KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Sabri Yiðit, NTV’nin canlý yayýn konuðu
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sabri Yiðit, NTV’nin canlý yayýn konuðu
2017-11-10 - 13:50
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Sabri Yiðit, NTV’nin canlý yayýn konuðu

KAFKAS HABER AJANSI

Kars-Ardahan-Iðdýr (Kaý) Vakfý Baþkaný / Digicom Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Karslý Ýþadamý Sabri Yiðit, NTV’de canlý yayýnlanan Finans Cafe’nin canlý yayýn konuðu olacak.

Sunuculuðunu Melda Yücel Kocaalp’in yaptýðý progam 14.15’de baþlayacak. Baþarýlý iþadamý Sabri Yiðit, Bökü Tiflis Kars’ýn ülke ve bölge ekonomisine katacaðý artýlarý, BTK’nýn önemi ve yapýlmasý gereken yatýrýmlarla ilgili deðerlendirmelerde bulunacak.

Kars’ýn coðrafik alandaki yeri ve önemi, Kafkaslarýn Baþkenti ünvanýna doðru BTK ile nasýl hýz alacaðý, iyi deðerlendirilmesi durumunda önümüzdeki 10-15 yýl içinde Kars’ýn Türki cumhuriyetlerine nasýl öncülük edeceði konularýný da anlatacak

Kars-Ardahan-Iðdýr Eðitim ve Kalkýnma Vakfý Baþkaný Karslý Ýþadamý Sabri Yðit, dünyanýn yakýndan takip ettiði, ülkemizde de asrýn projesi olarak adlandýrýlan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattýnýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ve Azerbaycan ile Gürcistan devlet baþkanlarýnýnýn katýlýmýyla resmi açýlýþýnýn yapýlmasýyla Kars’ýn önünün artýk açýk olduðunu söyledi.

Yiðit, “BTK Kars’a Kurtuluþ Hediyesi Oldu” diyerek emeði geçenlere teþekkür ederek þu ifadelere yer verdi

 “TARÝHÝ DEMÝRYOLU KARS’IN KURTULUÞUNA EN BÜYÜK HEDÝYE OLDU”

Bugün dünya ve Türkiye için çok önemli bir adým atýldý. Dünya ticaretinin dengesini deðiþtirecek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattýnda ilk sefer baþladý. Tarihi Ýpekyolu, demiryoluyla yeniden canlandý. Artýk Avrupa’ya Çin’den bir ürün 15-20 günde ulaþacak, nakliye maliyetleri düþecek, ticaret þekil deðiþtirecek. Ve en önemlisi de Türkiye’nin sýnýr illeri Kars-Ardahan-Iðdýr hak ettiði canlýlýða kavuþacak.

 Kars’ýn düþman iþgalinden kurtuluþunun bugün 97 yýlýný kutluyoruz. Cumhuriyetimizin ilk hediyesini veren Kars bugün çifte bayram coþkusu yaþýyor. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde sanatýn, kültürün ve ticaretin en önemli buluþma noktasý olan Kars, tekrar hakettiði canlýlýða kavuþuyor. Bugün Cumhurbaþkanýmýz ile birlikte projeye hayat veren 4 ülke baþkanýnýn katýlýmýyla Avrupa - Asya arasýnda 1,5 milyon insanýnýn hareket edeceði, taþýnacaðý dev bir ortaklýða adým atýldý. Bu proje sadece ticareti deðil; kültürel etkileþimi de saðlayacak. Kültürümüzün komþu coðrafyalara taþýnmasý, turizmimize ve bölgesel barýþa büyük bir katký sunacak. Hayat, týpký güneþ gibi doðudan parlayacak…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 910 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır