KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars’ta Rahvan At Yetiþtiriciliði
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars’ta Rahvan At Yetiþtiriciliði
2017-09-06 - 16:24
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars’ta Rahvan At Yetiþtiriciliði

Kars’ta rahvan at yetiþtiriciliði son zamanlarda büyük bir ilgi alaný haline geldi. Sadece binicilik isteyen rahvan atlar özel bakým ve ilgiyle büyütülüyor. Yazýn otlak arazilere salýnan kýþýn da 8 ay boyunca ahýrlarda karanlýk ortamda yetiþtirilen atlar daha sonra iyi bir biniciye satýlýyor.

Özellikle Kars’ýn Arpaçay ilçesinde yaygýn olan rahvan at yetiþtiriciliði Susuz ilçesinde de yaygýnlaþmaya baþladý. Susuz’a baðlý Yolboyu Köyü’nde de Þahin Þayir isimli vatandaþ Trabzonsporlu futbolcu Yattara’nýn ismini verdiði 14 aylýk ata gözü gibi bakýyor. Annesinin geçtiðimiz yýl araba çarpmasý sonucu telef olmasýyla birlikte geride býraktýðý 12 günlük “Yattara” ismli tayýn bakýmýyla 14 aydýr özel ilgileniyor. Yattara’yý þekerli hazýr sütle besleyen Þayir, bir yandan da rahvan yürüyüþe alýþtýrýyor. Köyün yanýndaki araciye zincirle baðladýðý atýný günde birkaç defa kontrol eden Þayir, akþam saatlerinde atýný araziden alýp rahvan yürüyüþle ahýra getiriyor. Burada da atýna önce su veriyor sonra da týmarlayýp beslenmesi için ahýra alýyor.  

Þahin Þayir, rahvan yürüyüþte atlarýn dört nala koþmadýklarýný söyleyerek, rahvan atlarýn genelde Arpaçay bölgesinde yetiþtirildiðini belirtti. Rahvan atlarýn yük taþýmacýlýðýnda kullanýlmadýðýný sadece binicilik amaçlý kullanýldýðýný da ifade eden Þayir, bunlarýn çok bakm ve ilgi istediðini onun için de özenle yetiþtirilmesi gerektiðini kaydetti. Þahin Þayir, “Rahvan atlar kýþýn dýþarý çýkmazlar. Ýeride arpa ve samanla beslenirler. Yüke koþulmazlar çünkü eðer yüke koþulurs rahvan yürüyemezler. Onun için de týmarýndan yemine kadar çok bakým istiyor.” dedi.

KARANLIKLA BESLENÝYORLAR

Rahvan atlarýn kýþýn ayrý bir odada karanlýkta özel beslendiðini de vurgulayan Þayir, “Bu atý besleyip iyi bir biniciyle de 3 yýl sonra yarýþlara sokacaðýz. Rahvan atlarýn fiyatlarý farklýdýr 4-20 bin TL arasýndadýr. Normal atlar ise 1000 TL civarýndadýr.” diye konuþtu.

ATSIZ KÖYE KÖY DENÝLMEZ

At sevgisi bir tutku olduðuinu anlatan Þayir, “Rahvan yetiþtiricviliði tmamen bir tutku. Sadece binmek için yetiþtiriyorsunuz ve binip o keyfi tatmalýsýnýz.  Atlarý gündüz týmar yayýp araziye býraksýyorum.  Akþam gelince suyunu verip yine týmar yapýp arpa samanýný verip içeri alýyoruz. Geceleri iki kez kontrol ediyoruz. Hýrsýzlýk olaylarýna ve diðer olusmsuzluklara karþýn önlem alýyoruz. At bizim için çok þey ifade ediyor. Atsýz bir köy köy deðildir. Büyük masraflarýn raðmen özel bir uðraþ istiyor. Kýþýn arpa, saman ve otla besliyoruz. 8 ay kýþ olduðundan sürekli arpa ve saman yiyor. Bunlarda maliyetli oluyor. Ama tüm bunlara raðmen bu atlarý yetiþtirmek muhteþem bir tutku” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 690 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır