KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kýyamet Fakirin Baþýna Koptu! Haberine açýklama
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kýyamet Fakirin Baþýna Koptu! Haberine açýklama
2017-07-17 - 15:04
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kýyamet Fakirin Baþýna Koptu! Haberine açýklama

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kafkas Haber Ajansý (KHA) kapnaklý Kars Olay, Kars Güncel ve Lider Haber Ajansý internet internet haber sitelerinde “Kars'ta Kýyamet Bir Defa Daha Fakirin Baþýna Koptu!” “Karsta TOKÝ’nin Konutlarý Çatýsýz Kaldý” baþlýðýyla; “Kars'ta Baþbakanlýk TOKÝ yanýndaki Yeþilkart TOKÝ konutlarýnda 20 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen rüzgarda bir apartmanýn yýkýlan çatýsý 2.5 ay geçmesine raðmen onarýlmadý.” konulu haber üzerine valilik açýklama yaptý..

Açýklama þöyle:

Söz konusu haber Valiliðimizce incelenmiþ olup, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý’ndan alýnan bilgilerde; 

Sosyal Konut Projesi kapsamýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü tarafýndan Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) aracýlýðý ile ilimiz Merkez Yeniþehir Mahallesi Karacaören mevkiinde yaptýrýlan sosyal konutlarýn bulunduðu mahalde 22.04.2017 tarihinde çýkan þiddetli rüzgar nedeniyle bazý sosyal konutlarýn çatýlarýnýn uçtuðu veya hasar gördüðü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðüne, Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýna  (TOKÝ) ve müþavir firma Su Yapý Müh. ve Müþ. A.Þ.’ye Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýmýzca resmi yazý ile bildirilmiþtir.

Meydana gelen hasara ait site yönetimi tarafýndan tutulan tutanaklar ve hasara ait fotoðraflar da ilgili kurumlara gönderilmiþtir. Ayrýca söz konusu konutlarýn çatýlarýnýn tamir edilmesi, çatý kopmasý nedeniyle meydana gelen hasarlarýn giderilmesi, gerekli tamiratlarýn yapýlmasý ( tüm bloklarýn kontrol edilmesi ) ve önlemlerin alýnmasý hususlarý da ilgili kurumlara bildirilmiþtir.

Bahse konu yazýmýza istinaden Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðýnca müþavir firma olan Su Yapý Mühendislik firmasýna gerekli talimatlarýn verilmiþ olduðu 07.07.2017 tarihli yazý ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýmýza bildirilmiþ olup, bu yönde gerekli görüþmeler yapýlmaktadýr.

Konutlara ait imalattan kaynaklanan eksik ve kusurlu imalatlarýn giderilmesi Baþkanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) sorumluluðunda olup, bu hususta Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýmýzýn sorumluluðu bulunmamaktadýr.

Haberde belirtilen sosyal konut geri ödemeleri ile ilgili olarak;

Sosyal konut projesi kapsamýndaki konutlar için fayda sahipleri, 270 ay borçlandýrýlmýþ olup,  konutlarýn ödemeleri vatandaþlar tarafýndan konutu teslim aldýktan sonra 7’inci aydan itibaren baþlamakta ve her ay yapýlmaktadýr. Konut taksitleri ödenmediði ya da geç ödendiði takdirde “Sosyal Konut Yönergesi” gereði ödeme yapmayan veya geç ödeyen vatandaþlarýmýz hakkýnda Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýmýzca herhangi bir iþlem yapýlmamakta olup, bu durumdaki fayda sahibi vatandaþlarýmýza telefon edilmesi, uyarýlmasý, icra iþlemlerinin baþlatýlmasý vb. iþ ve iþlemler de kesinlikle yapýlmamaktadýr. Ayrýca; fayda sahibi vatandaþlar, ödemelerini tamamlamadýklarý müddetçe konutun tapusu fayda sahiplerine verilememektedir. Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 586 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır