KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Sarýkamýþ etkinliklerine Bakan Arslan aðýrlýðý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sarýkamýþ etkinliklerine Bakan Arslan aðýrlýðý
2017-01-12 - 00:06
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Sarýkamýþ etkinliklerine Bakan Arslan aðýrlýðý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

@kafkasajans

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Valisi Rahmi Doðan, Sarýkamýþ Harekatýnýn 102. yýlý kapsamýnda düzenlenen “Türkiye Þehitleriyle Yürüyor” anma programý sonrasý makamýnda basýn toplantýsý düzenleyerek deðerlendirmelerde bulundu.

Vali Doðan, “Sarýkamýþ’ta organize edilen programlarý nasýl en iyi þekilde yapabiliriz, katýlýmý nasýl artýrabiliriz? Bunun dýþýnda 90 bin þehidimizi en iyi þekilde nasýl elde edebiliriz? diye çalýþmalara baþlandý. Bu anlamda en zor þey Kýzýlçubuk mevkiinden baþlayan yürüyüþün yapýlmasýydý. Bilindiði üzere o bölgeye güvenlik bölgesi ve bu yaz itibariyle inþallah bu sorunu çözmüþ olacaðýz. Güvenlik bölgesini baypas edip insanlarý zirveye rahatça taþýmak ve Harekat’ýn baþladýðý alanlarda insanlarýn yürüyüþ yapmasýný saðlamaya çalýþtýk. Bunu Ankara üzerinden yapmaya çalýþsak uzun bir süre alacaktý. Bizde buradaki tüm imkanlarýmýzý toplayarak bu yolu yapmaya karar verdik ve sað olsun Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz Sayýn Ahmet Arslan da bu anlamda bize çok büyük destek verdi. Karayollarý Bölge Müdürlüðü, DSÝ Ýl Özel Ýdaresi ve özel firmalardan da destek alarak bu yola baþladýk. Ve kýsa süre içerisinde bitirdik. Bu alanda 21 metre geniþliðinde 6 kilometre uzunluðunda bir yol yaptýk zirveye Sayýn bakanýmýz sað olsun söz verdi ve inþallah yazýn orasýný Karayollarý aðýna alarak asfaltlayacaðýz. Dolayýsýyla önümüzdeki yýl daha rahat bir program icra etme þansýmýz olacak.” dedi.

HEDEFLER BÜYÜK

Vali Doðan ayrýca, “Bu güzergahtaki en kritik yerde orada bir köyün içerisinden geçiyor olmasý, orayý bypass ederek bir çevre yolu mantýðý ile Þehitlik yoluna ulaþmayý hedefliyoruz. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte inþallah orada bir asfalt çalýþmasý olacak ve toplanma merkezi olarak yaptýðýmýz, belirlediðimiz o noktaya kadar asfaltla 2 gidiþ 2 geliþ þeklinde ulaþým saðlamak istiyoruz. Çünkü kýþ þartlarý malum; þehrimizde aðýr ve yollarda kalan oluyor. Kar yaðýþýnýn bu trafiði aksatmamasý açýsýndan iki gidiþ iki geliþ þeklinde dizayn ediyoruz. Bunun dýþýnda belirli aralýklarla olasý kalma durumlarýnda depolama alanlarý, araçlarýn park edebilecekleri alanlarda düþünüyoruz. Bu zamana kadar Sarýkamýþ Harekatý etkinliklerin farklý yerlerde farklý alanlarda organize edilmiþ. Biz bunu bir standarda getirmek istiyoruz. Týpký Çanakkale’deki olduðu gibi Sarýkamýþ’ta da etkinlikleri nerede ve nasýl yapýlacaðý belli olacak. Ayrýca oradaki sosyal donatýlarýn da tamamlanmasý açýsýndan çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz.” diye konuþtu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOKKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1818 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır