KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Baþkan Karaçanta’nan Alparslan Türkeþ Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Baþkan Karaçanta’nan Alparslan Türkeþ Mesajý
2017-04-03 - 20:24
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Baþkan Karaçanta’nan Alparslan Türkeþ Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, 4 Nisan Baþbuð Alparslan Türkeþ’in ölüm yýldönümü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.

Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, “Ömrünü milletine hizmet ve Türk Dünyasý’nýn birlik beraberliði mücadelesiyle geçiren Milliyetçi Hareket’in efsanevi lideri Alparslan Türkeþ’i vefatýnýn 20. ölüm yýldönümünde özlemle, saygýyla anýyoruz” diyerek mesajýnýn devamýnda þu ifadelere yer verdi:

 “Necip Türk Milletinin yetiþtirdiði en önemli devlet adamlarýndan biri olan cennet mekân Baþbuð Alparslan Türkeþ’in ebedi âleme intikalinin 20. yýl dönümünde O’nun fikirlerinin ne kadar deðerli olduðunu bugünlerde çok daha iyi anlýyoruz. Öngörü ve uzak görüþlülüðünü geniþ vizyonuyla birleþtiren Baþbuð Alparslan Türkeþ’in devlet ve siyaset hayatýnda benimsediði ideal, ülkü ve erdem gibi üstün deðerleriyle her zaman millete mal olmuþ tarihi bir þahsiyettir.

Merhum Alparslan Türkeþ, hayatý boyunca verdiði mesajlarla Türk siyasetine yön vermiþ, Türk Milleti’ne ve Türk Dünyasý’na hizmet etmiþ; Devletin selameti, milletin bekasý, Cumhuriyetin ilelebet yaþayabilmesi için her türlü fedakârlýða göðüs germiþ bir Devlet adamýdýr. O sadece bir siyaset adamý deðil, gerçek bir Vatan sevdalýsý, Türk Milleti ve Türk Devleti’ne olan baðlýlýðý ile Türk siyasetinde yeri zor doldurulacak büyük bir devlet adamýdýr.

Alparslan Türkeþ Türk siyasetinin daima aranan, fikirlerine baþvurulan Bilge bir insan olarak þartlar ne olursa olsun önce “Ülkem, Devletim, Milletim” diyen bir anlayýþa sahipti. O’nun bu köklü devlet, millet aþký ile ileri görüþlülüðü, birleþtirici, uzlaþmacý, barýþçý, yapýcý, rejimin korunmasý ve güçlendirilmesi yolundaki siyaseti sayesinde birçok kriz ortamýndan çýkýlmýþ, huzura kavuþulmuþtur.

Geniþ ufku, Milletine karþý olan derin sevgisi ve muhabbeti O’nu bütün Türk Dünyasýnýn bilge lideri, Baþbuð’u haline getirmiþtir. En büyük ideallerinden birisi olan, Türk Devlet ve Topluluklarýnýn kardeþlik, dostluk, birlik, dirlik, iþbirliði ortamýnda birleþmeleri için iddialarýný, özlemlerini Türk Dünyasýna ulaþtýran kiþiliktir

Baþbuð Alparslan Türkeþ, geleceðimizin teminatý ve sahibi olan Türk Gençliðine daima özel bir önem vermiþ; Gençliðimizin, Türk töresinin ve Ýslam ahlakýnýn güzelliklerini tanýmasý ve benimsemesi doðrultusunda, gelecek nesiller için geceli gündüzlü durmadan çalýþan, Türk Milletinin yetiþtirdiði en büyük Devlet Adamlarýndan biri olmuþtur

Toplumu saran manevi boþluðun tehlikelerini, toplumsal huzurun ahlaklý ve dürüst insanlarla temellenebileceðini her fýrsatta dile getirmiþtir. “Ezan dinmez, Bayrak inmez, Vatan bölünmez” diyerek tek devlet, dek dil, tek bayrak ülküsünü savunan; Verdiði demokrasi mücadelesi her geçen gün daha iyi anlaþýlan Baþbuð Alparslan Türkeþ’i ebediyete intikalinin 20. yýldönümünde rahmet, minnet ve þükranla anýyoruz. Mekâný Cennet, Ruhu þad olsun" dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 57888 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır