KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Meclis Baþkanýný Seçti
Anasayfaya Dn Tm Genel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Meclis Baþkanýný Seçti
2015-11-23 - 10:41
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

Meclis Baþkanýný Seçti

TBMM baþkanlýk seçimi için ilk tur oylamasý sonuçlandý. Oylamaya 525 üye katýldý. Birinci ttur sonuçlarýna göre AK Parti'li Ýsmail Kahraman 316, CHP'li Gülsün Bilgehan 127, MHP'li Yusuf Halaçoðlu 41, HDP'li Dengir Mir Mehmet Fýrat 41 oy aldý. Boþ ve geçersiz oy kullanýlmazken oylamada ikinci tura geçildi.
ÝKÝNCÝ TUR SONUÇLARI BELLÝ ODU

Meclis baþkanlýðý için ikinci tur sonuçlarý belli oldu. AK Parti'li Ýsmail Kahraman 318, CHP'li Gülsün Bilgehan 126, MHP'li Yusuf Halaçoðlu 39, HDP'li Dengir Mir Mehmet Fýrat 40 oy aldý. Boþ ve geçersiz oy kullanýlmadý. Oylamada üçüncü tura geçildi.


TBMM'NÝN 27'NCÝ BAÞKANI AK PARTÝLÝ ÝSMAÝL KAHRAMAN OLDU

MECLÝS baþkanlýðý seçimi için TBMM Genel Kurulu'nda yapýlan üçüncü tur oylama sonuçlarýna göre AK Partili Ýsmail Kahraman, 316 oyla TBMM'nin 27'nci baþkaný oldu. Sonucun açýklanmasýndan sonra teþekkür konuþmasý yapan Kahraman, "Gerçekleþtireceðimiz yasama ve denetim faaliyetleri, Anayasa'ya, mevzuata ve iç tüzüðe uygun olarak tam bir tarafsýzlýk içinde yürütülecektir. Ýnanýyorum ki milletvekillerimiz ve partilerimiz Meclis'imizin etkin ve verimli þekilde çalýþmasýnda, saygýnlýðýnýn korunmasýnda gereken hassasiyeti gösterecektir" dedi.

"YASAMA VE DENETÝM FAALÝYETLERÝ ANAYASA'YA UYGUN YÜRÜTÜLECEK"

Yeterli çoðunluðun saðlanamadýðý birinci ve ikinci tur oylamalarýnýn ardýndan gerçekleþtirilen üçüncü turda Meclis baþkaný salt çoðunlukla seçildi. Üçüncü turda AK Partili Ýsmail Kahraman 316, CHP'li Gülsün Bilgehan 125, MHP'li Yusuf Halaçoðlu 40, HDP'li Dengir Mir Mehmet Fýrat 41 oy aldý. Boþ oyun olmadýðý turda 524 üye oy kullanýrken geçersiz 2 oy kullanýldý. TBMM'nin 27'nci baþkaný seçilen Kahraman, kürsüde yaptýðý teþekkür konuþmasýnda "TBMM'nin baþkanlýðý gibi yüce bir görevi tevdi ederek þahsýma göstermiþ olduðunuz güvene þükranlarýmý sunuyorum. Bu dönemde yapacaðýmýz çalýþmalarýn milletimizin huzuruna, esenliðine, devletimizin her yönden daha da geliþmesine katký saðlayacaðýný umuyorum. Gerçekleþtireceðimiz yasama ve denetim faaliyetleri, Anayasa'ya, mevzuata ve iç tüzüðe uygun olarak tam bir tarafsýzlýk içinde yürütülecektir. Ýnanýyorum ki milletvekillerimiz ve partilerimiz Meclis'imizin etkin ve verimli þekilde çalýþmasýnda, saygýnlýðýnýn korunmasýnda gereken hassasiyeti gösterecektir. Milletimizin bizden beklentisi de budur. Bu vesileyle kuruluþundan bugüne kadar Meclis'imizde görev yapmýþ olanlardan vefat edenleri rahmetle ve minnetle anýyor, yaþayanlara hayýrlý ömürler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandý.

"SAYIN DENÝZ BAYKAL'A VE ÜYELERE TEÞEKKÜR EDÝYORUM"

Konuþmasýnda TBMM Geçici Baþkaný Deniz Baykal'a yönettiði baþkanlýk seçimi için teþekkür eden Kahraman, "Meclis'imizin 26'ncý döneminin yemin töreniyle baþkanlýk seçimi çalýþmalarýný yöneten Geçici Baþkanlýk Divaný'nýn Baþkaný Sayýn Deniz Baykal'a ve üyelere teþekkür ediyorum. Milletimize ve devletimize hayýrlý neticeler saðlayacak çalýþmalar yapmayý bizlere nasip etmesini Allah'tan diliyorum. Göstermiþ olduðunuz teveccühe þükranlarýmý sunuyor, hepinizi saygýyla selamlýyorum" diye konuþtu.

HDP GRUBUYLA TOKALAÞAMADI

Kürsüdeki teþekkür konuþmasýnýn ardýndan Kahraman, AK Parti grubunun bulunduðu sýraya gelerek Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve ön sýradaki partililerle tokalaþtý. Daha sonra sýrasýyla CHP ve MHP gruplarýna uðrayýp parti liderleriyle tokalaþan Kahraman, HDP grubunun ön sýrasýnda hiçbir vekil bulunmadýðý için MHP grubuna geçerek Devlet Bahçeli ve ön sýrada bulunan diðer partililerle tokalaþtý.

CHP'LÝ ALTAY'DAN 'ATATÜRK' TEPKÝSÝ

Meclis Baþkaný seçilen Ýsmail Kahraman'ýn teþekkür konuþmasýnýn ardýndan söz alan CHP Grup Baþkanvekili Engin Altay, Kahraman'ýn konuþmasýnda TBMM'nin kurucusu Atatürk'ü anmamasýna üzüldüðünü belirterek "Sayýn baþkaný kutluyorum, tebrik ediyorum. Ancak TBMM Baþkanýnýn yaptýðý teþekkür konuþmasýnda bu Meclis'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamasýna üzüldüm" dedi. Kahraman ise Altay'ýn sözlerine "Bütün hizmet verenleri rahmetle andým. Salý günkü kurulda geniþ þekilde konuþacaðým" diyerek karþýlýk verdi. TBMM Geçici Baþkaný Deniz Baykal, 24 Kasým Salý günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleþimi kapattý. dhaKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1392 Defa Okundu

YORUMLAR

Genel Kategorisine Ait Diğer Haberler

Bakan Ahmet Arslan Atýf Özbey’in canlý yayýn konuðu Doðan Vergül’ün Ramazan Bayramý Mesajý Meclis Baþkanýný Seçti Kazým Karabekir Paþa Hakkýnda Bazý Mülahazalar Takdirini, Ermeni Diasporalarý’na ve Lobileri’ne MAÞA olan Vatikan’daki PAPA’ya býrakýyorum. Makine ve Elektrik Teknisyenleri Deðirmenköprü köyünü tanýyalým Sarý ve Akkaya ailelerinin mutlu günü Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý Kars’ta fýrtýna ve dolu afeti Ardahan YGS’de neden baþarýsýz! - YGS sonuçlarý haber haberleri

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır