KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Garip Ebiri’nin 10 Kasým Mesajý
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Garip Ebiri’nin 10 Kasým Mesajý
2017-11-10 - 21:38
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Garip Ebiri’nin 10 Kasým Mesajý

AK Parti Kars Milletvekili Aday Adayý Karslý Ýþadamý Garip Ebiri’nin 10 Kasým Mesajý

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve mimarý, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 79’uncu yýldönümünde minnet, saygý ve rahmetle anýyoruz.

Tüm olumsuz þartlar ve yokluklara raðmen baðýmsýz yaþama arzusundan vazgeçmeyen aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde Ýstiklal Mücadelesini baþlatarak emperyalist devletlere karþý büyük bir zafer kazanmýþtýr.

10 Kasým, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma deðil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliþtirip koruyarak geleceðe taþýma azmimizi tazelediðimiz gündür. Türkiye Cumhuriyeti; sanayisi, ekonomisi, gençliði, üniversiteleri, þehirleri ve yapýlan bilimsel çalýþmalar ile muasýr medeniyet seviyesinin üstüne çýkma konusundaki hedefine doðru emin adýmlarla ilerlemektedir. Bu ilerleyiþ Türk Milleti ve dostlarýmýz için gurur kaynaðý, milletimizin birlik ve beraberliðini istemeyen hainler için de korku ve endiþe kaynaðý olmaktadýr. Atatürk’ün mirasý Türkiye Cumhuriyeti, çaðdaþ dünyada hak ettiði yere elbette yükselecektir.

Türk Milleti, devletine baðlýlýðýný tek yürek olarak dile getirmektedir. Ýçinde bulunduðumuz dönemde milletimizin birliðine, ülkemizin bütünlüðüne yönelik saldýrýlar karþýsýnda demokrasiye sahip çýktýðýný bir kez daha gösteren büyük milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetini ilelebet yaþatacaðýný dünyaya ilan etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin birliðine, dirliðine ve bütünlüðüne kasteden hainler þunu çok iyi bilmelidirler ki; bu anlayýþ sahipleri ne yaparsa yapsýn, karþýlarýnda “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet” düþüncesini özümsemiþ milletimizin, birlik-beraberlik içerisindeki dik duruþunu bulacaklardýr.

Bu düþüncelerle; büyük önder Atatürk ve silah arkadaþlarý ile vatanýmýz uðruna fedakarca þehit ve gazi olan tüm kahramanlarýmýzý rahmet, minnet ve þükranla yad ediyorum.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 292 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır