KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz
2017-09-05 - 00:20
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz

Kafkas Haber Ajansý (KHA) YzarýFaruk Ocak’ýn “Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz” yazýsý:

Sevgi varlýðýn var olma sebebidir. Her þeyin özü sevgidir. Hatta Sevgi Peygamberi “Ýman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiþ olmazsýnýz.” Demiyor mu?

 Sevgi kalbe girmeden, bilgi beyne girmez. Bilginin ön þartý iþe sevgi ile baþlamaktýr. Öðrenmek, bilgi sahibi olma iþi istemektir. Ýsteðin özünde sevgi varsa o bilgi beyinde yer eder, kalýcý izler býrakýr. Belki acýlar, nefrette beyinde yer eder; ancak uzun vadeli duramaz. Çünkü insan acýlarýný, nefretlerini hep unutmak beyninde yok etmek ister. Bilgi öylemi o yeni bilgileri çaðýrýr. Ýnsan öðrendikçe mutlu olur. Her bilgi, her öðrenme yenidünyalara/hülyalara yol olur gider. Bilgi mutluluktur der, Thomas Jefferson. Hepimizin bildiði Yusuf Has Hacib´in Kutadgu Bilig isimli eseri de “Mutluluk Veren Bilgi” deðil mi? Mutluluk, sevgi kalpte yer eder.

Ýnsanoðlu sevdiði ile birlikte olmak ister. Sevdiði okulda eðitim görmek, sevdiði arkadaþlarla olmak, sevdiði mesleði yapmak ister. Ýþin özünde sevgi varsa baþarýda vardýr. Zorla insanlara bir þey öðretemez ve yaptýramazsýnýz. Her insanýn gönlünde yer etmiþ bir öðretmen vardýr. Zor dediðimiz bir ders, bir bilgi sevdiðimiz bir öðretmen tarafýndan veriliyorsa orada baþarý vardýr. Öðretmek/Öðretmenlik hem zor hem de kolay bir iþtir. Siz eðer öðrettiðiniz insanlarýn gönlüne hitab edip, sevgide yer edinirseniz, en zor soru veya konuyu kolaylýkla öðretir ve kavratýrsýnýz. Ýþin özünde sevmek vardýr. Sevdiðinizde Ferhat misali daðlar düz yol; sevmediðinizde düz yol dað olur.

Öyle insanlar vardýr ki, yanýnýza geldiðinde bir sýkýntý darlýk hissedersiniz, bunun nedeni o insanýn etrafýna yaydýðý mutsuzluk ve nefret duygularýdýr. Öyle insanlarda tanýrsýnýz ki, o yanýnýza geldiðinde mutluluk ve rahatlýk hissedersiniz, yanýnýzdan ayrýldýðýnda üzülürsünüz, bunun nedeni de o, insanýn etrafýna yaydýðý sevgi, iyi niyet duygularýdýr. Sevgi ile büyüttünüz çocuk sevgi ile yaþayacak ve sevgiyi yaþatacaktýr.

Bilgide sevgi ile yaþar ve geliþir. Nefretle körelir ve geriler. Dünya tarihine yön vermiþ bilim insanlarýna baktýðýnýzda bilginin mutluluðunu öyle yaþar ki, o mutluluðu ve sevgiyi verecek hiçbir deðer yoktur.

Sevgi ile bilgi denizinde yüzen bilim insanlarýna baktýðýmýzda, hemen hemen hepsi bilginin mütevazýlýðýný ve mutluluðunu yaþadýðý için deðer yargýlarý diðer insanlara göre farlýdýr. Ýmam-ý Azam Ebu Hanife´nin dönemin kadýlýðýný kabul etmemesi, Gazali´nin hayatý boyunca yazdýðý kitaplarý gün bazýnda deðerlendirince bir günde onsekiz sayfa yazdýðý, Sinoplu Diyoje´ne Büyük Ýskender´in benden ne istersiniz dediðinde, gölge etme yeter baþka ihsan istemez demesi ve bunun karþýsýnda Büyük Ýskender´in ben kendim olmasa idim Diyojen olmak isterdim demesi…, bu örneklerin hepsi bilginin verdiði mutluluk karþýsýnda diðer þeylerin (makam, mevki, para..) deðer ifade etmediðinin canlý örnekleridir.

Bilgiyi öðrenmeye ya da öðretmeye talip olan insan o bilginin kalýcý olmasýný istiyorsa sevgi dilini kullanmalý ki, o bilgi gönülde yer edip, beyinde kalýcý olsun. Yoksa iþ suya yazý yazmak gibi olur ki. O da gelip geçicidir. Hiçbir yaraya merhem olmaz. Zorla güzellik olmadýðý gibi.

 O halde heyecan vermeyen, mutluluk vermeyen bilgi yüktür.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 347 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır