KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bayraða ve Ýstiklal Marþýna Saygý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bayraða ve Ýstiklal Marþýna Saygý - Bayrak bir milletin baðýmsýzlýk simgesidir. Bir topraðýn vatan olabilmesi için, o milletin bayraðýnýn dalgalanmasý þarttýr. Bayrak basit bir bez parçasý deðildir. Onda millet tarihinin derinliklerine inen kutsal hatýral
2010-07-25 - 18:31
KARS
Facebook'ta Paylas

Bayraða ve Ýstiklal Marþýna Saygý

Bayrak bir milletin baðýmsýzlýk simgesidir. Bir topraðýn vatan olabilmesi için, o milletin bayraðýnýn dalgalanmasý þarttýr. Bayrak basit bir bez parçasý deðildir. Onda millet tarihinin derinliklerine inen kutsal hatýralar vardýr.
Þair Mithat Cemal Kuntay’ýn dediði gibi;
“Bayraklarý bayrak yapan, üstündeki kandýr.
Toprak, eðer uðrunda ölen varsa vatandýr.”
Bayraðýmýz rengini þehitlerimizin kanýndan almýþtýr. Bizim için çok kutsaldýr. Göklerde þeref ve þanla dalgalanmaktadýr. Bayraðýmýz dalgalandýkça, baðýmsýz olarak yaþayacaðýz.
Bayraðýmýzýn rengi, biçimi yasa ile belirlenmiþtir. Tören ve yürüyüþlerde en önde bulunur. Okullarda Pazartesi ve Cuma günleri bayrak töreni yapmaktayýz. Pazartesi günleri Ýstiklal Marþý eþliðinde, hýzlý hýzlý, çekilir. Cuma günleri de Ýstiklal Marþý eþliðinde yavaþ yavaþ indirilir.
ÝSTÝKLAL MARÞINA SAYGI
Ýstiklal Marþýmýz da bayraðýmýzýn simgesidir. Yine, her ulusun kendine özgü bir ulusal marþý vardýr.
Ýstiklal Marþýmýzýn sözleri, bir yarýþma sonucunda belirlenmiþtir. Ýstiklal Marþýmýzýn sözleri Þair Mehmet Akif Ersoy’dur.
Ýstiklal Marþýmýz çalýnýrken, söylenirken “hazýr ol” durumunda ayakta durmalýyýz. Ýstiklal Marþýný duyduðumuz her yerde ona, gereken saygýyý göstermeliyiz.
BAYRAÐA SAYGI
Ordumuz Ýzmir’e girmiþti. Düþman, gemilere binmiþ kaçýyordu. Atatürk, hükümet binasýna girince, ayaklarýnýn altýna düþman bayraðýný serdiler. Çiðneyip geçmesini istediler.
Atatürk:
“Kaldýrýn bu bayraðý yerden” dedi.
Ýtiraz edenler oldu:
“Ama, düþman bizim bayraðýmýzý çiðnedi.”
Atatürk:
“Onlar bayraða saygý göstermemiþ olabilirler. Bayrak, bir milletin en kutsal varlýðýdýr. Onlar öyle yaptý diye, bizim de öyle yapmamýz gerekmez. Biz bayraða, hangi millete ait olursa olsun, saygý gösteririz. Herkesin de saygý göstermesini isteriz” dedi.
Ýþte Ýstiklal Marþý’na ve bayraðýmýza saygýda her yerde en üst seviyede tutuluyor. Saygý özellikle de aileler tarafýndan çocuklara öðretiliyor. Ýstiklal Marþý okunduðu sýrada “hazýr ol” durumunda ayakta durulmasý gerektiðini çocuklar yürümeyi öðrendiklerinde bile belleklerine yerleþtiriyorlar.
Kars’ta da bir törende babasýnýn önünde “Hazýr ol” da duran çocuk, Ýstiklal Marþýna ve bayraða saygýyý anlatan en güzel görüntülerden biri oldu.
(BA-BA-S) KARS (KHA)Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6805 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır