KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Altýn Kaz Film Festivali yeniden baþlýyor
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Altýn, Kaz, Film, Festivali, yeniden, baþlýyor
2017-01-11 - 14:55
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Altýn Kaz Film Festivali yeniden baþlýyor

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

@kafkasajans

 

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

-KARSLILARA MÜJDE

-BU VALÝ YAPARIM DEDÝ MÝ YAPAR

-KARS, KÜLTÜR TURÝZMÝNDE VE SÝNEMA ALANINDA ESKÝYE DÖNÜYOR

-FESTÝVALÝN ADI ‘KRÝSTAL KAR ALTIN KAZ FÝLM FESTÝVALÝ’ OLACAK

Vali Rahmi Doðan, Altýn Kaz Film Festivali’nin gelecek yýl baþlayacaðýný söyleyerek alt yapýsýnýn sürdürüldüðünü belirtti.

Vali Doðan, “Biliyorsunuz Altýn Kaz Film Festivali’nin önceki yýllarda birincisi yapýlmýþ. Daha sonra belli bir süre ara verilmiþ. Ben bunlarýn eski dosyalarýný çýkarttým. Belki bunun adýný da hafif deðiþtirerek ‘Kristal Kar Altýn Kaz Film Festivali’ olarak þeklinde adýný deðiþtirerek önümüzdeki yýla bir hazýrlýk çalýþmasý yapýyoruz. Çünkü bizim Sarýkamýþ’ý tanýtmamýz gerekiyor. Geçen yýllarda yapýlan festivallerle ilgili dosyayý getirttim, arkadaþlar çalýþtýlar, önümüzdeki yýla inþallah Eylül-Ekim ayýnda böyle bir festival düþünüyoruz.” dedi.

Kars Eski Belediye Baþkaný Naif Alibeyoðlu döneminde Altýn Kaz Film Festivali’nin yanýnda Kafkas Kültürleri Festivali’nin de yapýldýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine Vali Doðan, “Hepsini iç içe yapacaðýz. Bizim burada böyle farklý farklý yaptýðýmýz zaman onlarý doldurma þansýmýz olmayabilir. Ama kendimize lokomotif etkinlik seçmemiz lazým. Bu Kristal Kar Altýn Kaz Film Festivali’ni yaptýðýmýz taktirde burada etkinliklerimiz ilimize ciddi anlamda bir katma deðer saðlar. Kars’a, Sarýkamýþ’a bir takým kazanýmlar getirir. Bunun çalýþmasýný da yapýyoruz. Tabi bunlarýn hepsini bir arada yapma þansýmýz yok. Altýncý ay, yedinci aylarda hepsini bir arada planlama, projelendirme ve hayata geçirmek zaman istiyor. Paranýz varsa gidip marketten ‘ben þunu anlýyorum’ deme þansýmýz yok. Bunlarýn hepsi oturulup konuþulacak, tartýþýlýp projelerinin çýkmasý lazým. Ve planladýklarýnýzý hayata geçirmek lazým.” dedi.

Bugüne kadar planlý çalýþmayý kendisine þiar edindiðini ve meslek hayatý boyunca da bu çizgide gittiðini ifade eden Vali Doðan, “Ben planladýklarýmý yaparým. Gençlik Spor Müsteþarý Sarýkamýþ yolunu görünce kulaðýma þunu fýsýldadý ‘bunlar geçmiþ yýllarda çok konuþuldu ama hiçbiri yapýlmadý, sizi tebrik ediyorum, siz yaptýnýz ve kýsa sürede yaptýnýz.’ dedi. Benim çalýþma stilim öyle deðil ben baþlar, yapar ve bitiririm sonra baþkasýna baþlarým. Ben çocukluðumdan beri öyleyim. Benim yarým projem olmaz. Proje sonunu görmeden duramam. Yapamayacaðým iþlere girmem girdiðim iþi yaparým. Allah’ýn izni ile hedefimiz belli. Bizim vatandaþýmýza, milletimize, devletimize hizmet için gelmiþiz. Biz burada oturup muhabbet de edebiliriz ama durum öyle deðil. Zaman iþ yapma zamanýdýr. Ben ilk geldiðimde de bunu ifade ettim. Toplantý yaparken bürokratlar bir sohbet gibi algýlýyordu. Bu sohbet deðil tabii ki biz iþ yapýyoruz, yapmak zorundayýz. Geçen yýl batýk bir kayak merkezi varken bu sene kafeteryalarýna kadar bizim iþlettiðimiz çok güzel refah ve uygun fiyatlara vatandaþa hizmet sunduðumuz mükemmel bir kayak merkezi var. Bunu oluþturup hizmete sunduk. Ýþte kayak pistinden tutun da telesiyejine kadar hizmet kalitesinin yüksek olduðu bir kayak merkezi, turizm merkezi oluþturduk. Yani ben bir proje baþlatýyorsam sonuna kadar devam ederim.” diye konuþtu.

Vali Doðan ayrýca, “Kristal Kar Altýn Kaz Filim Festivali bu yýl Eylül-Ekim ayýnda Kars halkýyla buluþacak.” diyerek müjdeyi verdi.

 

Altýn Kaz Film Festivali dönemin Belediye Baþkaný Naif Alibeyoðlu’nun giriþimleriyle yapýlmýþ ve Türkiye’nin en ünlü sinema artistleri ve yönetmenlerini Kars’ta buluþturmuþtu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 6199 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır