KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Sulama Sistemleri Desteði Baþvurularý Baþladý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sulama Sistemleri Desteði Baþvurularý Baþladý
2017-01-11 - 18:56
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Sulama Sistemleri Desteði Baþvurularý Baþladý

KAFKAS HABER AJANSI / SERDAR ÜNSAL

@kafkasajans

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Hüseyin Düzgün, Kýrsal Kalkýnma Destekleri Kapsamýnda Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Program, tarla içi damla sulama, yaðmurlama, mikro yaðmurlama sulama sistemleri kurulmasý veya tamburlu sistem yaðmurlama sulama makinesi sistemi kurulmasýný kapsýyor. Baþvurularýn 10 Ocak 2017 tarihinde baþladýðýný ve 14 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar Ýl Müdürlüðüne yapýlacaðýný ifade etti.

Ýl Müdürü Düzgün þunlarý söyledi:

“Bakanlýðýmýz her alanda olduðu gibi sulama sisteminde de yine çiftçilerimize destekleyerek sulama sisteminin kurulmasý hususunda yüzde 50 destek vererek daha fazla birim anlamýnda daha fazla verim elde edilmesinde saðlamak, suyun vahþice kullanýlmasýný engellemek, topraðýmýzda çölleþmeye sebep olmamak, gereksiz sulamanýn engellenmesi boyutuyla böyle bir devam eden proje bizim 1 Ocak’tan itibaren baþvurusu yine baþladý ve devam etmektedir. Arazilerimizde, tarlalarýmýzda tarla içi yaðmurlama sulama sistemi kurulmasý, mikro yaðmurlama sisteminin kurulmasý Center pivot dediðimiz zina artist sistem dediðimiz tamburlu sulama sistemi ve özellikle çeþitlerden hangisini arzu ederse yetiþtiricilerinin, çiftçilerimiz arazilerine ve ekiliþlerine uygun olmasý gerek. Örneðin; ben pancar alanlarýmýzda mýsýr ekiliþi yapýlan alanlarda damlama sistemi sulama þiddetle tavsiye ediyorum. Gerçek kiþilerde 100 bin liraya kadar þirketler tüzel kiþilerdir. 200 bin liraya kadar yüzde 50 hibe desteði baþvurularý baþladý. Yetiþtiricilerinin 1 Ocak’tan itibaren baþlayarak 14 Þubat’a kadar Ýl Müdürlüðümüze Kýrsal Kalkýnma Þube Müdürlüðü’ne gelerek bizzat baþvurmalarý istiyoruz. Tabi ki ondan öncesi bu tür düþüncesi olan yetiþtiricilerimizin, çiftçilerimizin gelip bizzat teknik elemanlarýmýzla bizlerle bilgi alabilir bu destekleme faydalanmasýný arzu ediyoruz.” dedi.

Düzgün ayrýca, “Ýlimiz gerçekten su varlýðý yönüyle barajlarý ile nehirleri ile, artan su kanallarýyla, DSÝ sulama kanallarýyla suyun kullanabileceði boyutta tarýmsal yapýmýz var. Fakat yetiþtirici çiftçilerimizin bu manada pek isteklerimin olmadýðýný görüyoruz. Eðer ki biz daha fazla verim elde edersek ve elde etmek istiyorsak ürünlerimizden ürün ekimlerinde çeþitliliðe gitmek istiyorsan bu suyu kullanmamýz öðren kullanmayý öðrenmemiz gerekiyor. Ben bu manada bir hafta Arpaçay, Akyaka, Kaðýzman baþta olmak üzere tüm ilçe ve merkezdeki köylerimizde sulama imkaný olan tabi yer üstü suyunun kullaným izin belgesinin olan tüm çiftçilerimizin bu destekten faydalanmasýný arzu ediyorum, istiyorum ve bekliyorum. Bu manada bu yetiþtiricileri bizim bilgi alma boyutunda müdürlüðümüze bekliyorum. Özellikle istirhamým sivil toplum örgütlerinin Ziraat Odalarýnýn baþta olmak üzere elimizde olmayan Linear sistemlerimiz makinalý sistem dediðimiz vatandaþýmýzýn eli deðmeden boru kullanmadan bu makinalý sulama sisteminin içinde ilk olmak için baþvurularýný bekliyorum. Bu manada biz hem ilçelerimizde hem köylerimizde gezip bilgilendirme yapmaktayýz.” ifadelerine yer verdi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOKKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1572 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır