KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bir aydýr engelli motorunun tamiri için usta aranýyor!
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
engelli, araç, tamir, usta, dolunay, faruk, ocak
2017-01-11 - 13:37
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Bir aydýr engelli motorunun tamiri için usta aranýyor!

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

@kafkasajans

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Engelliyseniz, engellerin aþýlmasý için bir aracýnýz varsa güzel. Ama gel gör ki ya bu araç arýzalanýrsa ne olacak?

Gelin bunu haberimizde okuyalým.

Yer: KARS

Mekan: Dolunay Derneði

Sorun: Engelli aracý arýzalý:

Ne zamandýr?: 1 Aydýr

Niçin yapýlamýyor: Çünkü usta bulunmuyor.

Usta yok mu?: Var

Peki ya sorun bunun neresinde: Çünkü tamir için gelen usta yok.

Çaðrýldý mý: Çaðrýldý.

Niçin gelinmiyor: Bilinmiyor.

Kars’ta Final Temel Lisesi karþýsýndaki Dolunay Derneði’nde 1 aydýr arýzalý bulunan engelli aracý ne yazýk ki usta bulunamamasý ve kimsenin gelip tamir edememesi nedeniyle öylece bekliyor. Ayrýca bir de bir tekerin tamiri için 5 saat beklemek zorunda kalan engelli kardeþlerimiz var. Bu sorunlarýn göz ardý edilmesi hiç de doðru deðil.

Gelin þimdi Dolunay Derneði Baþkan yardýmcýsý Engelliler Birim baþkaný Faruk Ocak’ý dinleyelim:

“Engelliler dört duvarlarý aþýp sokaða çýkarlarsa, toplum engelliler de varmýþ bu toplumda, þu kadar sayýlarý varmýþ diyebilecek ve onlarla birlikte yaþamayý öðrenecektir.

Onlarla birlikte yaþamak ise duyarlý yaþamaktýr, dikkatli yaþamaktýr. Yani engellilerle birlikte yaþamak toplumu rehabilite edip modernleþtirecektir.

O yüzden engelliler sokaklara çýkacaklar, iþ hayatýna atýlacaklar, toplumsal yaþama etkin bir þekilde gireceklerdir.

Engellilerin bakýma deðil, sadakaya deðil; onlarýn iþe, eðitime, sosyal güvenlik kurumlarýna ihtiyacý vardýr, bu saðlanmalýdýr dedik ama gelin görün ki yine önümüze engeller çýkarmak için yarýþta önde olmak istercesine rekorlar kýran halkýmýza teþekkürü bir borç biliriz.

Hiç düþünülmez demi bu hayatta tekerlekli sandalye kullanan engelli bireylerin ulaþým özgürlüðünün kýsýtlanmasý yönünde çalýþmalar yapmanýn nasýl olacaðý? Evet bizler bu hayatta varlýðýmýzý haykýrmak için sessiz çýðlýklarýmýzý sizlere duyurmak için sizlerle beraber hayatýn, doðanýn bütün önümüze çýkardýðý bütün zorluklarý aþmak için mücadele ederken kullandýðýmýz araçlarýn arýzalarýný çözmekle uðraþýyoruz

Akülü ve aküsüz tekerlekli sandalyelerin bakým ve onarým maliyetlerinin yüksek olmasý, iþin ehli tamir atölyelerinin þehrimizde olmamasý ya da bu iþten anlayan kiþilerin bu araçlarýn tamirine gerekli hassasiyeti göstermemeleri engellikleri yaþama küstürdü. Bu tür tamir yerlerinin genelde Þehir dýþýnda olmasý nedeniyle ulaþým sorunu, kargo ücreti sorunu yaþayan engelliler bu soruna çözüm bulmak için yetkililerden destek bekliyor.

‘Bir aydýr engelli motorunun tamiri için usta arýyoruz ama gelen olmadý’ diyen engelli mi ararsýnýz? ‘Bir tekerin tamiri için 5 saat mi?’ diyen engelli mi ararsýnýz? Onlarýn tek suçu sizlerle yaþamý paylaþmak istemeleri.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2418 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır