.) ve bu kurslar sonrasında ortaya çıkarılan ürünlerin pazarlamasının ve işgücünün kullanımını organize edeceğiz.

Mahalle üretim atölyeleri kuracağız.

Yerel kredi destekleri sağlanacak.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yeni yatırımların yapılmasına yönelik yatırımcılara destek vermek için proje destek ofisi kuracağız.

Yeni sebze ve meyve hali yapacağız.

Et ve süt ürünleri üretim tesisleri kuracağız.

Turizm potansiyelimizin geliştirilmesi ve yılda 1.000.000 konaklama sağlanması için “turizm kalkınma seferberliği” başlatacağız.

Çevre ve barınma çalışmaları için yapılacaklar

Mevcut yeşil alan park ve bahçelerin iyileştirilmesi, yeni parkların yapılmasını sağlayacağız.

Kent meydanı düzenlemesi yapacağız.

Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının oyun alanı ve spor alanı gereksinimleri olan açık ve kapalı tesisler yapacağız.

Kent içi yollarımızın tamamını ağaçlandıracağız.

Özel tanımlı ihtisas parkları (uçurtma parkı, hobi bahçeleri, su parkları, heykel parkları, yaşlılar parkı) kuracağız.

Kent içi otopark alanlarını yeniden düzenleyecek ve bölgesel büyük otopark alanları oluşturacağız.

Sadece yayalara özel yaya yolları yapacağız.

Kentsel dönüşüm projeleri oluşturacağız.

Kars çayı rehabilite edilip çevre düzenlemesi yapacağız.

Kaldırım işgallerini sonlandıracak tabela kirliliğine son vereceğiz.

Hayvan barınağı işlevsizleştirilecek ve sokak hayvanlarının halkı rahatsız etmesinin önüne geçeceğiz.

Kültür, sanat ve turizm

Uluslararası ve ulusal çapta Kültürel ve sanatsal etkinliklerin çeşitlendirilerek yıl geneline yaygın organizasyonlar düzenleyeceğiz.

Kültür ve sanata yönelik faaliyetlerin yapılabilmesi için Tiyatro salonu, kütüphane, tematik müze, fuar ve kongre merkezi gibi tesisler yapacağız.

Festival, kongre ve sektörel fuar organizasyonları yapacağız.

Doğu ekspresi, Sarıkamış, Çıldır gölü ve Ani harabeleri için projeler geliştirilecektir.

MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik yatırım projelerini basın mensuplarına şöyle tanıttı;

EKONOMİ

Boruluk Kaynak Suyu Dolum ve Paketleme Tesisi Projesi

 (İlimiz Boruluk dağında bulunan kaynak suyu değerlendirmek suretiyle hem böyle kaliteli bir suyu halkımızın kullanımına sunacağız, hem ilimiz ekonomisine katkı sağlamayacağız ve hem de istihdam oluşturacağız. Ayrıca, Boruluk Suyu için bayilikler vermek suretiyle halkımıza daha seri ve kaliteli hizmet sunulmasını sağlayacağız ve bu sayede şehrimize artı istihdam da sağlanmış olacak.)

Sağlayacağı İstihdam: 20 Kişi (Verilecek bayilerle birlikte bu sayı artacaktır.)

Kaynak: DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca proje karşılığı verilecek destek ve kuracağımız şirkete yerel yatırımcılarımızı ortak etmek suretiyle elde edilecek gelirle finanse edilecektir.

Organik Tarım Pazarı Projesi

Sağlayacağı İstihdam: 45 Kişi

Kaynak: Serhat Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu proje destekleri ile oluşturulacaktır.

Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi Projesi

 (Kars’ımızda çok sayıda hastane ve sağlık merkezi var. Buralardan her gün büyük miktarda tıbbi atık oluşmaktadır. Şehrimizde hali hazırda bu tıbbi atıkların steril bir şekilde toplanıp taşınarak teknolojik bir ortamda imha edildiği uygulama ve teknoloji bulunmamaktadır. Bilindiği üzere tıbbi atıklar toplum sağlığı açısından ciddi tehlike arz etmektedir. Bu proje ile; çevremiz ve insanlar için büyük tehlike arz eden tıbbi atıkların özel dizayn edilmiş araçlarla toplanması ve kuracağımız tesiste çevreye zarar vermeyecek bir şekilde imhasının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 10 Kişi

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca proje karşılığı finanse edilecektir.

Geri Dönüşüm Tesisi Projesi

(Proje ile; ev ve işyerlerinden toplanan plastik, cam ve kâğıt gibi geri dönüştürülebilecek atıklar özel çöp kutularında toplanıp doğaya zarar vermesi engellenecek ve kurulacak tesiste bu atıkların geri dönüşümü sağlanarak ekonomiye katkı yapması sağlanacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 20 Kişi

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca proje karşılığı alınacak destek ve toplanan atıklardan elde edilecek gelir ile finansman sağlanacaktır.

Kars Belediyesi Lojistik Eğitim Merkezi Projesi

 (Bu proje ile; İl genelinde 18-29 yaş arası 100 işsiz gencimize (50 Bayan - 50 Erkek) lojistik ulaştırma konusunda eğitim verilecektir. Eğitim kapsamında; KOSGEB'ten "Girişimcilik Belgesi" ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Hayat Boyu Öğrenme Belgesi" verilmesi planlanmaktadır.  Proje kapsamında verilen bu eğitim ile önemli sektör haline gelecek olan lojistik sektöründe projeye katılacak olan gençlerimizin istihdam edilmelerine olanak sağlanacak ve şehrimizin bir lojistik merkez haline dönüştürülmesinin altyapısı oluşturulacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 120 Kişi (İleriki süreçte girişimcilerimizin kendi işlerini kurmalarıyla bu sayı daha da artacaktır.)

Kaynak: Proje, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca desteklenecektir.

Kafkas Üniversitesi İşbirliğiyle Teknopark ve Sosyopark Kurulması

(Proje ile; Kafkas Üniversitesiyle işbirliği yapmak suretiyle üniversite kampüs alanı içerisinde teknopark ve sosyopark kurulacaktır. Teknopark sayesinde; şehrimizde teknolojiye dayalı sanayi gelişecek, girişimcilerimizin Ar-Ge projeleri destelenecek, üniversite, sanayi, araştırma merkezleri, girişimciler ve piyasalar arasındaki işbirliği artacak, bilgi ve teknoloji transferini arttırmak yoluyla yüksek katma değerli, Ar-Ge’ye dayalı ileri teknoloji ürün ve hizmetlerin üretilmesine imkan sağlayacak ve dolayısıyla istihdama da katkı sağlayacaktır. Sosyopark sayesinde; üniversite, kamu kesimi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliğiyle sosyal alanı ilgilendiren konularda teorik ve pratik bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması sağlanacaktır. Sosyoparktan elde edilecek veriler ve bilgiler aynı zamanda hemşerilerimize daha kaliteli ve etkili hizmet sunmamıza da katkı sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 350 Kişi (Bu sayı ortalama girişimci ve çalışacak personel sayısının toplamıdır.)

Kaynak: Teknopark ve Sosyopark; Kafkas Üniversitesi, Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi ile şehrimiz gönüllü sanayici ve işadamlarının ortaklığıyla kurulacak şirket bünyesinde olacak ve Teknopark ve Sosyopark’ın kurulumu bu ortaklarca sağlanacaktır.

Kars Çok Katlı Otopark ve Otopark Yönetim Sistemi Projesi

(Bu proje ile, Kars şehir merkezindeki otopark sorununu büyük oranda çözüme kavuşturacağız ve şehrimizde bulunan her türlü açık, kapalı ve cadde otoparklarının verimli kullanımını sağlayacağız. Proje kapsamında; şehir merkezinde 4 katlı ve 200 araçlık bir çok katlı otopark inşa edilecek, şehrimizde bulunan her türlü açık, kapalı ve cadde otoparklarının verimli kullanımı sağlanacak, belediyemize ait otopark alanlarının elektronik uygulamalar ve vale sistemleri ile desteklenerek yüksek kapasitede kullanımı sağlanacak dolayısıyla belediye park gelirleri artırılacak, cadde otoparklarının talep yönetimi yapılarak yerlerinin ihtiyaca göre belirlenmesi sağlanacak ve engellilere özel otopark uygulaması geliştirilecektir.)

Sağlayacağı İstihdam: 20 Kişi

Kaynak: Belediye bütçemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunacağımız projelerle finansman desteği sağlanacaktır.

Akıllı Karskart Projesi

(Proje kapsamında, bastıracağımız ve halkımızın kullanımına sunacağımız Karskart’a birçok özellik yüklenmek suretiyle hem belediye gelirlerini hem de kentlilik bilincini artıracağız. Akıllı Karskart’ın özellikleri; “- Toplu taşımada kullanım, - Kredi Kartı özelliği yükleme, - Karskart otomat cihazlarıyla elektrik, su, doğalgaz fatura vs. ödeme, - İnternetten Karskart’a yükleme yapabilme, - Karskart ile Belediye işletmelerinde ve otoparklarında ödeme, - Karskart ile toplu taşımada biriktirilen bonusların Belediyeye ait başka tesislerde kullanılması.

Sağlayacağı İstihdam: 10 Kişi

Kaynak: Kart satışı ile kart üzerine ve otopark alanlarına reklam alarak kaynak sağlanacaktır.

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi

Proje ile; evsel ve sanayi atıkları temizlik araçlarımızla toplanarak çevreye zarar vermeyecek, kötü bir görüntü oluşturmayacak, halkımızı rahatsız edici bir kokuya sebebiyet vermeyecek bir şekilde, kuracağımız tesiste düzenli bir şekilde depolanacak, burada ürün çeşidine göre ayrıştırılacak ve geri dönüşüme kazandırılacak ürünlerin geri dönüşüm tesisine gönderilmesi sağlanacaktır. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi katı atıkların ayrıştırılması, tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Proje şehrimizin daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir olması açısından çok önemlidir.)

Sağlayacağı İstihdam: 15 Kişi

Kaynak: Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliğine sunacağımız projeler karşılığı alınacak destek ve hibe ile finanse edilecektir.

Kapalı Pazar Yeri

(Proje ile; şehir merkezinde farklı noktalarda 2 adet kapalı pazar yeri kuracağız. Bu sayede, pazar esnafı ve alışveriş yapacak hemşerilerimiz yağmur, kar, çamur, toz ve topraktan etkilenmeden, daha temiz ve nezih bir ortamda satış ve alışveriş yapabilecek, hali hazırda yaşadığımız gibi pazar kurulan günlerde cadde ve sokaklarımız trafiğe kapatılmayacak, çevre kirlenmeyecek, bu nedenle halkımıza rahatsızlık verilmeyecek.)

Kaynak: Proje, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile düzenlenecek ikili protokol kapsamında finanse edilecektir.

Kalealtı Kapalı Çarşı Projesi

(Proje ile; Kars Kalemizin alt tarafında şehrimizin tarihi dokusuna uygun bir şekilde 5.000 m2’lik alanda 40 dükkândan oluşan bir kapalı çarşı yapılacaktır. Kapalı çarşıda ağırlıklı olarak yerli ve yabancı turistlere hitap edecek şekilde yöresel ürünler ve kıyafetler, şehrimize has halı ve kilimler, obsidyen taşından yapılan tespih ve takıların satıldığı dükkanlar bulunacaktır. Kapalı çarşı hem şehrimiz ekonomisine hem de turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: Bu proje ile doğrudan ve dolaylı olarak ortalama 100 kişiye istihdam sağlanacaktır.

Kaynak: Proje, Belediye bütçemiz ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği Fonlarından proje karşılığında finanse edilecektir.

Et ve Et Ürünleri Entegre Üretim Tesisi

(Şehrimizin ana geçim kaynağı olan hayvancılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan bu proje ile hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin yetiştirdiği büyük ve küçükbaş hayvanların uygun bedelle satın alınarak kuracağımız 8.000 m2 açık ve 3500 m2 kapalı alana sahip son teknolojik fabrikada kesilmek ve işlenmek suretiyle belirleyeceğimiz marka altında paketlenmesi ve et ve et ürünü olarak halkımızın kullanımına sunulması sağlanacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 35 Kişi

Kaynak: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Serhat Kalkınma Ajansına sunacağımız projeler karşılığı verilecek destek ve kuracağımız şirkete yerel yatırımcılarımızı ortak etmek suretiyle elde edilecek gelirle finanse edilecektir.

Süt ve Süt Ürünleri Entegre Üretim Tesisi

(Yine Şehrimizin ana geçim kaynağı olan hayvancılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan bir diğer projemiz Süt ve Süt Ürünleri Entegre Üretim Tesisi Projesi ile; hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimizin yetiştirdiği büyük ve küçükbaş hayvanlardan günlük sağılan sütler toplanarak 4.000 m2 kapalı alana sahip son teknolojik fabrikada işlenmek suretiyle belirleyeceğimiz marka altında paketlenmesi ve halkımızın kullanımına sunulması sağlanacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 25 Kişi

Kaynak: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Serhat Kalkınma Ajansına sunacağımız projeler karşılığı verilecek destek ve kuracağımız şirkete yerel yatırımcılarımızı ortak etmek suretiyle elde edilecek gelirle finanse edilecektir.

Obsidyen Taşı İşleme Tesisi ve Satış Ofisi

(Proje ile; Sarıkamış ilçemizde çıkarılan ve siyah, yeşil, koyu kahve gibi renkleriyle başta takı olmak üzere şifa kaynağı olarak da bilinmesi yönüyle özellikle fizik tedavi ve spa merkezleri ile birçok sektörde kullanılan, yarı değerli bir taş özelliği gösteren "obsidyen taşı" nın işlenerek satılması sağlanacaktır. Obsidyen taşı, dünyanın en eski aynası, silahı, bıçağı, süs eşyası ve takılarının yapımında kullanılan volkanik kökenli bir cam türü olmasının yanında, en eski şifa taşı olarak da bilinir. Proje sayesinde; bu kadar önemli olan ve ülkemizde en çok şehrimizde çıkarılan bu taşın açacağımız tesiste işlenerek satış ofisinde satılması, bu sayede obsidyen taşının ekonomiye kazandırılması, ulusal ve uluslararası alanda tanınması sağlanacak ve dolayısıyla ilimiz tanıtımına da ciddi katkı sağlayacaktır.

Sağlayacağı İstihdam: 8 Kişi

Kaynak: Serhat Kalkınma Ajansınca proje kapsamında finanse edilecektir.

TURİZM

TCDD ile işbirliği yaparak Doğu Ekspresi ile Kars’a gezi turları düzenlenmesi (Proje; TCDD ile işbirliği yapmak suretiyle Kars’a Doğu Ekspresi ile turistik amaçlı tren seferleri düzenlenmesi ve trenle ilimize gelen misafirlerimizin belediyemize ait araçlarla tren istasyonundan alınarak deneyimli rehberler eşliğinde şehrimizin tarihi ve turistik mekanlarında gezdirilmeleri, gece konaklamaları ve gezi bitiminde tekrar tren istasyonuna bırakılarak Doğu Ekspresi ile evlerine dönmelerini kapsamaktadır. Proje ilimizin tanıtımı ve turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.)

Proje, Belediyemiz ve TCDD işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Projenin Belediye bütçemize ilaveten yıllık ortalama 500.000 TL katkı sağlaması beklenmektedir.

Kars Belediyesi Sarıkamış Kayak Merkezi Eğitim ve Dinlenme Tesisi

(Bu proje sayesinde, Sarıkamış Kayak Merkezi hemşerilerimizle buluşacak, hali hazırda oraya gitme ve kayak yapma imkanı olmayan hemşerilerimiz de, Alp Dağları ile birlikte dünyanın en kaliteli karına sahip olan Sarıkamış Kayak Merkezinde uygun koşullarda kayak yapma ve tesisimizde konaklama imkanına kavuşmuş olacak. Proje ilimiz turizminin gelişimine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca proje kapsamında açacağımız tesiste Belediyemiz, şehrimiz ve çevre illerde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirebilecekleri eğitim salonu da mevcut olacaktır. Tesisimizde 10 oda, restoran ve 30 kişilik eğitim salonu bulunacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 20 Kişi

Kaynak: Proje, Belediyemiz ve İl Özel İdaresi işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleri ile gerçekleştirilecektir.

Kars Belediyesi Çıldır Gölü Eğitim ve Dinlenme Tesisi

(Bu proje ile, bölgemizin önemli sayfiye yerlerinden biri olan Çıldır Gölü kıyısında hemşerilerimizin doğa ile iç içe, temiz ve konforlu bir ortamda aileleri ile birlikte uygun koşullarda günü birlik veya konaklamalı tatil yapabilecekleri, açık alana yerleştireceğimiz piknik masalarında piknik yapabilecekleri bir tesis kuracağız. Ayrıca tesisimizde Belediyemiz, şehrimiz ve çevre illerde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirebilecekleri eğitim salonu da mevcut olacaktır. Tesisimizde 10 yatak, restoran ve eğitim salonu bulunacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 15 Kişi

Kaynak: Proje, Belediyemiz ve İl Özel İdaresi işbirliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleri ile gerçekleştirilecektir.

Kars Tematik Müze Projesi

(Proje kapsamında kuracağımız müzede Kars’ın yöresel ürünleri, kıyafetleri, el sanatları ve şehrimizdeki önemli yerlerin maketleri olacaktır. Bu müzede satın almak isteyenler için sergilenen ürünlerin satışı da yapılacaktır. Proje ilimiz tanıtımı ve turizminin gelişmesine katkı sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 10 Kişi

Kaynak: Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansına sunacağımız projeler kapsamında finanse edilecektir.

Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi

Proje kapsamında, Kars ve 7 ilçemiz için 5’er dakikalık toplam 40 dakikadan oluşan Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde Kars’ı inanç, sağlık, tarih, kültür ve turizm alanlarında şiirsel bir dil ile tanıtan film hazırlanacaktır. Tanıtım filmi hem sosyal medya ve internet üzerinden yayınlanacak ve hem de CD’lere kaydedilmek suretiyle şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler ile büyük şehirlerde düzenlenecek olan Kars Tanıtım Günlerinde kurulacak stantlarda ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Ayrıca bu CD’ler belediyemiz turizm danışma ofisine de bırakılmak suretiyle buraya gelen yerli ve yabancı turistlere ücretsiz olarak verilecektir. Proje; şehrimizin ulusal ve uluslararası arenada tanınması ve turizm alanında kalkınması açısından önemli katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa finanse edilecektir.

Kars Tanıtım Broşürlerinin Hazırlanması

Proje kapsamında, Kars’ımızın Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde yöresel ürünlerinin, tarihi ve turistik mekanlarının tanıtıldığı ve bu mekanlara nasıl gidileceğine ilişkin harita görsellerinin yer aldığı kuşe kağıda basılı cep boyu tanıtım broşürleri bastırılacaktır. Tanıtım broşürleri şehrimize gelen yerli ve yabancı turistler ile büyük şehirlerde düzenlenecek olan Kars Tanıtım Günlerinde kurulacak stantlarda ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Ayrıca bu broşürler belediyemiz turizm danışma ofisine de bırakılmak suretiyle buraya gelen yerli ve yabancı turistlere ücretsiz olarak verilecektir.

Proje; şehrimizin ulusal ve uluslararası arenada tanınması ve turizm alanında kalkınması açısından önemli katkı sağlayacaktır.)

Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa finanse edilecektir.

Kars Belediyesi Turizm Danışma Bürosu

Proje ile, şehir merkezinde Turizm Danışma Bürosu kurmak suretiyle Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik rehberlik yapılacak ve Kars’ın tarihi ve turistik mekanlarına tanıtıcı turlar düzenlenecektir. Ayrıca bu büroda Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve Kars Tanıtım Broşürleri bulundurulacak ve buraya gelen yerli ve yabancı turistlere broşür ve CD’ler ücretsiz olarak verilecektir. Proje şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin, kendilerine gösterilecek yakın ilgi, yapılacak rehberlik ve yönlendirmelerle Kars’ımızı daha iyi tanımaları ve şehrimizden memnun bir şekilde ayrılmalarını dolayısıyla ileriki zamanlarda hem kendilerinin ve hem de onların tavsiyeleriyle başka insanların da şehrimize gelmelerinin dolayısıyla turizmin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 5 Kişi

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Serhat Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa finanse edilecektir.

Kars Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali

Festival, 1 hafta süreli olacak şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren büyük çaplı organizasyon firmalarına anahtar teslimi ihale edilmek suretiyle organize edilecektir. Festivale yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sanatçı, şair, oyuncu, müzisyen, müzik gurubu, folklor topluluğu, aşık, ozan, yazar, düşünür ve devlet adamı davet edilecektir. Festival süresince sanatçılar ve müzik guruplarınca konserler verilecek, yerli ve yabancı folklor topluluklarının gösterileri olacak, aşıklar ve ozanlarca konserler verilecek, yazar, düşünür ve devlet adamları ile söyleşiler gerçekleştirilecek, festival alanında yöresel ürün ve yemeklerimizin tanıtımı ve satışının yapılacağı stantlar kurulacak, festivalde ayrıca geleneksel ata sporumuz atlı cirit gösterisi de gerçekleştirilecektir. Festivalde ayrıca, davetlilerimiz arasında yer alacak olan; geçmişte şehrimizde Alman Köyü olarak bilinen Karacaköy’de yaşamış Alman aileleri ve yine geçmişte şehrimizde yaşamış olan Malakanlar’a ilişkin küçük çaplı tanıtım organizasyonları da gerçekleştirilecektir. Bu sayede, Almanya ve Rusya’da Kars ile ilgili farkındalık oluşturulacak ve bu ülkelerden şehrimize turist gelmesi sağlanacaktır.

Festivale başta Kafkasya, Gürcistan, Türki Cumhuriyetler olmak üzere Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Balkanlar ve Rusya’dan oyuncu, müzisyen, müzik gurubu, folklor topluluğu, aşık, ozan, yazar ve düşünürler ile geçmişte şehrimizde Alman Köyü olarak bilinen Karacaköy’de yaşamış Alman aileleri, çocukları, akrabaları ve yine geçmişte şehrimizde yaşamış olan Malakanlar’ın aileleri, çocukları ve akrabaları da davet edilecektir. Festivale ilişkin reklam ve bilgilendirmeler, Kars’ımızın önemli mekanları ve ürünlerinin (Kars Kalesi, Ani Harabeleri, Ruslar tarafından yaptırılan binalardan resimler, Çıldır Gölü ve Sarıkamış Kayak Merkezi ile Kars kaşarı, balı ve kazı) resimleri de yer alacak şekilde çevre iller ile ülkemizin büyük şehirleri ve ilgili ülkelerin başkentlerinde kendi dillerinde billboard ilanları ile verilecektir. Bu işlemler yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir. Festival reklamında şehrimizi ifade amaçlı kullanacağımız slogan, ANADOLU’DAN ASYA’YA ASYA’DAN ANADOLUYA AÇILAN KAPI KARS olacaktır. Davetliler; belediyece belirlediğimiz isimler yanında, ilgili ülkelerde faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü ve ilgili ülkelerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ve Alman Köyü ile ilgili Almanya Büyükelçiliği, Malakanlarla ilgili Rusya Federasyonu Büyükelçiliği ile görüşmeler yapmak ve diğer davetlilerle ilgili yüklenici firmadan da destek almak suretiyle belirlenecek, davetlilerin ülkemize ve şehrimize geliş-gidiş, şehrimizde yeme-içme- konaklamaları, gezdirilmeleri, ulaşımlarının sağlanması işlemleri ve bunlara ilişkin masrafları yüklenici organizasyon firmasınca ihale kapsamında karşılanacaktır. Festivale ilişkin olarak işbirliğimiz kapsamında Kafkas Üniversitesi kampüsündeki sosyal alanlar, yemekhane ve misafirhane de kullanılacaktır.

Davetlilerimize festival süresince şehrimizin tarihi, turistik ve kültürel mekanları gezdirilecek, tanıtım amacıyla yöremizin önde gelen lezzetlerinden Kars kazı, kaşar peyniri ve bal ikramı yapılacak ve festival için şehrimize gelen misafirlere Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve Kars Tanıtım Broşürleri ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Festival görüntülerinin ve haberlerinin sosyal medyada, internette ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanması sağlanacaktır. Proje sayesinde Kars’ımızın her yönden ulusal ve uluslararası alanda etkili bir şekilde tanıtımı yapılacak, dolayısıyla proje şehrimiz turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu proje sayesinde hemşerilerimiz Kars’ı daha da sevecek, aidiyet artacak ve dolayısıyla proje şehir dışına göçün azalmasına da dolaylı yoldan katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ve reklam ve sponsorluk gelirleri ile gerçekleştirilecektir.

Turizm Firmaları İle İşbirliği Yaparak Kars’a Turistik ve Kültürel Turlar Düzenlenmesi

(Proje kapsamında; ülkemizin önde gelen turizm firmalarının “Jolly Tur, Anı Tur ve ETS Tur gibi” yetkilileri şehrimize davet edilecek, davetlilere Kars’ımızın önemli mekanları gezdirilecek, yöresel lezzetlerimizden ikramlar yapılacak ve bu sayede davetlilerimiz şehrimizi daha yakından tanıyacaklardır. Daha sonra davetliler ile yapılacak görüşmeler ve iş birliği kapsamında bu firmaların tur güzergahlarına Kars’ı da dahil etmeleri ve yerli ve yabancı turist guruplarına yönelik şehrimize en az 1 gece konaklamalı turizm ve kültürel amaçlı turlar düzenlenmeleri sağlanacaktır.

Proje kapsamında ayrıca Belediyemiz, ilgili firmalar ve TCDD iş birliği ile yerli ve yabancı turistlere yönelik Doğu Ekspresi ile de şehrimize turistik ve kültürel amaçlı turlar düzenlenecektir.

Projenin gerçekleştirilmesini sağlamak ve ilgili firmalara cazip kılmak amacıyla da Kafkas Üniversitesi ile iş birliği yapmak suretiyle Turizm bölümünde öğrenim gören ve yabancı dil bilgisi iyi seviyede olan öğrencilerden turist guruplarına ücretsiz rehber görevlendirilecektir.

Proje kapsamında; şehrimize gelen turistlere ilgili firmalar tarafından Kars’ımızın tarihi ve turistik mekanları gezdirilecek, yöresel lezzetlerimizden tatmaları ve alışveriş yapmaları sağlanacaktır. Ayrıca gelen turistlere Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve Kars Tanıtım Broşürleri ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

Proje; şehrimizin tanıtımı ve turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje Belediyemiz, Kafkas Üniversitesi, ilgili firmalar ve TCDD iş birliği ile gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Sarıkamış Kayak Festivali

(Festival 3 gün sürecek olup, festivale yerli ve yabancı çok sayıda sporcu davet edilecektir. Festivalde değişik kategorilerde kayak yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecektir. Festival süresince yarışma dışı zamanlarda müzik konserleri ve folklor guruplarının gösterileri olacaktır.

Proje organizasyonu firmalara anahtar teslimi ihale edilmek suretiyle yüklenici organizasyon firması tarafından gerçekleştirilecektir. Festival kapsamında şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlere Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve Kars Tanıtım Broşürleri ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Festival görüntülerinin ve haberlerinin sosyal medyada, internette ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanması sağlanacaktır.

Proje; şehrimizin tanıtımı, kayak sporunun sevdirilmesi ve ilimizde yaygınlaştırılması ve Kars turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Kayak Federasyonu iş birliği ve sponsor firmaların da desteği ile gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Çıldır Gölü Festivali

(Festival 3 gün sürecek olup, festivale yerli ve yabancı çok sayıda yüzücü ve yelken sporcusu davet edilecektir. Festivalde yerli ve yabancı yüzücüler ile yelken sporcularının katılımıyla yüzme ve yelken yarışları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecektir. Ayrıca festival süresince yarışma dışı zamanlarda müzik konserleri ve folklor guruplarının gösterileri olacaktır.

Proje organizasyonu firmalara anahtar teslimi ihale edilmek suretiyle yüklenici organizasyon firması tarafından gerçekleştirilecektir. Festival kapsamında şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlere Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve

Proje; şehrimizin tanıtımı, yüzme ve yelken sporunun sevdirilmesi ve ilimizde yaygınlaştırılması ve Kars turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ve sponsor firmaların da desteği ile gerçekleştirilecektir.

Kars Tanıtım Günleri Projesi

Proje kapsamında, farklı tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir’de şehrimizin tarihi, sosyal, kültürel ve turistik yönden tanıtılacağı dört gün süreli tanıtım günleri düzenlenecektir.  Burada, çok sayıda stant kurulacak, bu stantlarda yöresel ürünlerimiz, yemeklerimiz, lezzetlerimiz, kaşar peynirimiz, balımız, kazımız, yöresel kıyafetlerimiz ve Kars’ımıza özgü diğer ürünler sergilenecek ve misafirlerin beğenisine sunulacaktır. Tanıtım stantlarımızda Kars’ımızı tanıtan görseller, videolar, afişler de sergilenecektir. Misafirlere Anadolu’nun Kapısı Kars Tanıtım Projesi CD’leri ve Kars Tanıtım Broşürleri ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Ayrıca organizasyon sürecinde aşıklarımız ve ozanlarımız ile folklor ekiplerimizin de gösterileri olacaktır. Tanıtım günlerine ilişkin görüntülerin ve haberlerin sosyal medyada, internette ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanması sağlanacaktır.

Organizasyonla ilgili iş ve işlemler ihale edilmek suretiyle anahtar teslimi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

Tanıtım Günleri Projesi, ilimiz tanıtımına ve turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje; Belediyemiz, Kars Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı, organizasyonun düzenlendiği illerde bulunan Kars dernekleri ile iş adamı hemşerilerimiz ve sponsor firmaların desteği ile finanse edilecektir.

Söyleşi Günleri Projesi

(Proje kapsamında; haftanın belli bir gününde, her hafta ulusal alanda tanınan farklı bir ismin “şair, yazar, düşünür, siyasetçi, tarihçi, devlet adamı, bilim adamı, iş adamı, sanatçı, oyuncu, senarist, müzisyen gibi” davet edileceği söyleşi programları düzenlenecektir. Örneğin Cuma Söyleşileri gibi. Bu programlar konferans salonunda, farklı kesimlerden halkımızın katılımıyla gerçekleştirilecektir. Proje sayesinde, hemşerilerimizin ulusal düzeyde bilinen ve kendi alanında önemli bir yere sahip davetlileri yakından tanıma ve davetlinin mesleği ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyimlerini artırmalarına da imkân tanınmış olacaktır.

Ayı zamanda proje sayesinde, söyleşi programlarına ilişkin görüntülerin ve haberlerin sosyal medyada, internette ve ulusal televizyon kanallarında yayınlanmasını sağlamak suretiyle şehrimizin tanıtımına da katkı sağlanmış olacaktır.)

Kaynak: Proje; Belediyemiz ve Kars valiliği iş birliği ile gerçekleştirilecektir.

Kardeş Şehir Projesi

Kardeş şehir, coğrafi olarak uzak yerleşim alanlarının, kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturdukları birlikteliktir. Bu birliktelik, sosyo-ekonomik gelişimi yükseltmek amacıyla proje ve programlar yürüten iki veya daha fazla belediyenin ortak uygulamasıdır. Proje kapsamında; şehrimiz ile hem Türkiye’den hem de Kafkasya veya Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere yurt dışından bir şehir belirlenerek kardeş şehir anlaşması yapılacaktır. Proje kapsamında, kardeş şehir olarak belirlenen şehirle karşılıklı ziyaretler, ortak belediye projeleri, ortak tanıtım organizasyonları ve etkinlikler düzenlenecektir. Proje, hem karşılıklı tecrübelerden faydalanarak Kars’ımızda daha değişik projelerin hayata geçirilmesi, Kars ekonomisinin gelişmesi ve hem de şehrimizin oralarda tanıtımı dolayısıyla turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje, Belediyemiz, Kars Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Kardeş Şehirlerin Belediyeleri, yabancı ülkelerdeki kardeş şehirlerin bulunduğu ülkelerin Türkiye’deki Büyükelçilikleri ve o ülkelerdeki Türkiye büyükelçilikleri iş birliği ile gerçekleştirilecektir.

Şehrimizi Tanıtan Billboard İlanları Projesi

(Proje, İlkbahar ve Sonbahar aylarında Kars’ın çevre illeri ile Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde Kars’ımızı tanıtan resimlerin “Kars Kalesi, Ani Harabeleri, Çıldır Gölü ve Sarıkamış Kayak Merkezi ile Kars kaşarı, balı ve kazı” olduğu ve SİZİ SERHAT ŞEHRİ KARS’A DAVET EDİYORUZ ana sloganı ile Kars’ı tanıtan kısa ifadelerin yer aldığı Billboard ilanları verilecektir. Proje yaz ve kış mevsimi öncesinde Kars’ımıza ilişkin o şehirlerde farkındalık oluşturularak tanıtımının yapılması ve buralardan şehrimize ziyaretçi gelmesine, dolayısıyla proje şehrimiz turizminin gelişimine katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje; Belediyemiz ve o şehirlerde bulunan Kars dernekleri ve iş adamı hemşerilerimizle iş birliği yaparak gerçekleştirilecektir.

Yurtdışı Kültürel Geziler Projesi

Proje kapsamında; Kars’tan farklı zamanlarda değişik kesimlerden hemşerilerimize (iş adamı, öğrenci, sporcu, müzisyen, müzik gurupları, aşık-ozan, folklor gurupları, yazar, düşünür, akademisyen, kamu kurumu yöneticileri, muhtarlar ve din adamları gibi) yönelik başta Gürcistan, Kafkas ülkeleri ve Azerbaycan olmak üzere Türki Cumhuriyetlere 40-50 kişilik guruplar halinde kültürel ve tanıtım amaçlı karşılıklı geziler düzenlenecektir.

Proje kapsamında; ziyaret edilecek ülkeye Kars’ımıza ait yöresel ürünler, tanıtım broşürleri ve CD’ler de götürülecek. Oralarda görüşülen kişi ve kuruluşlara bunlardan verilecek, ziyaret sürecinde kafilede bulunan müzisyenlerimiz, aşık-ozanlar ve folklor gruplarınca küçük çaplı konserler ve gösteriler düzenlenecek. Kafilede bulunan iş adamlarımız rehberlerimiz eşliğinde oradaki iş adamları ile tanışacak, ikili görüşmeler yapacak, yatırım imkanlarını ve projelerini görmüş olacak, kafilede bulunan değişik meslek ve branştaki katılımcılar o ülkelerdeki kendi meslek gurubu ve branştaki insanlarla tanışacak, karşılıklı tecrübelerini paylaşacaklardır.

Proje kapsamında aynı şekilde o ülkelerden de şehrimize guruplar halinde ziyaretler gerçekleştirilecektir.

Proje, hemşerilerimizin değişik ülkeleri ve kültürleri görmeleri, tecrübe paylaşımı, bilgi ve deneyimlerini artırma, şehrimizin tanıtımı ve dolayısıyla ilimiz ekonomisi ile turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.)

Kaynak: Proje; Belediyemiz, gidilecek ülkelerin Türkiye’deki Büyükelçilikleri, o ülkelerdeki Türkiye Büyükelçilikleri, o ülkelerde faaliyet gösteren TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü temsilcilikleri ile iş birliği yapmak suretiyle gerçekleştirilecektir. İlgili kuruluşlarca kafilemize Türkçe ve o ülkenin dilini bilen rehberler görevlendirilecektir.

EĞİTİM

Kars Belediyesi Kreş ve Anaokulu

(Proje kapsamında; belediyemiz tarafından kurulacak merkezlerde çocuklarımızın bakımı ve okul öncesi eğitimi sağlanacaktır. Geliri düşük hemşerilerimizin çocuklarının da en iyi imkanlarda yetiştirilmesi amacını da taşıyan bu projemiz ile iki ayrı noktada geleceğimizin teminatı çocuklarımızın temiz ve konforlu ortamlarda uzman, deneyimli ve güler yüzlü eğitmen ve personel tarafından en iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: Çalışan olarak 30 kişi, projeden yararlanıcı olarak da 400 çocuk beklenmektedir.

Kaynak: Proje, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Belediyemiz iş birliği ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının destekleri ile gerçekleştirilecektir.

Öğrencilere Yönelik Kültür Gezileri, Turistik Geziler ve Yaz Kampları Düzenlenmesi Projesi

(Proje kapsamında; özellikle okullarında başarı gösteren öğrenciler olmak üzere şehrimizde bulunan ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik olarak ülkemizin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarına geziler düzenlenecek, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla iş birliği yapmak suretiyle Bakanlığa ait yaz kamplarında öğrencilerimizin tatil yapmalarına imkân sağlanacaktır. Proje sayesinde, gençlerimizin ülkemizin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını belki ilk defa belki tekrar görme imkanları olacak, gençlerimizin tarihini ve kültürünü daha yakından tanıyarak bu değerlerimize sahip çıkan bireyler olmalarına katkı sunacak ve öğrencilerimizin bütün bir yıl boyunca okul yorgunluğu ve stresini atarak dinlenmeleri ve kaynaşmalarına da imkân sağlanmış olacaktır.)

Projeden Yıllık Faydalanacak Öğrenci Sayısı: Şehrimizin değişik okullarında eğitim gören 1000 öğrenci.

Kaynak: Proje Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Liselere ve Üniversiteye Hazırlık Kursu

(Proje ile, liselere ve üniversitelere giriş sınavına hazırlanan öğrencilerimizin kendilerini rahat ve huzurlu hissedecekleri modern ve nezih bir merkezde deneyimli eğitmenler eşliğinde eğitim almaları sağlanacaktır. Bu proje ile şehrimizden kaliteli liseleri ve üniversiteleri kazanan öğrencilerimizin sayısı artacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: Çalışan olarak 40 kişi, projeden yararlanıcı olarak da 2.000 öğrenci beklenmektedir.

Kaynak: Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansınca proje kapsamında finanse edilecektir.

Yabancı Dil Kursu

Proje ile, bir lisanın bir insan olarak kabul edildiği bir kültürden gelen toplum olarak hemşerilerimizden yabancı dil öğrenmek isteyenlere huzurlu, modern ve nezih bir merkezde eğitmenler eşliğinde yabancı dil eğitimi verilecektir.)

Sağlayacağı İstihdam: Çalışan olarak 15 kişi, projeden yararlanıcı olarak da 300 kişi beklenmektedir.

Kaynak: Proje Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansınca proje kapsamında finanse edilecektir.

Ortaöğretim ve Üniversite Öğrenci Yurtları

(Proje ile, çevre il ve ilçelerden gelen öğrencilerimize hizmet vermek üzere inşa edilecek yurtlarda öğrencilerimize otel konforunda hizmet sağlanacaktır. Geliri düşük ailelerin çocuklarının faydalanacağı bu yurtlarda geleceğin teminatı gençlerimizi en iyi koşullarda ağırlayacak ve istihdamı da arttırmış olacağız. Öğrenci yurtları birisi üniversite ve birisi ortaöğretim öğrencilerine hizmet sunmak üzere iki ayrı noktada yapılacaktır. Üniversite öğrenci yurdu 400 kişilik, ortaöğretim yurdu 250 kişilik olacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 35 Kişi

Kaynak: Proje, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Belediyemiz iş birliği ile hayata geçirilecektir.

SAĞLIK- SPOR- SOSYAL – KÜLTÜREL

Kars Belediyesi Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi

(Proje ile, açacağımız merkezde uzman ve deneyimli personel eşliğinde şehrimizdeki sahipsiz ve ilgisiz kalmış yaşlılarımıza sahip çıkarak onların yaşamlarına kolaylık, değer ve konfor katmak ve rehabilitasyon imkânı sunmak amaçlanmaktadır. Merkezimiz 50 kişi kapasiteli olacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: Çalışan olarak 15 kişi, projeden yararlanıcı olarak da 50 kişi beklenmektedir.

Kaynak: Proje Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Belediyemiz iş birliği ile gerçekleştirilecektir.

Kars Belediyesi Engelli Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi

(Proje ile, Sağlık Bakanlığı ve ile işbirliği yapmak suretiyle engelsiz bir yaşama katkı sunmak amacıyla açacağımız merkezde uzman ve deneyimli personel ile doktorlar eşliğinde şehrimizdeki ruhsal veya zihinsel engelli hemşerilerimize sahip çıkarak onların topluma ve hayata kazandırılmaları için gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulacaktır. Merkezimiz 30 kişi kapasiteli olacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: Çalışan olarak 15 kişi, projeden yararlanıcı olarak da 30 kişi beklenmektedir.

Kaynak: Proje Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Belediyemiz iş birliği ile gerçekleştirilecektir.

Kars Belediyesi Tiyatro Salonu ve Kütüphane Projesi

(Proje ile, kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği 500 kişilik bir tiyatro salonu ve zengin çeşitli kaynakları bünyesinde bulunduran 100.000 kitaplık bir halk kütüphanesi inşa edilecektir. Tiyatro salonumuzda eğitim, seminer ve konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler de düzenlenecektir. Proje şehrimizde tiyatro sanatının gelişmesi ve kitap okuma alışkanlığının artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: Çalışan olarak 30 kişi, projeden yararlanıcı olarak da ayda 5.000 kişi beklenmektedir.

Kaynak: Proje Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Belediyemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilecektir.

Kars Belediyesi Hanımlar Kültür Merkezi Projesi

(Proje kapsamında açılacak merkezimizde hanımlarımız için kapalı havuz, güzellik salonu, fitness salonu, ürettikleri el sanatlarını ve yemekleri sergileyip satabilecekleri standlar ayrıca kafeterya, restoran ve butik tarzda moda evleri de bulunacaktır. Proje sayesinde, hanımlarımızın boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri, tanışıp kaynaşabilecekleri, spor yaparak sağlıklı ve formda olabilecekleri, el emeği göz nuru ile yaptıkları ürünleri ve yemeklerini satarak aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri temiz, konforlu ve modern bir merkez hizmete sunulacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: Çalışan olarak 40 kişi, projeden yararlanıcı olarak da ayda 1.500 kişi beklenmektedir.

Kaynak: Proje Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Belediyemiz iş birliğiyle ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Avrupa Birliği proje desteklerinden finanse edilecektir.

Kars Fuar ve Kongre Merkezi

(Proje ile, yerel, ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesinde büyük önemi olan ticari fuarların ve büyük kongrelerin düzenlenmesi amacıyla ilimize bir fuar ve kongre merkezi kurulacaktır. Merkezimizin 15.000 m2 kapalı ve 10.000 m2 açık alana sahip ve kongre salonumuzun 1.000 kişilik olması planlanmaktadır.)

Sağlayacağı İstihdam: 50 Kişi

Kaynak: Proje Serhat kalkınma ajansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İl Özel İdaresi ve Belediyemiz iş birliği ile gerçekleştirilecektir.

Kars Belediyesi Spor Kursları ve Aktiviteleri

(Proje kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kafkas Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yapmak suretiyle çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik spor kursları ve sporsal aktiviteler düzenlenecektir. Proje, şehrimizde daha sağlıklı ve sportmen bir nesil yetişmesi, sporun sevdirilmesi ve Kars’ımızdan ulusal ve uluslararası alanda tanınmış sporcuların çıkmasına imkân sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 15 Kişi

Kaynak: Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kafkas Üniversitesi, Halk Eğitim Merkezi ve Belediyemiz iş birliği ile gerçekleştirilecektir.

Kars Belediyesi Konukevi

(Bu proje ile kuracağımız konukevinde; şehrimizde sokaklarda sabahlayan, evsiz, barınmaya muhtaç insanlar, ilçelerden ve çevre illerden Kars merkezindeki başta Üniversite Hastanesi olmak üzere tedavi için gelen dar gelirli vatandaşlarımız ile şehir dışından Kafkas Üniversitesine kayıt olmak için gelen dar gelirli öğrenciler ve ailelerine herhangi bir ücret talep etmeksizin ev sıcaklığı ve konforunda konaklama imkânı ile sıcak çay ve çorba ikramı sunacağız.)

Sağlayacağı İstihdam: 10 Kişi

Kaynak: Proje; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sağlanacak destek ve hayırsever hemşerilerimizin yardımları ile finanse edilecektir.

Kars Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve İş Geliştirme Merkezi Projesi

(Proje kapsamında açılacak meslek edindirme kursları; şehrimizin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman ihtiyacına son verecek ve kentte istihdamın artmasını sağlayacaktır. Proje aynı zamanda kursiyerlerimizin aldıkları eğitimle girişimci olmak suretiyle kendi işlerini kurmalarına da imkân sağlayacaktır. Yine proje kapsamında açılacak İş Geliştirme Merkezinde her biri 50, 75 ve 100 m2’den oluşan ve içerisinde her türlü alt yapısı kurulu olan toplam 30 adet işyeri bulunacaktır. Bu merkez sayesinde meslek sahibi girişimcilerimiz kendi işlerini kurabilecek, ilimiz ekonomisinin gelişmesine ve istihdamın artırılmasına katkı sağlayacak ve bu sayede hayallerini gerçekleştirme imkanına kavuşacaklardır.)

Sağlayacağı İstihdam: Girişimci olarak 30 kişi çalışan olarak en az 50-60 kişi, proje kapsamında açılacak kurslardan da yıllık 400 kişinin yararlanması beklenmektedir.

Kaynak: Proje İŞKUR tarafından sağlanan girişimcilik kursları, KOSGEB tarafından sağlanan girişim destekleri ve Avrupa Birliği proje destekleri ile gerçekleştirilecektir.

Engelsiz Yaşam Evleri ve Engelsiz Yollar Projesi

(Proje ile, engelli vatandaşlarımızın normal meskenlerde yaşadığı bazı engelleri gidermek amacı ile engelsiz güvenli bir ortamda yaşayabilecekleri, rezidans hizmeti alabilecekleri site konutları inşa edeceğiz. İlk etapta 4 katlı ve her katta 2 daire olmak üzere toplam 8 daireden oluşan bir site inşa edeceğiz. Proje kapsamında ayrıca, engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırmak amacı ile kaldırım düzenlemeleri yapılarak engelsiz ulaşımları sağlanacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 15 Kişi

Kaynak: Proje; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Belediyemiz iş birliği ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Avrupa Birliği destek projeleri ile gerçekleştirilecektir.

Engelsiz Kars İçin Dost Eller Taksi Projesi

(Proje ile, tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygun olarak tasarlanan dost eller taksi, Kars’ta yaşayan engelli vatandaşlarımızın öncelikle sağlık hizmetlerine, eğitim, kültür ve sanat etkinliklerine ulaşımında destek sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmete alınacaktır. Proje kapsamında ilk etapta 2 adet taksi hizmete sunulacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 4 Kişi

Kaynak: Proje; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Belediyemiz iş birliği gerçekleştirilecektir.

Kars Belediyesi Gençlik Meclisi Projesi

(Proje ile; gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak üzere Kars’taki liselerin, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin gençlik kollarının, odaların, kamu kurumlarının, mahallelerin varsa üniversitelerin 15-30 yaşları arasındaki gençlik temsilcilerinin katılımıyla Belediye bünyesinde bir meclis oluşturulacaktır. Mecliste her gencimiz kendi mahalleleri ile ilgili sıkıntıları ve talepleri bizatihi orada yaşayan ve gören biri olarak dile getireceklerdir. Belediyemiz kararları alınırken, hizmetler yürütülürken ve sorunlar çözümlenirken gençlik meclisinde alınan kararlar da dikkate alınacaktır. Proje ile gençlerimiz bir araya gelecek, tanışacak, kaynaşacak, şehrimiz sorunlarına ortak çözümler üretecek, şehrimizi ilgilendiren kararlar alınırken gençlerimizin sorunları ve talepleri de dikkate alınacak, kültürel ve sosyal organizasyonlar düzenlenecek ve gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerinin dolayısıyla özgüvenlerinin artırılmasına da katkı sağlanmış olacaktır.

Proje; Belediyemiz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile yürütülecektir.)

ALTYAPI – ÜSTYAPI

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Drenaj Projesi

(Bu Proje ile merkezinde yağmur sularının neden olduğu birikinti ve su taşkınlarını ortadan kaldırmak için kanalizasyon şebekesi ile bağlantılı olarak yağmursuyu hattı döşeme çalışmaları yapılacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 25 Kişi

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacağımız proje ile finanse edilecektir.

Kültür Park Projesi

(Şehir merkezinde 105.000 m2’lik alana kurulacak kültür parkta yeşil alan, gölet, yürüme ve koşu yolu, spor alanları ile çok sayıda kafe ve restoran olacak. Bu tesisler belediyemiz tarafından kurulacak şirket tarafından işletilmek suretiyle hem hemşerilerimize temiz ve kalite hizmet sunulacak ve hem de belediyemize gelir kaynağı oluşturulacaktır. Kültür park şehrimize değer katacak önemli bir projedir.)

Sağlayacağı İstihdam: 40 Kişi

Kaynak: DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yapılacak ikili protokol kapsamında sağlanacak destek ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca proje karşılığı verilecek destek ile reklam ve sponsorluk gelirleriyle finanse edilecektir.

Şehir Merkezi Yolları ile Kaldırımların Yenileme ve Modernize Edilmesi Projesi

(Proje sayesinde ilimiz merkezinde bulunan yollar ile kaldırımlar onarılmak ve yenilenmek suretiyle daha temiz ve modern bir görünüme kavuşacaktır. Yine bu proje sayesinde şehrimiz daha yaşanabilir bir şehir olacak, sürücülerimiz ve yolcular daha konforlu seyahat edecek, araç kazaları ve yol bozukluklarına dayalı araç hasarları azalacak, halkımız kaldırımlarda daha rahat yürüyebilecektir.)

Sağlayacağı İstihdam: Proje süresince 15 Kişi

Kaynak: Proje, Belediyemiz ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak iş birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığından sağlanacak destekle gerçekleştirilecektir.

Kalealtı Orman Alanı ve Mesire Yeri Projesi

(Şehrimizin simgelerinden biri olan Kars Kalesi’nin cazibesini daha da artıracak bu proje ile Kars Kalesi’nin alt kısmında bulunan 130.000 m2’lik bir alanda oluşturulacak ormanlık alan ve mesire yerinde ilimiz ve bölgemiz halkına daha nezih, doğa ile iç içe bir ortamda dinlenme, eğlenme, spor ve piknik yapabilme imkânı sunulmuş olacaktır. Mesire yerinde 100 adet piknik masası, yürüyüş ve koşu yolu, açık fitness sahası, mini hayvanat bahçesi, birer adet futbol, basketbol ve futbol sahası, çocuk oyun alanı ve gezinti alanları bulunacaktır. Bu proje sayesinde aynı zamanda ilimizdeki yeşil alan artırılmış olacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 25 Kişi

Kaynak: Serhat Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığına sunacağımız projelerle desteklenecektir.

Kars Hafif Raylı Sistem Projesi

(Proje ile; havalimanı, otogar, şehir merkezi ve üniversite güzergahında iki yönlü hafif raylı sistem hattı döşenerek halkımıza söz konusu hat üzerinde tramvay ile trafiğe takılmadan daha seri, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlanacaktır. Bu proje şehrimize büyük bir değer katacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 60 Kişi

Kaynak: Proje Yap-İşlet-Devret modeli uygulanarak hayata geçirilecektir.

Kars Kalesi Teleferik Projesi

(Şehre gelen yerli ve yabancı turistler için tanıtım amaçlı, Kars Kalesi'nden şehir merkezine teleferik ile iki yönlü ulaşım projesi ilimiz turizmine ciddi katkı sağlayacaktır.)

Sağlayacağı İstihdam: 20 Kişi

Kaynak: Proje Yap-İşlet-Devret modeli uygulanarak hayata geçirilecektir.

Kentsel Dönüşüm ve Site Hayatı Projesi

(Şehrimiz Halitpaşa, Örnek, Alparslan ve Subatan Mahalleleri çok bakir vaziyette ve yüksek oranda gecekondunun bulunduğu yerleşim birimleri. Bu proje ile, söz konusu mahallelerde kentsel dönüşümü başlatmak suretiyle, siteden oluşan 5’er katlı, her katta 4’er daire ve her blokta 20 daire olmak üzere ilk etapta 500 konut yapacağız, bu sayede hem bu mahallelerimizin modernize edilmesini ve hem de orada yaşayan halkımızın uygun ödeme koşulları ile adeta kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağız.)

Sağlayacağı İstihdam: 150 Kişi

Kaynak: Proje, Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yapılacak protokol kapsamında gerçekleştirilecektir. Proje finansmanı konusunda ihtiyaç olması durumunda İLBANK’tan kredi desteği de sağlanacaktır.

Kars Çayı Islah ve Rekreasyon Projesi

(Proje, Kars Çayının şehir merkezinden geçen kısmının temizlenmesi, dere yatağının genişletilmesi, dere kenarlarının beton veya taş duvarla örülmesi, dere kenarlarına yeşil alanlar, yürüyüş-koşu yolu, oturma yerleri, fitness alanları ve çocuk parklarının yapılmasını kapsamaktadır.)

Sağlayacağı İstihdam: 30 Kişi

Kaynak: Dere ıslahı, Belediyemiz ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında yapılacak iş birliği ile gerçekleştirilecektir. Dere kenarı rekreasyon alanı oluşturulması çalışmaları DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığına sunacağımız projelerle finanse edilecektir.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

İlk Yorum Yapan Siz Olun!


Yorum Ekle

Haber Bülteni için kayıt olun

Haber Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdan güncel haberleri anlık alın. Size spam göndermeyiz ve gizliliğinize saygı duyarız.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
  Yukleme: 0.382903