Engelli Bireyle Toplum

"Engelli Bireyle Toplum"

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Dolunay Derneği Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak’ın, “Engelli Bireyle Toplum” yazısı:

Engelli Bireyle Toplum

Kafkas Haber Ajansı (KHA) Yazarı Dolunay Derneği Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak’ın, “Engelli Bireyle Toplum” yazısı:

Engellilik, bireyin yaşam aktivitelerini sınırlayıcı, kısıtlayıcı zihinsel-fiziksel bozukluklardır ve bireyin yeteneklerindeki ve gücündeki sınırlılık-eksiklik durumudur.

 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) engelliliği, “kişiden ya da bir bütün olarak vücuttan beklenilen davranışlar, yetenekler ve görevler olarak ifade edilen normal aktivitelerin yerine getirilmesindeki eksiklik ya da sınırlılık”, “bir yetersizlik veya özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine getirilememesi” olarak tanımlamaktadır.

Doğuştan ya da sonradan kazanılmış̧ engelliliğin sosyal ve kültürel anlam, bireyin engellilik durumuna yönelik tepkilerinde ve toplumun engelli bireye bakış açısında şekillenir ki bu kültürel anlam toplumdan topluma değişiklik gösterir. Taylor’a göre, engelliliğin anlamı, diğer insanların verdikleri tepkilerle ilgilidir.

Bireyin, fiziksel özelliği, onun içinde yaşadığı toplumun bir parçası olmasının engelleyicisi değildir, ancak engelliliğe yüklenen anlam ve etiketleme bu durumu yaratandır. Engellilik kavramı bozukluk ve özürlülük kavramlarını içinde barındıran daha genel bir kavramdır. Engel kavramı sadece bireyi ilgilendirmez. Çünkü engelli biri, sosyal ortamda sürekli başka engellerle karşılaşır (okulda, cadde ve sokaklarda, kamu kurumlarının binalarında, sinemalarda, alış-veriş merkezlerinde, spor alanlarında vb.). Dolayısıyla engel bir sosyal sorun olmasından dolayı toplumun da bir sorunu durumuna gelir. Çünkü bireyler çok değişik nedenlerden dolayı engelli hale düşebilmektedirler. Sosyo-kültürel yapıda yer alan sosyal tutumlar, değerler ve kurumlar beden gerçekliğinin belirlenmesinde biyolojik olgulardan çok daha fazla etkilidir.

Engelli bireyler toplumun en büyük azınlık gruplarından biridir. Bu insanlar engelli olmaları nedeniyle hem kamusal alanda, hem de özel alanda pek çok sorun yaşamaktadırlar. Başlıca sorunları toplumdan dışlanma, ayrımcılık ve önyargılardır. En temel haklardan yoksundurlar. Çok sorunları olduğu ve onları çözmekten aciz oldukları düşünülmektedir. Engelli bireylerin sorunları, fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik gerekçelere dayanabilmektedir. Günlük yaşama, kent yaşamına ve toplum yaşamına sınırlı ölçüde katılabilmektedirler.

Engelli bireyler, engelli olmayan bireylerle eşit haklara ve imkânlara sahiptir. Ancak, bu bireyler için geliştirilen, ayrımcı, özel programlar ve düzenlemeler, gerçekte onların daha iyi hizmet almasına değil, toplumdan soyutlanmasına ve yalnızlaştırılmasına neden olmaktadır. Her insan için olduğu gibi, engelliler için de, toplumsal yaşama katılarak kendini gerçekleştirmek, hem bir gereksinim hem de bir haktır. Bu gereksinim karşılanmadığında, bireyde doyumsuzluk ve yetersizlik duygusu gelişir. Engelliler için bu etki daha da belirgindir. Engelliler, toplumun diğer üyeleriyle aynı haklara ve ayrıcalıklara sahip, hizmet görmeye ve düşünülmeye layık ve öte yandan da diğer bireylerle aynı sorumlulukları taşıması gerekli kişiler olarak kabul edilmelidir.

Toplum engellileri çoğunlukla “ellerinden hiçbir şey gelmeyen, korunmaya muhtaç, zavallılar” şeklinde algılarken bazen de kimi yeteneklerini abartılı bir şekilde algılama ve sunma yoluna gidebilmektedir. Temelinde bilgisizliğin yattığı bu çelişik tutumların hepsi, özünde ayrımcıdır ve tüm bu yanlış tutum ve davranışlar, engelli bireylerinin haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki “farklı olmak, ‘farklı muameleye tabi tutulmanın’ haklı gerekçesi olamaz. Engelliler de herkes gibi, başka hiçbir sebeple değil; salt insan oldukları için onurlu bir yaşamı hak etmektedirler.

Bireyler yapmaktan hoşnut olacakları ve kendilerinin tatmin edebileceğine inandıkları işleri üstlenmeleri durumunda, kişisel beklentilerinin karşılama mutluluğuna erişebileceklerdir. Bu durum, yöneticileri, çalışanların iş tatminleri ile ilgilenmeye zorlayan temel nedenlerden birini oluşturmaktadır. Peseran, beklenti kavramını temel olarak; sonucu bilinmeyen olaylar karşısındaki tutumlar, eğilimler ya da psikolojik ruh hali olarak tanımlanmaktadır. Beklentiler geçmişte karşılaşılmamış ve gelecekte ortaya çıkabilecek olaylara yönelik olarak oluşabileceği gibi, geçmişte ya da cari dönemde gerçekleşen ve birey tarafından sonucu bilinmeyen olaylara yönelik olarak da oluşturulabilir. Dolayısıyla beklentiler, bireylerin geçmişteki tecrübeleri ve cari dönemdeki sezgileriyle ilişkili olan ya da olmayan, psikolojik sübjektif inanışlar olarak nitelendirilmektedir.

Engellilik, insan olma halinin bir parçasıdır. Neredeyse herkes yaşamının belli bir noktasından sonra geçici veya kalıcı olarak zayıf düşecek ve işlevlerini yerine getirme konusunda artan zorluklarla karşılaşacaktır. Engellilik karmaşıktır ve engellilik ile bağlantılı dezavantajların üstesinden gelen müdahaleler çoklu ve sistemiktir, bağlamına göre değişiklik gösterir. Ulusal ve uluslararası engelli politikaları; engellilerin sağlık, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda iyileştirilmeleri açısından önemli mesafe aldırmıştır. Sanayi ve teknolojik gelişmeler, sosyal hayatın hareketliliği ve toplumsal değişimler sonucunda evlerine kapanan engellilerin toplumla bütünleşme talepleri toplumun diğer kesimleri tarafından görünür hale gelmiştir.

İnsanlar kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcarlar. Çocuk sahibi olma, sevilme, saygı görme, kaliteli bir yaşam sürme gibi insanın kişisel ihtiyaçlardan bazılarıdır. Bütün insanlar gibi engelli bireylerin de yaşamdan beklentileri bulunmaktadır.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

İlk Yorum Yapan Siz Olun!


Yorum Ekle

Haber Bülteni için kayıt olun

Haber Bültenimize katılın ve gelen kutunuzdan güncel haberleri anlık alın. Size spam göndermeyiz ve gizliliğinize saygı duyarız.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
  Yukleme: 0.802326