TÜRKİYE Haber Girişi : 12 Mayıs 2020 22:43

Covid-19 Normalleşme Planı

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK Covid-19 Normalleşme Planı

Covid-19 Normalleşme Planı

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

NORMALLEŞME SÜRECİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
• Normalleşme süreci, yurt içinde ve yurt dışında salgının seyrine bağlı olarak
‘dinamik’ bir şekilde yürütülecektir.
• ‘Covid-19 Normalleşme Planı’ uygulaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından
koordine edilecektir.
TEMA: Genel Kısıtlamaların Kaldırılması (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ
65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ VE ALTI VATANDAŞLAR
• Diğer vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı konulan dönemler içerisinde
haftada 1 gün en fazla 4 saat süre ile dışarıya çıkabilmeleri (10 Mayıs 2020)
• Yaş kısıtlamasının tamamen kaldırılması (27 Mayıs 2020)
ULAŞIM VE TOPLU TAŞIMA SINIRLAMALARI
• İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler için tek, çift sınırlamasının
kaldırılması (5 Mayıs 2020)
ŞEHİRLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ SINIRLAMALARI (13 İL İÇİN)
• Kayseri, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep,
Erzurum, Van, Diyarbakır, Ordu, Trabzon için sınırlamaların kaldırılması.
(27 Mayıs 2020)
BERBER, GÜZELLİK SALONU/MERKEZİ, KUAFÖR VB.
• Gerekli hijyen şartlarına uyularak randevu sistemiyle ve aynı anda koltuk
sayısının yarısı kadar müşteri olacak şekilde açılması (maske, tulum, eldiven)
(11 Mayıs 2020)
AVM’LER
• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)
GİYİM, ÇANTA, SÜS EŞYASI VE ZÜCACİYE VB. ÜRÜNLER SATILAN PAZAR VE
SATIŞ YERLERİ
• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)
RESTORANLAR, KAFE, PASTANE VE BENZERİ İŞ YERLERİ
• Genel ve özel kurallara (Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığı) uyulmak şartıyla (11 Mayıs 2020)
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ ve BAŞVURU RANDEVULARI
• Şehirler arası adres değişikliği bildirimlerinin açılması (11 Mayıs 2020)
• T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi başvurularının randevularının
kademeli olarak arttırılması (5 Mayıs 2020)
SOSYAL YAŞAM ALANLARI
• Düğün salonu, sinema,
tiyatro ve gösteri
merkezlerinde kısıtlamaların
kaldırılması
(1 Temmuz 2020)
AĞUSTOS
SOSYAL YAŞAM ALANLARI
• Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri
ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme
havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi
tesislerin açılması (1 Haziran 2020)
• Ören yerlerinin açılması (1 Haziran 2020)
• Nikâh salonlarının azami %25
kapasitesinin aşılmaması şartlarına
uyarak kademeli açılması
(1 Haziran 2020)
• Mesire yerleri ile piknik alanlarının
açılması (15 Haziran 2020)
HAFTASONLARI SOKAĞA ÇIKMA
KISITLAMALARI
• Sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması
(1 Haziran 2020)
SINIR KAPILARINDAN GEÇİŞ
• Salgının kontrol altına alındığı ülkelerle
olan sınır kapılarının yolcu giriş-çıkışına
açılması
(15 Haziran 2020) *
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 03
* Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarının
açılma tarihi salgının seyrine göre 1 Haziran
2020’ye çekilebilecektir.
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
ÇALIŞMA HAYATINDA
NORMALLEŞME ADIMLARI
• Kamu personeline idari izin
verilmesini esnek çalışma
modellerine geçişi öngören
resmi yazı ve genelgelerin
uygulama durumunun
gözden geçirilmesi
(20 Mayıs 2020)
• Türkiye'de ikamet eden
yabancıların çalışma
izinlerinin sürelerinin
uzatılması (1 Mayıs 2020)
• Yurt dışından yeni çalışma
izinleri başvurularının
değerlendirilmesi
(4 Mayıs 2020)
ÇALIŞMA HAYATINDA NORMALLEŞME
ADIMLARI
• İş Sağlığı ve Güvenliği açısından
yerinde incelemesi yapılmamış olan
kurumlara yerinde incelemeye
gidilmesi (1 Haziran 2020)
• Kısa çalışma uygulamasının COVID19 tedbirleri kapsamından
çıkarılması (30 Haziran 2020)
ÇALIŞMA HAYATINDA
NORMALLEŞME ADIMLARI
• Sosyal güvenlik
denetimlerinin tekrar
başlatılması
(1 Ağustos 2020)
EĞİTİMLER VE KURSLAR
• Ara verilen Mesleki Eğitim
Kurslarının devamının
sağlanması
(1 Ağustos 2020)
EYLÜL
ÇALIŞMA HAYATINDA NORMALLEŞME
ADIMLARI
• İş veya hizmet sözleşmelerinin
feshedilmesine ilişkin kısıtların
kaldırılması
(17 Temmuz 2020)
• Yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi
süreci, toplu iş uyuşmazlıklarının
çözümü ile grev ve lokavta ilişkin
sürelerin pandemi öncesindeki gibi
uygulanması
(17 Temmuz 2020)
• Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK
primleri ödemelerinin takvime uygun
şekilde devam ettirilmesi
(1 Temmuz 2020)
• Tek hekim tarafından 10 güne kadar
rapor düzenlenmesi uygulamasına
geri dönülme
(1 Temmuz 2020)
EĞİTİMLER VE KURSLAR
• Ara verilen İşbaşı Eğitim
Programlarının devamının
sağlanması (6 Temmuz 2020)
TEMA: Çalışma Hayatı (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 04
MAYIS TEMMUZ AĞUSTOS
TOPLUMUN GENELİNE YÖNELİK
DESTEKLER
• Kısa, orta ve uzun vadede
vatandaşlarımızı pandemi
psikolojisi ile baş etme
becerilerini kazanabilmeleri
için (yüz yüze, telefon, online
sistem vb.) psiko-sosyal
destek hizmetinin
sürdürülmesi
(27 Mayıs 2020)
ÇOCUKLARA YÖNELİK
DESTEKLER
• Okula uyum sürecinde
öğretmenlere ve velilere
yönelik salgın sonrası
okula uyum kılavuzunun
hazırlanması, normal
hayata uyum
sağlayamayan
çocuklara psiko-sosyal
desteğin sağlanması
(15 Haziran 2020)
AİLE İÇİ İLİŞKİLERE
YÖNELİK DESTEKLER
• COVID-19 Pandemisi’nin
Aile İlişkileri Üzerindeki
Etkisi Araştırması
sonuçlarının
yayınlanması
(1 Ağustos 2020)
ENGELLİ VE YAŞLI
KURULUŞLARI
Alınan karantina
önlemlerinin il bazında
kademeli olarak
gevşetilmesi
(10 Ağustos 2020)
EYLÜL
AİLE İÇİ İLİŞKİLERE YÖNELİK DESTEKLER
• Telefon üzerinden ve online olarak
yürütülmekte olan Aile Danışmanlığı
hizmetinin fiziki olarak yürütülmeye
başlanması (1 Temmuz 2020)
• Eğitici eğitimleri ve halk eğitimlerine ve
Aile Eğitim Programı'na devam edilmesi
(1 Temmuz 2020)
HUZUREVLERİ
• Huzurevlerine yeni kabullerin ve nakillerin
alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)
ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARI
• Çocuk bakım kuruluşlarında ziyaretçi
kısıtının illerin salgınla mücadele durumları
göz önüne alınarak il bazında kademeli
olarak kaldırılması
(1 Temmuz 2020)
• Çocukların yakınlarına izinli verilmesi
uygulamasının sağlık kontrolleri yapılması
kaydıyla iller bazında yeniden başlatılması
(1 Temmuz 2020)
TEMA: Psikososyal Destekler (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
Sayfa 05
HAZİRAN
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir.
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
PANDEMİ EĞİTİMİ
• Sağlık Bakanlığı tüm
sektörlerde normalleşme
sürecinde uygulanacak salgın
tedbirlerine ilişkin rehber
dokümanlar hazırlayacaktır.
(4 Mayıs 2020)
• İlgili tüm bakanlıkların işaret
ettiği meslek gruplarına yönelik
eğitim
(20 Mayıs 2020)
SAĞLIK KURULUŞLARININ HİZMET
SUNUMU
• Pandemi hastanesi sayılarının
kademeli olarak azaltılması ve
sadece kısıtlı hastanelerin
pandemi hastanesi olarak
kullanılması
(1 Haziran 2020)
• Diğer hastanelerin normal
hasta kabul ve işleyişe geri
dönmesi
(1 Haziran 2020)
• Hastanelerde uygulanan
salgın tedbirlerinin kademeli
olarak gevşetilmesi
(1 Haziran 2020)
SAĞLIK TURİZMİ
• Pandemi hastaneleri
ayrıldıktan sonra gerek Covid19 tedavisi için gerekse elektif
vakalar için sağlık hizmeti
verilmesi
(1 Haziran 2020)
EYLÜL
SAĞLIK PERSONELİ
• Sağlık çalışanlarının
durdurulan izinlerinin kademeli
olarak yeniden açılması
(1 Temmuz 2020)
• Personelin tayin ve yer
değişikliği uygulamalarının
normale dönmesi
(1 Temmuz 2020)
TEMA: Sağlık Hizmetleri (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 06
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
EĞİTİM HAYATI VE
SINAVLAR
• Eğitim ve sınavların
kademeli olarak açılması
için rehberlerin
hazırlanması
(4 Mayıs 2020)
SINAV TARİHLERİ
• Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)(27-28 Haziran 2020)
• Liselere Geçiş Sınavı (LGS) (20 Haziran 2020)
• Bursluluk Sınavı (21 Haziran 2020)
• Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
(14 Haziran 2020)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
• Üniversitelerin normal akademik takvimlerine dönüşü (15 Haziran 2020)
• Sınavların ve uygulama derslerinin yüz yüze yapılmaya başlanması
(15 Haziran 2020)
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
• Çalışan anne ve babalara (isteğe bağlı) yönelik olarak düşük öğrenci
sayıları ile okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyete başlaması.
(1 Haziran 2020)
• Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin açılması
(1 Haziran 2020)
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ, OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ VE HALK EĞİTİM
MERKEZLERİ
• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla hizmete açılması
(8 Haziran 2020)
ÖĞRETMEN ALIM SÜREÇLERİ
• 20.000 yeni öğretmen alımına ilişkin sürecin başlatılması (1 Haziran 2020)
MUHTELİF KURSLARIN UYGULAMALI EĞİTİME BAŞLAMASI
• Motorlu taşıt ve iş makinaları sürücü kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kursları, havacılık ve denizcilik eğitimi veren kurslarda
mevcut kayıtlı öğrenciler (isteğe bağlı) için uygulama eğitimine
başlanması (1 Haziran 2020)
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI ÖĞRENCİ YURTLARI
• Ülke genelinde ve KKTC’de bulunan yurtların hizmete açılması
(15 Haziran 2020)
ÖZEL VE RESMİ EĞİTİM
KURUMLARI
(ANAOKULU-İLKORTA-LİSE)
• 2020-2021 eğitimöğretim yılının telafi
eğitimi yapılacak
şekilde Ağustos
ayının son haftasında
açılması
(24 Ağustos 2020)
EYLÜL
YÜKSEKÖĞRENİM KREDİSİ
BORÇLARI GERİ ÖDEME
• Kredi borçlularından geri
ödemelerin alınmaya
başlanması
(1 Temmuz 2020)
REHBERLİK VE DANIŞMA
• Merkezi sınavlara giren
öğrencilere yönelik randevu
sistemi ile tercih
danışmanlığının başlatılması
(15 Temmuz 2020)
ÖZEL EĞİTİM VE
REHABİLİTASYON
• Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezlerinin
faaliyete başlaması
(1 Temmuz 2020)
KAMU YARARINA HİZMET
VEREN VAKIF VE DERNEK
YURTLARI
• Burada barınan
öğrencilere beslenme
ve barınma
yardımlarının
üniversitelerin
açılmasıyla birlikte
başlatılması
(1 Eylül 2020)
TEMA: Eğitim (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
Sayfa 07 * Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir.
ERTELENEN SINAVLAR
• Ertelenen diğer sınavlar
(Açıköğretim vb.)
takvimlerinin açıklanması
(15 Mayıs 2020)
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
HAC HAZIRLIKLARI*
• Hac Yolcularının Eğitiminin
yapılması
(27 Mayıs 2020)
CAMİLERDE İBADET
• Cuma namazlarının cami
dışında açık alanlarda
kılınmaya başlanması
(12 Haziran 2020)
• Vakit, namazlarının fiziki
mesafe korunmak, maske
kullanılmak şartıyla uygun
görülen cami ve mescitlerde
cemaatle kılınmaya
başlanması ve vaaz-irşat
hizmetlerine başlanması
(12 Haziran 2020)
KURAN KURSLARI
• Kur’an kurslarının açılması
(24 Ağustos 2020)
EYLÜL
UMRE
• 2020 -2021 Yılı Umre
Hazırlıklarının Gerçekleştirilmesi
(1 Eylül 2020)
KURAN KURSLARI
• Fiziki mekanları yeterli olan
kursların bire bir eğitim
yapmak suretiyle Ekim’de
eğitime başlayacak şekilde
hazırlıklarının yapılması
(30 Eylül 2020)
TEMA: Din Hizmetleri (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 08
* Suudi Arabistan’daki ve diğer
uluslararası gelişmelere göre Hac
ile ilgili kararlar alınacaktır.
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
PERSONEL TERHİS FAALİYETLERİ
(ÖZEL TEDBİRLERLE)
• Askerlik terhis işlemleri
(28 Mayıs – 2 Haziran 2020)
PERSONEL TEMİN /TERHİS- CELP
FAALİYETLERİ (ÖZEL TEDBİRLERLE)
• Personel temin faaliyetleri (fiziki
yeterlilik testleri ve mülakatlar)
(1 Haziran 2020)
• Askerlik celp işlemleri
(5-29 Haziran 2020)
• Ertelenen Bedelli Askerlik işlemleri
(20 Haziran 2020)
• Yedek subay/yedek astsubay
celp işlemleri (29 Haziran 2020)
• Dış kaynaktan temin edilen
subay adaylarının kayıt – kabul
işlemleri ve eğitim faaliyetleri
(20 Haziran 2020)
• Dış kaynaktan temin edilen
astsubay adaylarının kayıt –
kabul işlemleri ve eğitim
faaliyetleri (15 Haziran 2020)
HARP OKULLARI, ASTSUBAY
MYO’LARI VE ENSTİTÜLERDE EĞİTİM
• Özel tedbirlerle yapılması
(1 Haziran 2020)
ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER
• Özel tedbirlerle yapılması
(1 Haziran 2020)
EYLÜL
TOPLU FAALİYETLER(TÖREN,
KONFERANS, KISA SÜRELİ
TOPLANTI, KURS, FUAR VE
SEMİNERLER)
• Özel tedbirlerle yapılması
(1 Temmuz 2020)
ERBAŞ VE ERLERİN İPTAL EDİLEN
İZİNLERİ
• Yeniden izin verilmeye
başlanması
(1 Eylül 2020)
MİLLİ TATBİKATLAR
• Özel tedbirlerle tatbikatların
yeniden başlatılması
(1 Eylül 2020)
YURTDIŞI SÜREKLİ/GEÇİCİ
GÖREV, TOPLANTI, KURS
KATILIMI
• Özel tedbirlerle icra edilmesi
(1 Eylül 2020)
TEMA: Savunma (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 09
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
CEZA İNFAZ KURUMLARI
• Kapalı görüşün serbest
bırakılması
(31 Mayıs 2020)
NOTERLİK HİZMETLERİ
• Noterlerde dönüşümlü çalışma
usulüne son verilmesi
(31 Mayıs 2020)
ADLİ SÜREÇLER
• Duruşma ve keşiflere verilen
aranın sonlandırılması,
yargıda sürelerin başlatılması,
uzlaştırmacı
görevlendirmelerinin
başlatılması
(15 Haziran 2020 - gerektiğinde
öne çekilmesi)
• İcra-iflas takiplerinin
durdurulmasına son verilmesi
(15 Haziran 2020 - gerektiğinde
öne çekilmesi)
EYLÜL
ADLİ SÜREÇLER
• Ceza infaz kurumlarında
avukat görüşmelerindeki
kısıtlamaların kaldırılması,
denetimli serbestlik
kapsamında ertelenen
yükümlülüklere devam
edilmesi
(1 Temmuz 2020)
CEZA İNFAZ KURUMLARI
• Kurumlar arasında nakillerin
serbest bırakılması
(1 Temmuz 2020)
NOTERLİK HİZMETLERİ
• Hafta sonu nöbetçi noterlik
uygulamasına başlanması
(1 Temmuz 2020)
CEZA İNFAZ KURUMLARI
• Açık görüşün serbest
bırakılması (1 Eylül 2020)
TEMA: Adalet Hizmetleri (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 010
NİSAN - MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
TEKNOPARK ŞİRKETLERİ İLE AR-GE VE
TASARIM MERKEZLERİ
• Esnek çalışma uygulamalarının
kaldırılması
(27 Mayıs 2020)
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
• Laboratuvarlar kurularak tarama testleri
yapılması, filyasyon ekiplerinin
görevlendirilmesi
(27 Nisan 2020)
TÜM KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ESNAF,
HİZMET VE TİCARET SEKTÖRLERİ
• Sektör bazlı çalışma rehberlerinin
hazırlanması ve sektörlerin kontrollü
olarak hizmete açılması
(4 Mayıs 2020)
TERSANELER
• Test ve karantina hizmetlerinin açılması
amacıyla kuralların belirlenmesi
(10 Mayıs 2020)
İNŞAAT SEKTÖRÜ
• Hizmet veren kurum ve kuruluşlara
normalleşme için eğitim verilmesi ve
rehberlerin hazırlanması
(4 Mayıs 2020)
EYLÜL
.
TEMA: Sanayi Kuruluşları ve Esnaflar (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
YURTDIŞI BELGELENDİRME
FAALİYETLERİ
• Kademeli olarak
normalleşmeye geçilmesi
(1 Eylül 2020)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 011
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
ÜRETİCİLERİMİZ İÇİN KÜRESEL
PAZAR FIRSATLARI
• Küresel değer zincirlerinde oluşan
değişimlerin ilgili sivil toplum
kuruluşları ve kamu işbirliğinde
değerlendirilmesi, değer
zincirinde oluştuğu tespit edilen
boşlukların Türk üreticilerce
doldurulmasına yönelik
çalışmalara başlanması
(1 Mayıs 2020)
GÜMRÜK İŞLEMLERİ
• Kara gümrük kapılarına
laboratuvar ve karantina alanları
kurulması
(4 Mayıs 2020)
EYLÜL
TEMA: Ticaret (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 012
TASFİYELİK EŞYANIN SATILDIĞI
5 PERAKENDE SATIŞ MAĞAZASI
• Genel ve özel kurallara
uyulmak şartıyla faaliyetlerin
devam etmesi
(1 Haziran 2020)
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ
• Toplantıların Genel ve özel
kurallara uyulmak şartıyla
yapılmaya başlanması
(15 Haziran 2020)
• Belge ibrazları için ek süre
verilmesi uygulamasının
sonlandırılması
(15 Haziran 2020)
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
TEMA: Turizm (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
TURİZM BÖLGELERİ
• Havalimanlarının işletilebilmesi
için laboratuvarların kurulup,
test ve tedavi altyapısının
işleme alınması
(1 Haziran 2020)
MÜZE VE ÖRENYERLERİ
• Genel ve özel kurallara
uyulmak şartıyla kontrollü
şekilde ziyarete açılması
(1 Haziran 2020)
• Sergi gibi kültürel faaliyetlerin
genel ve özel kurallara
uyulmak şartıyla yapılması
(1 Haziran 2020)
KONSER YERLERİ
• Konser salonlarının %50
kapasitesi ile genel ve özel
kurallara uyulmak şartıyla
oturma düzeni olan
konserlerin başlatılması
(1 Haziran 2020)
TURİZM BÖLGELERİ
• Güvenli turizm için gerekli
olabilecek sağlık kapasitesinin
artırılması
(20 Mayıs 2020)
İÇ VE DIŞ TURİZMİN BAŞLATILMASI
• Tanıtım kampanyaları üzerine
çalışılması
(18 Mayıs 2020)
• Yurt içi ve yurtdışı turizm
hareketleri başlaması için ulaşım
takviminin hazırlanması
(27 Mayıs 2020)
COVİD-19’A KARŞI
SERTİFİKASYON SİSTEMİ
• Turizm hareketinin başlaması
için sertifikasyon çalışması
yapılması
(15 Mayıs 2020)
OTEL, MOTEL, PANSİYON
İŞLETMECİLERİ
• Uygun şartlar altında müşteri
kabulüne başlanması
(27 Mayıs 2020)
Sayfa 013
KONSER YERLERİ
• Konser salonlarının %50
kapasitesi ile genel ve özel
kurallara uyulmak şartıyla
oturma düzeni olmayan
ayakta konserlerin
başlatılması
(1 Temmuz 2020)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir.
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
TEMA: Kültürel Etkinlikler (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
KÜTÜPHANELER
• Kütüphanelerin genel ve özel
kurallara uyulmak şartıyla
haftanın belirli günlerinde
hizmete açılması
(1 Haziran 2020)
KÜLTÜR MERKEZLERİ
• Yurt dışında bulunan kültür
merkezlerinin yıllık
faaliyetlerine yeniden
başlaması
(1 Haziran 2020)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 014
KÜLTÜR MERKEZLERİ
• Genel ve özel kurallara
uyulmak şartıyla uygun Kültür
merkezlerinde etkinlerin
başlatılması
(1 Temmuz 2020)
SİNEMA VE TİYATRO
ETKİNLİKLERİ
• Genel ve özel kurallara
uyulmak şartıyla uygun
salonların gösterime açılması
ile nöbetçi tiyatro uygulaması,
açık hava yaz oyunları ve
kamyon tiyatro projesinin
hayata geçirilmesi
(1 Temmuz 2020)
• Ertelenen sinema alanındaki
kültürel ve sanatsal etkinliklerin
gerçekleştirilmesi ve yeni
destekler verilmesi
(1 Temmuz 2020)
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
.
TEMA: Gıda, Tarım ve Orman
TARIMSAL ÜRETİMDE ARZ GÜVENCESİ
SAĞLANMASI
• Mevsimlik tarım işçilerinin iller
arasındaki seyahatlerinin izne bağlı
olma durumunun sonlandırılması
(1 Haziran 2020)
ORMAN ÜRÜNLERİ
• Orman Genel Müdürlüğüne ait tüm
mesire yerlerinin aşamalı olarak
kullanıma açılması
(1 Haziran 2020)
• Orman alanlarında geçici
konaklayan arıcılarımız için gerekli
şartlar oluştuğunda alınan önlemlerin
düşürülmesi
(1 Haziran 2020)
TARIMSAL ÜRETİMDE ARZ GÜVENCESİ SAĞLANMASI
• Bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan girdilerin
yerli kaynaklardan temini için gerekli teşvik ve
düzenlemeler yapılması
(15 Mayıs 2020)
• Salgın sonrası üretim planlarının ve projeksiyonlarının
revizyonu
(15 Mayıs 2020)
ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
SAĞLANMASI
• Fiyat artışlarına mahal vermeyecek şekilde
üretimde devamlılığın sağlanması konusunda
gerekli tedbirlerin alınması (4 Mayıs 2020)
HAYVAN SATIŞ YERLERİ
• Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar
çerçevesinde faaliyetlerine ara verilen hayvan satış
yerlerinin faaliyetlerine devam etmesi
(26 Mayıs 2020)
KIRSALDA REFAH, GELİR VE İSTİHDAM OLANAKLARI
ARTIRILMASI
• Özelikle Küçük ve Orta Büyüklükteki çiftçilerimize
salgın sonrasına kadar faaliyetlerini sürdürmesini
sağlayıcı ilave acil destek paketi oluşturulması
(26 Mayıs 2020)
ORMAN ÜRÜNLERİ
• Orman alanlarından faydalanılan odun dışı
ürünlerin toplanması ve arzında sorun
yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması
(15 Mayıs 2020)
ÜRETİMDEN TÜKETİME KADAR
GIDA GÜVENİLİRLİĞİ
SAĞLANMASI
• Gıda işyerlerinde üst düzeye
çıkarılan denetimlerin risk
esaslı olarak yapılmaya
başlanması (1 Eylül 2020)
ORMAN ÜRÜNLERİ
• ORKÖY çalışmalarının
yeniden başlatılması
(1 Temmuz 2020)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 015
(Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
TEMA: Spor
ÜST LİGLER
• Futbol üst liglerinin müsabakaların
başlatılması(11 Haziran 2020)
• Basketbol, hentbol ve voleybol
branşlarının üst liglerinin müsabakaların
başlatılması (13 Haziran 2020)
DİĞER LİGLER VE SPORTİF PROJELER
• Okul Sporları, Analig, Türkiye Sportif
Yetenek Taraması, Yüzme Bilmeyen
Kalmasın, Evinin Sultanları, Sokaklar Bizim
gibi projeler ve yerel faaliyetler ile spor
federasyonlarımızın faaliyetlerinin
kademeli olarak başlatılması
(1 Haziran 2020)
BİREYSEL SPORLAR
• 81 ilde düzenlenen ve ertelenen il
birinciliklerinin kademeli olarak yeniden
yapılması (1 Haziran 2020)
KAPALI SPOR TESİSLERİ VE ÇALIŞMA
SALONLARI İLE ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR TESİSLERİ
• Faaliyetlerin kademeli olarak yeniden
başlaması
(1 Haziran 2020)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 016
(Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
GENÇLİK MERKEZLERİ
• Genel ve özel kurallara
uyulmak şartıyla bireysel
kullanıma açılması
(1 Haziran 2020)
• Müfredata bağlı olan
eğitimlerin genel ve özel
kurallara uyulmak şartıyla
herkese açılması
(1 Haziran 2020)
EYLÜL
TEMA: Gençlik
GENÇLİK KAMPLARI
• Genel ve özel kurallara
uyulmak şartıyla katılımcı
sayıları kısıtlı olarak kamplara
başlanması
(1 Haziran 2020)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 017
(Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
.
EYLÜL
.
TEMA: Çevre ve Şehircilik Hizmetleri (Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
TAPU VE KADASTRO İŞLEMLERİ
• Tapu İşlem türü kısıtlamalarının
kaldırılması ve ara verilen
çalışmaların başlatılması
(5 Mayıs 2020)
HAZİNE TAŞINMAZLARI
• Hazine taşınmazlarının açık ve
kapalı teklif usulü ile yapılacak
ihalelerinin başlaması
(15 Haziran 2020)
HAZİNE TAŞINMAZLARI
• Hazine taşınmazları üzerinde
bulunan büfe, kantin, çay
ocağı gibi faaliyetlerde
bulunan ticari ünitelerden kira
alınmasına başlanılması
(15 Ağustos 2020) YEREL YÖNETİM DESTEKLERİ
• Banka likidite durumu ve
belediyesinin durumuna uygun
koşullu nakit kredinin verilmesi
(27 Mayıs 2020)
• İller Bankası tarafından
yürütülen ihale çalışmalarının
normal programında
yürütülmesine geçilmesi
(27 Mayıs 2020)
• Yerel Yönetimlerin sorumluluk
alanındaki tüm yerlerin
dezenfeksiyon işlemlerine yıl
sonuna kadar devam edilmesi
YEREL YÖNETİM DESTEKLERİ
• Belediyelerin borçlarının
ertelenmesi süresinin sona
ermesiyle sürecin normal
yürütülmesine geçilmesi
(1 Temmuz 2020)
HAZİNE TAŞINMAZLARI
• Su alacağı nedeniyle
belediyelerin gerekli yasal
takipleri yapmasına müsaade
edilmesi
(1 Eylül 2020)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 018
NİSAN - MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
ANKARA’DA BAŞKENTRAY VE
İSTANBUL’DA MARMARAY KENT İÇİ
BANLİYÖ TRENLERİ
• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla
sınırlı kapasite ile işletimi
(1 Nisan 2020)
YHT VE KONVANSİYONEL TAŞIMA
• Bilet satışı ve trenlerin hazırlıklarının
yapılması
(15 Mayıs 2020)
• Ankara-İstanbul arasında karşılıklı olarak
günde 1 sefer düzenlenmesi
(20 Mayıs 2020)
• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla
sınırlı kapasite ile seferlere başlanması
(27 Mayıs 2020)
OTOYOL HİZMET TESİSLERİ İÇERİSİNDE
BULUNAN RESTORAN VE KAFELER,
ALIŞVERİŞ MEKANLARI
• Genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla
açılması
(11 Mayıs 2020)
TEMA: Ulaştırma – Karayolu/Demiryolu
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 019
(Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
KARAYOLUYLA YOLCU
TAŞIMACILIĞI
• Firmaların 65 yaş ve üzeri
yolcuları taşımamalarına
ilişkin talimatın kademeli
olarak kaldırılması
(1 Eylül 2020 - gerektiğinde
öne çekilmesi)
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
DIŞ HAT TRANSİT, DIŞ HAT VE İÇ
HAT UÇUŞLARININ KADEMELİ
BAŞLAMASI
• İç hat uçuşların kısmi olarak
açılması.
(27 Mayıs 2020)
• Dış hat transit transfer uçuşların
kısmi olarak açılması
(27 Mayıs 2020)
• Dış hat uçuşların kısmi olarak
açılması
(27 Mayıs 2020)
BALON UÇUŞLARI
• Uçuşların başlatılması
(27 Mayıs 2020)
TEMA: Ulaştırma – Havayolu
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 020
(Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
HAVALİMANLARI İÇERİSİNDE
BULUNAN RESTORAN, KAFE, VB.
• Genel ve özel kurallara
uyulmak şartıyla uçuş
saatlerinde hizmete açılması
(27 Mayıs 2020) 
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
TOPLU YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPILAN YOLCU MOTORU CİNSİNDEKİ
GEMİLER
• Denize Elverişlilik Belgelerinde belirtilen yolcu taşıma
kapasitelerinin %50’si oranında yolcu taşımacılığı yapılma
kısıtlamasının kaldırılması
(27 Mayıs 2020)
LİMANLARIMIZA GELEN YABANCI BAYRAKLI GEMİLER
• Geldiği ülkede vaka yoksa liman devleti denetimlerinin tekrar
yapılmaya başlanılması (27 Mayıs 2020)
DENİZ TAŞIMACILIĞI KISITLAMALARI
• Riskini minimize etmek için seferlerin yolcusuz ve şoförsüz
(dorselerle) yapılması kısıtlamaların kontrollü kaldırılması
(27 Mayıs 2020)
GEZİNTİ / (TENEZZÜH), TURİSTİK AMAÇLI OLTA BALIKÇILIĞI, TİCARİ
YAT VE İLKEL YAPILI AHŞAP GEMİLER
• Gemilerin ticari faaliyetleri tekrar başlanması
(27 Mayıs 2020)
EGE ADALARI VE YUNANİSTAN İLE ÜLKEMİZ LİMANLARI ARASINDA
YOLCU TAŞIMACILIĞI
• Uluslararası seferlerin yeniden başlatılması (27 Mayıs 2020)
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEN GEMİLER
• Bu gemilerle gelen vatandaşlarımıza yönelik karantina
uygulamasının kaldırılması (27 Mayıs 2020)
TEMA: Ulaştırma – Denizyolu
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 021
(Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
MAYIS
TEMA: Dışişleri
EYLÜL
ÖNEMLİ KONFERANS VE TOPLANTILAR
• Dönem Başkanlığımızda Asya İşbirliği Diyaloğu Bakanlar
Toplantıları (1 Eylül 2020)
• NATO Toplantılarının Gerçekleştirilmesi (1 Eylül 2020)
• Antalya Diplomasi Forumu’nun tertiplenmesi (1 Eylül 2020)
• JETCO, KEK VE KUKK gibi mekanizmaların canlandırılması
(1 Eylül 2020)
• Türk- İngiliz Tatlı Dil Forumu’nun Türkiye’de düzenlenmesi
(1 Eylül 2020)
• İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nın gerçekleştirilmesi
(1 Eylül 2020)
• Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının
Başlaması (1 Eylül 2020)
• Büyükelçiler Konferansı’nın gerçekleştirilmesi
(1 Eylül 2020)
• Ülkemiz ev sahipliğinde EİT Zirvesinin gerçekleştirilmesi
(1 Eylül 2020)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 022
(Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
.
TEMA: Enerji
BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI
• Ertelenen çalışmaların
başlatılması
(1 Haziran 2020)
KIYASEN FATURA İŞLEMİ
• Elektrik ve doğal gaz
sayaçlarının okunamadığı
belli bölgeler için yapılan
uygulamanın kaldırılması
(1 Temmuz 2020)
ELEKTRİK VE DOĞALGAZ
KESME UYGULAMALARI
• Konutların ve küçük
esnafın borçtan dolayı
elektrik ve doğal gaz arz
hizmetlerinin kesilmemesi
uygulamasına son verilmesi
(1 Temmuz 2020)
ULUSAL VE ULUSLARARASI
İHALELER
• YEKA projeleri başta olmak
üzere ertelenen ulusal ve
uluslararası ihalelerin ilan
edilerek başvuruların alınması
(1 Eylül 2020)
ETANOL HARMANLAMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
• Benzin türlerine etanol
harmanlama yükümlülüğüne
ilişkin uygulamanın tekrar
başlaması
(1 Eylül 2020)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir. Sayfa 023
(Genel Kurallar*: Sosyal mesafe (1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kuralları)
MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS . EYLÜL .
TEMA: Düzensiz Göçmenler ve Geçici Koruma Altındakiler
GERİ KABUL
• Operasyonların başlaması,
düzensiz göçmenlerin sınır dışı
etme iş ve işlemlerinin
gerçekleştirilmesi
(1 Haziran 2020)
ULUSLARARASI KORUMA
KAPSAMINDAKİ YABANCILAR
• 3. ülkeye çıkış işlemlerinin
gerçekleştirilmesi
(1 Haziran 2020)
GEÇİCİ KORUMA
KAPSAMINDAKİ YABANCILARIN
YOL İZİN BELGELERİ
• Taleplerin yalnızca e-devlet
üzerinden alınması, acil ve
zaruri haller dışında yol izin
belgesi verilmemesi
uygulamasına son verilmesi
(1 Haziran 2020)
* Alınması gereken özel tedbirler ilgili Bakanlıklarca uygulama tarihinden önce belirlenerek ilan edilecektir

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.