KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bakan Arslan, KAI Tanýtým Günlerine katýldý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bakan Arslan, KAI Tanýtým Günlerine katýldý
2017-10-20 - 20:35
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Bakan Arslan, KAI Tanýtým Günlerine katýldý

BAKAN ARSLAN: BTK DEMÝRYOLUNDA ÝLK SEFER LÝDERLERÝN KATILIMIYLA 30 EKÝM’DE YAPILACAK

KAFKAS HABER AJANSI

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattýnýn ilk resmi seferinin 30 Ekim’de yapýlacaðýný belirterek, "Ama tek baþýna çok anlamlý olmayabilir. Onu hýzlý trenle Edirne’den Avrupa’ya götürecek adýmý atýyoruz." dedi.

Arslan, Kars-Ardahan-Iðdýr Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði'nce (KAISÝAD) Beylikdüzü 15 Temmuz Þehitler Meydaný'nda düzenlenen "2. Kars-Ardahan-Iðdýr Tanýtým Günleri"ne katýldý.

Etkinliðin açýlýþýnda konuþan Arslan, birlik ve beraberliðin önemine deðinerek, Türkiye'nin her yerinde, Anadolu coðrafyasýnda vatandaþlarýn ýrk, renk, din, dil ayrýmý yapmadan birbiriyle kucaklaþtýðýný söyledi.

Üç ili birbirinden ayýrmadan valiler, milletvekilleri, belediye baþkanlarýyla bölgenin kalkýnmasý için çalýþtýklarýný dile getiren Arslan, son 15 yýlda bölgeye yapýlan hizmetlerden bahsetti.

Bakan Arslan, illerin önce komþu þehirler, sonra bölgeler, sonra da komþu devletlerle baðlantýsýný çok önemsediklerini kaydederek, bölgeye ve ülke geneline yaptýklarý bölünmüþ yol ve sýcak asfalt yatýrýmlarýný anlattý.

BTK demir yolunda ilk sefer liderlerin katýlýmýyla yapýlacak

Arslan, BTK demir yolu hattýnýn Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Azerbaycan Cumhurbaþkaný Ýlham Aliyev ve Gürcistan Baþbakaný Giorgi Kvirikaþvili'nin katýlýmýyla 30 Ekim'de açýlacaðýný, ilk seferin Bakü'den baþlatýlacaðýný söyledi.

Seferlerin baþlamasýyla sadece bir trenin hareket etmeyeceðini dile getiren Arslan, burada bölgenin makus talihinin deðiþeceðini aktardý.

AK Parti tarafýndan Kars, Ardahan ve Iðdýr'a yapýlan hizmetlerden bahseden Arslan, "15 yýldýr verdiðiniz güçlü destek, istikrarlý yapý, geleceðe saðlam adýmlarla yürüyen Türkiye sayesinde BTK demir yolu hattý artýk hizmete giriyor. Ama tek baþýna çok anlamlý olmayabilir. Onu hýzlý trenle Edirne'den Avrupa'ya götürecek adýmý atýyoruz." diye konuþtu.

Arslan, bu demir yolu hattýný Kars'ta lojistik merkezi ile taçlandýrdýklarýný kaydederek, Ardahan'a demiryolu baðlantýsý yaparak orayý da canlandýracaklarýný anlattý.

Üç ilde yapýlacak projelerden bahseden Arslan, ayný zamanda Ýran, Azerbaycan ve Türkiye arasýnda demir yolu hatlarý yapacaklarýný söyledi.

Konuþmalar sonrasý Bakan Arslan, il valileri, bölge milletvekilleri, belediye baþkanlarý ve dernek baþkanlarý ile açýlýþ kurdelesini kesti. Sonrasýnda stantlarý gezen Arslan, burada stant görevlileri ile sohbet etti, yerel ürünlerin tadýna baktý, vatandaþlarla fotoðraf çektirdi.

Üç þehrin tarihi ve turistik yerlerinin, gýda ve tarým ürünlerinin tanýtýldýðý ve satýldýðý etkinlik, 22 Ekim'de sona erecek.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 136 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır