• ÖGEL TEPE REKLAM

Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmaları İçin Başvuru Dönemi Başlıyor

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmaları İçin Başvuru Dönemi Başlıyor

  • 03 Haziran 2020 21:57
  • A
  • A

Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmaları İçin Başvuru Dönemi Başlıyor

KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik Kendi İşini Kurma Projesi (KİK) kapsamında 2020/2 Proje başvuruları 08 Haziran 2020 – 17 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Hibe desteği kapsamında İŞKUR’ca uygun görülen Engellilere yönelik kendi işini kurma projesine 65.000,00 TL, Eski Hükümlülere yönelik kendi işini kurma projesine 44.145,00 TL tutarında destek sağlanmaktadır.

Projeler için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru evraklarını ve başvuru formlarını (Eski Hükümlü KİK Başvuru Formu ve Engelli KİK Başvuru Formu) 08 Haziran 2020 tarihi itibari ile İŞKUR www.iskur.gov.tr adresinden temin ederek Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 17 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelliler

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir.

Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

-İŞKUR’a kayıtlı -lmak,

-Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve s-syal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından y-ksun -lduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Rap-rları” ile belgelendirebilmek,

-18 yaşını tamamlamış -lmak,

-Hangi sebeple -lursa -lsun emekli -lmamak,

-Kendi üzerine aktif -larak kayıtlı işyeri/işletme -lmamak, (Pr-je başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile pr-je k-nusu meslekte vergi kaydı ve s-n bir yıl içerisinde terk mükellefi -lmamak),

-İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

-Girişimcilik eğitim pr-gramı sertifikasına sahip -lmak,

-Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan dipl-ma, sertifika, izin vb. belgelere sahip -lmak ve aranılan diğer şartlara haiz -lmak.

-Herhangi bir icra d-syası bulunmamak. (K-misy-n tarafından kabul edilen pr-jelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.g-v.tr/adalet-icra-d-syasi-s-rgulama adresinden kişinin icra d-syasının -lup -lmadığı s-rgulamasının yapılması gerekmektedir.)

Kendi İşini Kurmak İsteyen Eski Hükümlüler

Affa uğramış -lsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya ç-cuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm -lmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan d-layı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, d-landırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, k-şullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında -lanlar eski hükümlü -larak tanımlanmaktadır.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

-İŞKUR’a kayıtlı -lmak,

-18 yaşını tamamlamış -lmak,

-Eski hükümlü -lmak,

-Hangi sebeple -lursa -lsun emekli -lmamak

-Kendi üzerine aktif -larak kayıtlı işyeri/işletme -lmamak, (Pr-je başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile pr-je k-nusu meslekte vergi kaydı ve s-n bir yıl içerisinde terk mükellefi -lmamak),

-İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

-Girişimcilik eğitim pr-gramı sertifikasına sahip -lmak,

-Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan dipl-ma, sertifika, izin vb. belgelere sahip -lmak ve aranılan diğer şartlara haiz -lmak.

-Herhangi bir icra d-syası bulunmamak. (K-misy-n tarafından kabul edilen pr-jelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.g-v.tr/adalet-icra-d-syasi-s-rgulama adresinden kişinin icra d-syasının -lup -lmadığı s-rgulamasının yapılması gerekmektedir.)

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün pr-jesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, k-ruma kurulları gibi) aracılığı ile “Pr-je Başvuru Rehberi” nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün d-ğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve pr-je sahibine iade edilir. Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen eski hükümlüler; Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları pr-jelerini Denetimli Serbestlik veya K-ruma Kurulları üzerinden K-misy-na sunmaları ve pr-jelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen pr-jelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında “kuruluş desteği” sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için;

https://www.iskur.g-v.tr/is-arayan/aktif-isgucu-pr-gramlari/kendi-isini-kurma-pr-jeleri/

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI / BEDİR ALTUNOK

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.