KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars’ýn Derecik Köyü’nde 476 kiþi birden toplu mezara sokulmuþ
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
‘ERMENÝLER 518 BÝN MÜSLÜMAN TÜRK’Ü KATLETTÝ’
2014-05-28 - 14:36
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars’ýn Derecik Köyü’nde 476 kiþi birden toplu mezara sokulmuþ

‘ERMENÝLER 518 BÝN MÜSLÜMAN TÜRK’Ü KATLETTÝ’

MHP Grup Baþkanvekili Yusuf Halaçoðlu, Ermeni çetelerin 1914 ile 1921 yýllarý arasýnda 518 bin 105 Müslüman Türk’ü katlettiðini söyledi.

MHP Grup Baþkanvekili Yusuf Halaçoðlu, Ermeni çetelerin 1914 ile 1921 yýllarý arasýnda 518 bin 105 Müslüman Türk’ü katlettiðini belirterek, “518 bin 105 Müslüman Türk’ün katledildiði bir ortamda, birileri çýkýp da ‘Sizlere üzüntümüzü belirtiyoruz’ deyip taziyede bulunuyorsa, o zaman ben 518 bin kiþiden özür diliyorum” dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan Kongre ve Sergi Sarayý’nda düzenlenen ‘Türkiye Konuþuyor’ konulu konferansa konuþmacý olarak katýlan Milletvekili Yusuf Halaçoðlu, ‘20’nci Yüzyýlda Anadolu ve Ermeni’ adlý bir sunum yaptý. Halaçoðlu, Ermeni meselesi hakkýnda Osmanlý kaynaklarýnýn yaný sýra birçok ülkenin arþivlerinden çok sayýda belgeyi incelediðini, Ermeni soykýrýmý olduðunu iddia edenlerin kendileriyle tartýþmaktan çekindiðini söyledi.

Ermeni çetelerinin 1914-1921 döneminde 518 bin 105 Müslüman Türk’ü öldürdüðünü kaydeden Halaçoðlu, “518 bin 105 Müslüman Türk’ün katledildiði bir ortamda birileri çýkýp da ‘Sizlere üzüntümüzü belirtiyoruz’ deyip taziyede bulunuyorsa, o zaman ben 518 bin kiþiden özür diliyorum. Aslýnda bütün mesele þu; ne kadar bilinçli, bilgili olursak o kadar bu gibi zýrvalarýn önüne geçeriz. Biz Türk milleti kendi benliðimizi, deðerlerimizi ne kadar devam ettiriyoruz, ona sahip çýkýyoruz, bunlara kendi vicdanýmýzda cevap vermek zorundayýz. Eðer bir þey ters gidiyorsa, bunun sebebi yöneticilerden çok bize aittir. Kendimizin yaptýðý yanlýþlardýr, deðerlendirmelerdir” dedi.

‘OSMANLI CEZALANDIRMIÞ’

Soykýrým iddiasýný çürütecek belgeye sahip olduðuna dikkat çeken Halaçoðlu þöyle devam etti:

“Elimizde bir belge daha var ki oda þu; Ermenilerin mallarýný gasp eden kim var ise Osmanlý bunlarý yakalatmýþ ve Divan-i Harp Mahkemesi’ne sevk etmiþ. Bin 673 kiþi ve Divan-i Harbe sevk edilmiþ. Yani uluslararasý hukuk derki; ‘O dönemde suçlular eðer devlet tarafýndan cezalandýrýlmýþsa artýk buna soykýrým demek mümkün deðil.’ Bu iþ bitmiþtir. Bu iþ soykýrým deðildir. Onlar soykýrým olduðunu araþtýrýyor, bu yüzden bu belgeleri görmüyor. Ben ise o dönem neler olduðunu araþtýrýyorum. Ýþte aramýzdaki fark bu. Soykýrým söz konusu deðil ama buna raðmen batýda 21 parlamento ‘Soykýrým vardýr’ diye karar alýyor. Parlamentolar kendi baþlarýna 50 kiþi ile karar alýyor. Fakat kendi koyduklarý kurallarý kendileri çiðneyerek alýyorlar. Yani savunma hakký tanýmadan yapýyorlar. Bizi savunmaya davet etseler rezil olacaklar. Nasýl üçkaðýtçý olduklarýný, nasýl silah verdiklerini söyleyeceðiz orada. Ama kendileri çalýp, kendileri oynuyor. Bunlar hukuki geçerliliði olmayan kararlar alýyorlar, ama tehlikeli tarafý ders kitaplarýna koyduruyorlar. Çocuklarý ‘soykýrým vardýr’ diye yetiþmeye baþlýyor. Ýþte bizim için tehlike olan bu.”

‘ERMENÝLERE AÝT TOPLU MEZAR YOK’

2003 yýlýnda 2 toplu mezar kazýsý yaptýðýný belirten Halaçoðlu, son olarak þunlarý söyledi:

“Iðdýr’ýn Tuzluca Ýlçesi’ne baðlý Gedikli Köyü’nde 96 insanýmýz samanlýða doldurulup yakýlmýþ. En acýklýsý, bir anne 2 çocuðuna sarýlmýþ. Birinin 8 diþi diðerinin 16 diþi var. Kýlýcý batýrmýþlar, üçünü birden þiþlemiþler ve kýlýcý da öyle býrakmýþlar. Kars’ýn Derecik Köyü’nde 476 kiþi birden toplu mezara sokulmuþ. Burada da bir annenin kucaðýnda bebek kundaðýnda, daha iki diþi olan bir bebeði öldürmüþler. Soykýrým olduðunu iddia edenlere gösterdim bunlarý. ‘Eðer Ermenilere ait böyle bir toplu mezar biliyorsanýz göstersinler, herkesin huzurunda açacaðým’ dedim. 2003 yýlýnda söyledim, yýl 2014 hala bir toplu mezar gösteremiyorlar. Çünkü toplu mezar falan yok.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1285 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır