KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
ARÜ Rektörü Mehmet Biber: Bir Millet Doðru Bir Liderin Arkasýna Takýldýðýnda…
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ARÜ Rektörü Mehmet Biber: Bir Millet Doðru Bir Liderin Arkasýna Takýldýðýnda…
2017-07-15 - 16:36
ARDAHAN
Facebook'ta Paylas

 ARÜ Rektörü Mehmet Biber: Bir Millet Doðru Bir Liderin Arkasýna Takýldýðýnda…

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber: Bir Millet Doðru Bir Liderin Arkasýna Takýldýðýnda, Ýþgalcilerin Sayýsýnýn ve Çeþitliliðinin Bir Önemi Yoktur

15 Temmuz Þehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, anma programý etkinlikleri; Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Belediye Baþkaný Faruk Köksoy, il protokolü ve vatandaþlarýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Merkez Camii’nde Cuma namazýna müteakiben 15 Temmuz Þehitleri’nin aziz ruhlarý için okunan hatim duasýyla baþlayan program, Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Biber’in Belediye Konferans Salonu’nda, açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtirdiði, ‘‘15 Temmuz Þehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü’’, adlý konferansla devam etti.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, 15 Temmuz 2016 iþgal giriþimini þehitleri ve gazileri anma günü olarak kutladýklarýný belirterek konuþmasýna þöyle devam etti: ‘‘Aslýnda bu bir kutlama günüdür. Biz Ýstiklal Marþý’ný ve yazýldýðý tarihi, Kurtuluþ Savaþý dönemlerini kitaplardan okuduk. O dönemin kahramanlýklarýný ve olaylarýný hep tarih bilgisi olarak biliyoruz. Oradan bildiðimiz, bir milletin doðru bir liderin arkasýna takýldýðýnda, iþgalcilerin sayýsýnýn ve çeþitliliðinin bir öneminin olmamasýdýr. Er ya da geç mücadelenin sonunda, zafere ulaþýlabiliniyor. Bugün de bu aziz millet, doðru insanlarýn arkasýnda birlikte yürüdüðünde yine dýþardan gelen tehditlerin çeþidi ve sayýsý ne olursa olsun yine bir zaferi yineleyebiliyor, tekrarlayabiliyor. Bugün bunu canlý yaþýyoruz. Aslýnda çok önemli tarihlerin bizzat þahitliðini yaþýyoruz. Bu tarihin, bu olaylarýn, bundan sonra; çocuklarýmýza, gelecek nesillerimize mutlaka ve mutlaka doðru anlatýlmasý gerekir. Yine þunu biliyoruz ki, bir millet kenetlendiðinde birlikte hep birlikte, kalpler ayný dava, ayný dert için çarptýðýnda karþýnýzda kinin silahý, topu, tüfeði, mermisi, psikolojisi, üstünlüðü, medyasý, bütün organlarý, bütün savaþ araçlarý gereçleri ne olursa olsun millet bunun altýndan kalkabiliyor.’’ Dedi.

Rektörümüzün açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan söz alan Üniversitemiz akademisyenlerinden Doç. Dr. Kutay Üstün, Selçuklu Devleti ve Osmanlý Devleti’nin kurulmuþ olduðu bu coðrafyada bin yýllýk mirasýn varisi olan Türkiye’nin günümüze kadar birçok iç ve dýþ tehditle karþýlaþdýðýný belirtti. Erkek kadýn demeden milletimizin birleþerek bu tehditlerin üstesinden geldiðini vurgulayan Doç. Dr. Üstün, Ýstiklal Savaþý ile 15 Temmuz hain darbe giriþimini kýyaslayarak, ‘‘Ýstiklal Savaþý’nda düþmanlar dýþarýndan saldýrmýþlardýr. 15 Temmuz’da ise saldýrý yapanlar çok uluslu güçlerin devlet içinde gizlenmiþ hain iþ birlikçileriydi.’’ Þeklinde konuþtu. Doç. Dr. Üstün, geçmiþte 20. yüzyýlýn baþlarýnda büyük güçlerin kendi aralarýndaki hesaplaþmaya Osmanlý Devleti’ni de dahil etmesiyle, asil milletimizin büyük bir birlik ve beraberlik örneði gösterdiðinin altýný çizerek, Anadolu topraklarýnda kýyamete kadar, al kýrmýzý bayraðýn inmeyeceði ve ezanýn dinmeyeceðinin 15 Temmuz hain darbe giriþimi gününde bir kez daha tüm dünyaya isbat edildiðini belirterek, hain darbe giriþimi sonrasýnda yaþanan olaylar ve milletimizin duruþu hakkýnda konuþmasýna devam ederek, konferansý sonlandýrdý. Ardýndan akþam saatlerinde Gazi ve Þehit yakýnlarýna  yemek ikramýnda bulunuldu.

(BA-BA-S) ARDAHAN (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2431 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır