Hollanda Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı

Hollanda Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı

DEIK- DTIK Avrupa Bölge Komitesi Başkan yardımcısı ve Edelstaal Groep Başkanı Turgut Torunogulların girişimiyle Hertegenbosch kentınde düzenlenen toplantıda Hollanda ile Türkiye ilişkileri ele alındı.

Hollanda Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı


Hollanda Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı

KAFKAS HABER AJANSI / Ergun KULA / DENBOSCH

DEIK- DTIK Avrupa Bölge Komitesi Başkan yardımcısı ve Edelstaal Groep Başkanı Turgut Torunogulların  girişimiyle Hertegenbosch kentınde düzenlenen toplantıda Hollanda ile Türkiye ilişkileri  ele alındı.

Hollanda’daki Türk Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra basın mensuplarının da ilgi gösterdiği toplantıya ilgi oldukça fazlaydı.

100’e yakın kurum ve kuruluş temsilcisinin katıldığı toplantıda alınan kararlar, önümüzdeki günlerde Hollandalı ve Türk  siyasetçilere iletilecek. Sorunlara çözüm yolları aranacak.

Hollanda da değişik alanlarda aktif olarak faaliyetlerde bulunan,  hemşeri  dernekleri, sosyal, kültürel, eğitim ve spor başta olmak üzere çalışmalar yapan kuruluşların temsilcileri birlikten kuvvet doğar atasözünden hareketle  mevcut sorunların çözülmesi  için birlikte hareket ederek, yeni çalışma alanları belirleyebiliriz  dediler

Toplantının açılış konuşmasını yapan NETUBA  Edelstaal Groep yönetim kurulu Üyesi  Ertan Torunogulları konuşmasında  Hollanda ile Türkiye arasında gelişen ve son zamanlarda daha da artan siyasi gerginliğe değindi Torunoğulları, “ Hepimizin de bildiği gibi, Hollanda Türkiye arasında siyasi bir  gerginlik var. Bu siyasi gerginlikten Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımız, ticaretle uğraşanlar, meslek sahibi olanlar olumsuz yönde  etkilenmektedir. Bu bağlamda vatandaşların magdur olmamaları adına  bazı çalışmaları yapmak ve hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Bu amaçla düzenlemiş olduğumuz bu toplantıya gösterilen ilgi konunun ne kadar önem taşıdığının en güzel kanıtıdır. Bugün burada yaptığımız toplantıda her kesimden her sivil toplum kuruluşundan temsilci bulunmaktadır. Gelin, birlik beraberlik içerisinde haraket ederek sorunları çözmek için projeler üretelim, bu projeleri de rapor edip dosyalar halinde Türkiye’de ve Hollanda’daki mevcut hükümetlere sunalım. İki ülke arasında milyarlarca avroluk yatırımlar mevcuttur. Ticari çıkarlar söz konusu olunca çözülmeyecek sorunlar yoktur. Bugün burada toplanmamızın sebebi ‘haklar verilmez alınır’ sözünden yola çıkarak birlik beraberlik içerisinde hareket ederek sorunlarımızı tartışıp neler olduğunu belirleyerek çözmeye çalışacağız” dedi.

Toplantının amacıyla ilgili olarak konuşan Edelstaal Group, Yönetim Kurulu Başkanı ve DTIK Avrupa Bölge Komitesi Başkan vekili ve Netuba YK  üyesi Turgut Torunoğulları, “Düzenlemiş olduğumuz toplantımıza gösterdiğiniz ilgiye  teşekkür ediyoruz. Sizlerinde bildiği gibi Hollanda genelinde faaliyet gösteren irili ufaklı yüzlerce Türk kökenli sivil toplum kuruluşu (STK) bulunuyor. İlk bakışta çok örgütlü bir toplum görüntüsü vermemize karşılık  günümüzde bireylerin talep ve beklentilerindeki hızlı  değişimler,  toplumları ekonomik ve sosyal yapılarını  derinden etkilemektedir. Ortaya çıkan değişimleri toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirebilmek her zaman mümkün olamamaktadır. Söz konusu süreçte toplumsal sorunları uzun vadeli, toplum lehine çözümler üretme ve siyasal iktidar nezdinde farkındalık yaratma çabasındaki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) önemli aktörler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Aktif  bir sürecin başlamasında; çoğulcu ve insan odaklı kararlar alınmasında STK’lar belirleyici olabilirler. Bu niteliği ile STK’ ların, kamuya sundukları hizmetin yanında politika ve stratejilerin oluşumunda, yürütülmesinde pay sahibi oldukları görülmektedir. Diğer taraftan STK’ lar yerel ve merkezi idarenin aldığı kararlarda önemli bir paydaş rolünü üstelenmektedirler. Sivil Toplum Kuruluşları kamunun ve özel sektörün yanında  üçüncü bir sektörü üstelenebilmektedirler. Tek başlarına üstesinden gelemeyecekleri sorunlar karşısında etkinlikleri artırabilmek amacıyla aralarında işbirliğine  gitmektedirler. Böylece Sivil Toplum Platformları (STP) adı verilen üst yapılar ortaya çıkmaktadır. Hollanda’da gün geçtikçe STP’lerin sayısı artış göstermektedir. Yerel ölçekte varlık gösteren ve bu çalışmada, birer sivil insiyatif olarak STK’lerin toplum açısından yeri ve önemi sorgulanmaktadır.  Bildiğiniz gibi ,geçmiş yıllarda  DTIK  adına Avrupa’nın genelinde yapmış olduğumuz çalışmalarla hazırladığımız raporlarla  ve geliştirdigimiz projelerle  Türkiyeden kaynaklanan  bir çok sorunumuzu çözdük. Gelişen olaylar tekrardan  bir araya gelerek  neler yapabiliriz, bu sorunların çözümüne nasıl katkı verebiliriz. Hollanda Türkiye arasında siyasi gerginlik var. Bu siyasi gerginlikten Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımız, ticaretle uğraşanlar, meslek sahibi olanlar etkilenmektedir. İki ülke arasında yaşanan krizleri istemiyoruz. Demokrasinin beşiği denen Hollanda’da geçen sene Türkiye’den gelen bakanları kabul etmediler. İnsan haklarına saygısızlık olmuştur. Türkiye’de yapılan seçimler öncesi bakanların Avrupa’ya gelmelerinde bizler vatandaşlar olarak bir sakınca görmüyoruz. Hollanda’da 500 bin Türk yaşıyor. Bu Türklerin birçoğu ticaretle uğraşıyor. Bakanlar gelirse sorunlarımızı bizzat kendilerine iletme olanağımız oluyor. Hollanda ve Türkiye’de yapılan seçimlere mutlaka katılalım, oylarımızı kullanalım” dedi.

TÜRK ÇOCUKLARININ EGİTİMİ  CİDDİ BİR  SORUN

Hollanda da Eğitim Uzmanı ve araştırmacı olarak çalışan Zeki Aslan, “Eğitimle ilgili güvensizliği ortadan kaldırmazsak başarılı olamayız. Yabancı uyruklu çocukları eğitime 1-0 yenik başlamaktadırlar. Hollanda hükümeti yabancı çocuklar için 850 milyon avro kaynak ayırmaktadır, bu kaynaktan yabancı uyruklu çocuklar yararlanamamaktadır. Yapılan  araştırmalarda ayrılan bu kaynakların amaç dışı kullanıldıgı görülmektedir. Ayrıca yabancı çocuklar CİTO testlerinde oldukça zorlanmaktadır. Bu testler de çok kültürlü bir toplum için hazırlanmış degil bu konuda da ciddi çalışmalar yapılmalıdır” diye konuştu.

Hollanda Türk Kadınlar Derneği Başkanı Sibel Saki ise, “ Sivil toplum kuruluşların yaptığı bugünkü gibi toplantılara Hollandalı sivil toplum kuruluşların da çağrılmasını gerekli buluyorum. Sorunlar hepimizin sorunlarıdır” şeklinde konuştu.

Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği Başkanı Mustafa Ayrancı, “ Ötekileştirme olduğu müddetçe sorunları çözemeyiz. İnsanlar arasında ayrışma, ayrımcılık yapıldığı müddetçe sorunları çözmekte zorluk çekeriz, benden olmayanı dinlemem felsefesi ortadan kalkmalıdır” ifadesine yer verdi.

TV yapımcısı Ömer Hünkar Ilık da şöyle konuştu:

“Son yıllarda Hollanda’nın güvenlik sorunu var. Hollanda’ya sonradan gelen Suriyeli, Iraklı, Afgan, Bulgar vatandaşları ile Türkler birlikte kıyaslanmaktadır. Hollandalılar bakış açılarını değiştirmeyerek Türkleri Truva atı olarak düşünerek yanlış ön yargılı davranmaktadırlar. Gençlerimizden ricam, eğitime önem vererek önemli yerlerde görev almalarıdır”

Durmuş Doğan ise şunları söyledi:

“Hollanda tarihine baktığınızda Türkleri hiç sevmemiştir, Türkler hakkında en ufak bir olayı medyası geniş ve kötü şekilde işleyerek halkına sunmaktadır. Halbuki tarihe baktığınızda Türkler Hollandalılara zor günlerinde yanında olup yardım etmiştir. Sivil toplum kuruluşları olarak birlikte mücadele ederek sorunlarımızı çözmek için çalışmalarımız devam edecek, yarayışlı olan bugünkü toplantının başka toplantılara vesile olmasını dilerim.”

Hatice Can Engin, “Bugün burada düzenlenen toplantıya büyük önem vermekteyim. Hollandada gelişen bu olumsuzluklar  toplumumuzu derinden etkilemektedir. Türkiye ile Hollanda arasında gelişen bu olumsuz hava Hollanda da yaşayan ve hayatlarını bu ülkede sürdüren bizleri  1. Derecede etkiliyor. Bu alanda yapılacak ve düzenlenecek olan girişimler önemlidir. Biz iki üle siyasetçilerine sag duyu çagrısında bulunuyoruz. Güçlü bir lobi oluşturulması için yapılan be  girişime destek verilmeli . bu gün buraya gelenlerde bunu görmekteyiz” dedi.

Cemile Sezer,” Hollanda ve Türkiye  bizler için önemli. Biz ikisinden de vazgeçemiyoruz . Hollanda daki kurum ve kuruluşların karar mekanizmalarında bulunmalı ve oraların yönetimlerine  girmeliyiz. Ben  bu bağlamda bazı Hollanda kurumlarının yönetimine girdim. Bazı çalışmaları karşı taraftan beklememeli, kendimiz insiatif almalıyız. Yetenekli olanlara ve çalışmak isteyenlere Hollanda ve Hollandalılar şans vermektedirler” diye konuştu.

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu IOT Müdürü Ahmet Azdural  da konuşmasında,

“Hollanda ile Türkiye arasında gelişen  olumsuz siyasi atmosferde basının da büyük rol oynadığına ve Türkler ile ilgili çıkan haberler  ne yazık ki her geçen gün olumsuzluklarla doludur. Hollanda Parlamentosuyla Hollandalılar arasında da bazı sorunlar mevcut. Yabancılar bu grup arasında ise Türklere  karşı bir güvensizlik sorunu var. Hollanda Hükümeti tarafından ciddiye alınmak istiyorsak Yüzümüzü Hollanda’ya dönmeliyiz . Biz IOT olarak bugünkü toplantıya büyük önem vermekte ve bu girişime destek vereceğiz. Önümüzdeki dönemde geliştirilecek olan inisiyatiflere de destek olacağız.” dredi.

Hatice Işık Beker, "Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan diplomatik krizin ardından iki ülke ticari ilişkilerinin kopmaması ve daha yogun devam etmesi için NETUBA iş konseyi 2017 yılında yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam etti. Hollandalı iş adamı Turgut Torunoğulları ile beraber gerçekleştirilen bu aktivitelerin genel amacı yaşanan bu olumsuzluklardan Türk ve Hollandalı is adamlarının en minimum seviyede etkilenmesi idi. NETUBA is konseyi gergin dönemde İstanbul'da  Ofis açmak ile ilişkilerin hız kesmeden devam etmesi icin elinden geleni yapmaktadır." diye konuştu.

Diğer konuşmacılar da “Hollanda ve Türkiye arasında gerginliğe değil hoş görüye ihtiyacımız var. Her iki tarafında siyasetçilerini sağduyuya ve empati yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştular.

Turgut Torunogulları, “Bugün burada konuşulan sorunlarımızın bazılarını biliyorduk. Bu  etkinliğe katılan ve yeni  öneri getiren  arkadaşlarımızın bu önerilerini not aldık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalarımızı genişleterek sürdüreceğiz. Bu konudaki notları ve taleplerimizi Hollanda ve Türkiye’deki yetkili makamlara ileteceğiz” açıklamasını yaptı.

(BA-BA-S) GAZİ KARS (KHA) / KAFKAS HABER AJANSI

 

Hollanda Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı, Hollanda Türkiye haberleri, Hollarda haberleri, Turgut Torunoğulları haberleri, DTIK Avrupa Bölge Komitesi haberleri, Edelstaal Groep haberleri,
Bu Haberin Manşeti :

Hollanda Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı
Bugün Atılan Manşetleri Görmek İçin TIKLAYINIZ
Etiketler :  
<< Önceki Haber Hollanda Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı Sonraki Haber >>

Hollanda Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı

DMCA.com Protection Status

Hollanda Türkiye İlişkileri Masaya Yatırıldı

  Yukleme: 0.060254