KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
EBB Meclisi’nden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Anlamlý Karar
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
EBB Meclisi’nden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Anlamlý Karar
2017-07-15 - 17:08
ERZURUM
Facebook'ta Paylas

 EBB Meclisi’nden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Anlamlý Karar

Erzurum Büyükþehir Belediye (EBB) Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde anlamlý bir karara imza attý. Dönemin Belediye Baþkaný Dr. Edip Somunoðlu’nun idaresindeki Erzurum Belediyesi tarafýndan Baþbakan Adnan Menderes’e 11 Haziran 1957 tarihli meclis kararýyla verilen “Erzurum fahri hemþehrisi” ve “Fahri Belediye Reisi” payesi bilindiði gibi darbeciler tarafýndan iþ baþýna getirilen Belediye yönetimince 15 Temmuz 1960 tarihli 307 numaralý kararla kaldýrýlmýþtý. Erzurum Büyükþehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde aldýðý kararla Baþbakan Adnan Menderes’e meclis kararýyla “Erzurum fahri hemþehrisi” ve “Fahri Belediye Reisi” payesini yeniden iade etti. Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Sekmen, mecliste yaptýðý tarihi konuþmada, “Bugün burada, siyasal denetimin doðrudan doðruya halkýn elinde bulunduðu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm vatandaþlarýmýzýn eþit sayýldýðý yönetim biçimi olan demokrasimize vurulan kara lekeyi tarihi vesikalardan silmek için toplandýk” dedi. Baþkan Sekmen, þunlarý kaydetti: “Dönemin Belediye Baþkaný Dr. Edip Somunoðlu’nun idaresindeki Erzurum Belediyemiz, aziz milletimiz ve hemþerilerimizin kalbinde büyük bir yer edinen Baþbakanýmýz Adnan Menderes’e, Dadaþlar diyarýna olan büyük teveccühünden ötürü

11 Haziran 1957 tarihli meclis kararýyla ‘Erzurum fahri hemþehrisi’ ve ‘Fahri Belediye Reisi’ payesini vermiþti. Atatürk Üniversitesi’ni ilimizde kuran, Þeker Fabrikasý ve Tortum Elektrik Santrali gibi büyük yatýrýmlarla þehrimizdeki kalkýnma hamlesini baþlatan bu büyük dava adamýna verilen Dadaþlýk payesi, darbeciler tarafýndan iþ baþýna getirilen yönetimin 15 Temmuz 1960 tarihinde aldýðý 307 numaralý kararla kaldýrýlmýþtý. Tarihimize kara bir leke olarak düþen bu meþ’um kararý, aziz milletimizin kanýyla tarihe altýn harflerle yazdýðý 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ortadan kaldýrdýk.”

BAÞKAN SEKMEN’DEN MÝLLÝ BÝRLÝK VE BERABERLÝK VURGUSU

Baþkan Sekmen, konuþmasýnda milli birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu. Sekmen, sözlerini þöyle sürdürdü: “Bir milleti millet yapan unsurlarýn baþýnda hiç þüphesiz, sahip olduðu milli ve manevi deðerlere baðlý kalarak, birlik ve beraberliðini devam ettirmesi gelmektedir. Unutmayalým ki bir milleti yýkmak isteyenler, öncelikle o milletin fertleri arasýna ayrýlýk tohumlarý ekerek onlarý birbirine düþürür, birlik ve beraberliklerini bozar ve tarihini yok etmeye çalýþýrlar. Millet olarak ayrýlýklar karþýsýnda bizi bir arada tutan en büyük deðer mukaddesatýmýz, birliðimiz ve þanlý tarihimizdir. Atalarýmýz, bu birlik ve beraberlik ruhu ile Malazgirt’ten Kosova’ya, Viyana’dan Çanakkale’ye kadar sayýsýz mücadele vermiþ izahý imkânsýz zaferlerin altýna imza atmýþtýr. Ýþte 15 Temmuz da bu þanlý zaferlerden birisidir.

Ülkemizin yetiþtirdiði Büyük Devlet Adamý Merhum Baþbakanýmýz Adnan Menderes, yeniden

‘Erzurum fahri hemþehrisi’ ve ‘Fahri Belediye Reisi’ unvanýný almýþtýr. Dadaþlarý tarif ederken ‘Erzurum’u öylesine severim ki, baðrýma basýp öpesim gelir’ diyen Baþbakanýmýzý rahmet, minnet, saygý ve þükranla anýyoruz. Ruhu þad, makamý cennet olsun.” Erzurum Büyükþehir Belediye Meclisi’nin aldýðý kararla 57 yýl sonra Baþbakan Adnan Menderes’e yeniden ‘Erzurum fahri hemþehrisi’ ve ‘Fahri Belediye Reisi’ unvaný takdim edildi.

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 2291 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır