KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kargapazar Müfrezesi Þehitliði Ýhya Ediliyor
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kargapazar Müfrezesi Þehitliði Ýhya Ediliyor
2017-11-11 - 18:05
ERZURUM
Facebook'ta Paylas

 Kargapazar Müfrezesi Þehitliði Ýhya Ediliyor

KAFKAS HABER AJANSI

Erzurum Valiliði tarafýndan ihya projesi baþlatýlan Kargapazar Þehitliði’nin yol sorunu Erzurum Büyükþehir Belediyesi tarafýndan çözüldü. Erzurum Valiliði’nin þehitlik alanýnda yapacaðý çalýþmalarýn baþlamasý için gerekli olan yol, Kýrsal Hizmetler Daire Baþkanlýðý’nýn 3 aylýk yoðun çalýþmasýyla tamamlandý. Büyük Tüy, Küçük Tüy ve Kevenlik Köyü yaylalarý arasýnda kalan problemli 11 kilometrelik savaþ yolu elveriþsiz arazi ve hava þartlarýna raðmen bitirildi. ATAK Arama Kurtarma ve Doða Sporlarý Derneði Baþkaný Çetin Bayram, konuyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede, “Sayýn Valimiz þehitliði görünce çok duygulandý ve þehitlerin mezarý baþýnda ‘Buranýn ihyasý bizim için þu an itibari ile þeref meselesidir. 1 yýl içerisinde çalýþmalar baþlayacak ve vatandaþlarýmýz bu þehitliði ziyaret edebilecektir’ demiþti. Sayýn Valimiz bu sözünü tuttu. Allah razý olsun. Þehitliðimizin en büyük problemi yoldu. Bu yol sorunu Büyükþehir Belediyemiz tarafýndan çok zor þartlarda 2900 metrede 3 ay boyunca süren özverili ve gayretli çalýþmalar neticesinde çözüldü. 101 yýl sonra ecdadýn týrmandýðý yollardan artýk vatandaþlarýmýz bu topraklara atýlan perçinlerimizin en belirgin örneði olan Kargapazar Müfrezesi Þehitliði’mize ulaþabilecekler. Bu baðlamda Erzurum Valimiz Seyfettin Azizoðlu ve Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Mehmet Sekmen’e bir Erzurumlu olarak en derin þükranlarýmý sunuyorum. Kim ne derse desin onlarýn adý bu þehrin tarihine altýn harflerle kazýnmýþtýr. 100 yýllýk problemleri çözmek, gençlerimizi, çocuklarýmýzý milli duygularla dolacaklarý Kargapazar Müfrezesi Þehitliði gibi manevi mekânlara ulaþtýrmak herkesin harcý deðil. Valimiz ve Baþkanýmýza çok teþekkür ediyorum” dedi.

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 324 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır